banner

VV&T

ZorgDomein ondersteunt VV&T zowel thuis als op locaties, door het aanbod inzichtelijk en relevante gegevens toegankelijk te maken

Meer Thuiszorg, meer spoedopnames en verwijzingen vanuit verschillende zorginstellingen; waar heb je als VV&T-instelling allemaal mee te maken? Welke ontwikkelingen spelen er, en hoe kan ZorgDomein daarbij helpen?

Wijkteams direct zichtbaar voor verwijzers

Als VV&T kun je het thuiszorgaanbod centraal inrichten, maar nu ook per wijkteam. Het wijkteam heeft immers een steeds belangrijker rol, en moet tijdig over juiste en complete medische informatie beschikken. Zo neemt de vraag naar Thuiszorg toe en wordt deze ook steeds complexer, want kwetsbare ouderen blijven langer in hun eigen omgeving wonen en steeds meer zorgverleners zijn hierbij betrokken. De verwijzer kan nu rechtstreeks verwijzen naar het wijkteam en kan de verwijzer met een uitvoeringsverzoek via ZorgDomein de informatie eenvoudig meesturen. Lees hier meer over deze oplossing.

Verwijzingen en aanvragen ontvangen vanuit het ziekenhuis

In 2019 maakt ZorgDomein ook verwijzen en aanvragen vanuit het ziekenhuis naar VV&T mogelijk. Daardoor kunnen alle verwijzingen en aanvragen van de huisarts, het ziekenhuis en andere zorginstellingen via één systeem verlopen. Als VV&T krijg je hierbij de mogelijkheid om inzicht te geven in het zorgaanbod, in combinatie met actuele beschikbare capaciteit. Op het moment van overdracht verstuurt het ziekenhuis de overdrachtsdocumenten tijdig via ZorgDomein naar de VV&T-instelling. Dit alles met als doel de patiëntenstroom vanuit het ziekenhuis veilig en compleet te laten verlopen. Lees hier meer over deze oplossing.

Specialisten Ouderengeneeskunde kunnen zelf verwijzen

Ben je Specialist Ouderengeneeskunde en wil je veilig en digitaal verwijzen? Dat kan via ZorgDomein. Verwijzen via ZorgDomein is kosteloos (mits jouw informatiesysteem hier geen extra kosten voor in rekening brengt; controleer dit bij je informatiesysteem). Lees meer over verwijzen en diagnostiek aanvragen.

Huisarts houdt de regie bij Thuiszorg

Kwetsbare ouderen die thuis blijven wonen, blijven deel uitmaken van de huisartspraktijk. Voor de huisarts valt het niet mee om bij deze groep de regie te houden over de behandeling. Daarom is terugrapportage door de thuiszorg een vast onderdeel van een uitvoeringsverzoek via ZorgDomein. Zo kan de huisarts een vinger aan de pols houden.

Spoedopnames nemen toe

Steeds vaker moet een patiënt met spoed worden opgenomen. De verwijzer moet dan snel kunnen zien waar deze patiënt terecht kan. En de verpleegkundige of Specialist Ouderengeneeskunde moet de beschikking krijgen over de juiste informatie uit de triage. Het ELV-template in ZorgDomein, gebaseerd op de landelijke richtlijnen Eerstelijnsverblijf, zorgt daarvoor.  

Digitale overdracht

De verwachting is dat in 2020 of begin 2021, zorgorganisaties ervoor moeten zorgen dat de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt altijd digitaal, gestandaardiseerd en beveiligd worden overgedragen. Dus: geen verwijzingen meer via fax, mail, telefoon of briefjes. Met ZorgDomein wisselen verwijzer en zorginstelling de patiëntinformatie snel en veilig uit. Lees meer over onze oplossing. En voor veilig onderling overleg kan iedere zorgverlener gratis gebruik maken van de messenger ZorgDomein Patiëntoverleg.