banner

VV&T

ZorgDomein is een integraal onderdeel van de strategie voor optimale zorg in de VV&T. Thuis en op locaties is inzicht in aanbod en toegang tot de relevante gegevens.

Meer extramurale zorg, meer spoedopnames; waar heb je als VV&T-instelling allemaal mee te maken? Welke ontwikkelingen spelen er, en hoe kan ZorgDomein daarbij helpen?

Thuiszorg wordt belangrijker

Kwetsbare ouderen blijven langer in hun eigen omgeving wonen, waardoor de extramurale zorgvraag stijgt én complexer wordt. Thuiszorg wordt belangrijker en moet tijdig over juiste en complete medische informatie beschikken. Met een uitvoeringsverzoek via ZorgDomein kan een huisarts (of andere verwijzer) die informatie eenvoudig meesturen.

Huisarts houdt de regie

Kwetsbare ouderen die thuis blijven wonen, blijven deel uitmaken van de huisartspraktijk. Voor de huisarts valt het niet mee om bij deze groep de regie houden over de behandeling. Daarom is terugrapportage door de thuiszorg een vast onderdeel van een uitvoeringsverzoek via ZorgDomein. Zo kan de huisarts een vinger aan de pols houden.

Spoedopnames nemen toe

Steeds vaker moet een patiënt met spoed worden opgenomen. De verwijzer moet dan snel kunnen zien waar deze patiënt terecht kan. En de verpleegkundige of Specialist Ouderengeneeskunde moet de beschikking krijgen over de juiste informatie uit de triage. Het ELV-template in ZorgDomein, gebaseerd op de landelijke richtlijnen Eerstelijnsverblijf, zorgt daarvoor.  

Digitale overdracht wordt verplicht

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgorganisaties ervoor zorgen dat de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt altijd digitaal, gestandaardiseerd en beveiligd worden overgedragen. Dus: geen verwijzingen meer via fax, mail, telefoon of briefjes. Met ZorgDomein wisselen verwijzer en zorginstelling de patiëntinformatie snel en veilig uit. Lees meer over onze oplossing. En voor veilig onderling overleg kan iedere zorgverlener gratis gebruik maken van de messenger ZorgDomein Patiëntoverleg.

Specialisten Ouderengeneeskunde kunnen zelf verwijzen

Ben je Specialist Ouderengeneeskunde en wil je veilig en digitaal verwijzen? Dat kan via ZorgDomein. Verwijzen via ZorgDomein is kosteloos (mits jouw informatiesysteem hier geen extra kosten voor in rekening brengt; controleer dit bij je informatiesysteem). Lees meer over verwijzen en diagnostiek aanvragen.