ZorgDomein voor fysiotherapeuten

Als fysiotherapeut wil je de beste zorg bieden aan je patiënten. Ons digitale en onafhankelijke zorgplatform helpt je jouw werk zo goed en efficiënt mogelijk te doen, waardoor je meer tijd voor je patiënten overhoudt. Je bent beter zichtbaar bij verwijzers in de regio. Handelt je verwijzingen efficiënt en foutloos af. Stuurt na de behandeling je rapportages aan de huisarts, óók zonder voorafgaande verwijzing. En je overlegt veilig en eenvoudig met de geïntegreerde zorgmessenger Patiëntoverleg.

De voordelen van ZorgDomein

N
Jouw specialistische zorgaanbod in beeld

Jouw zorgaanbod inzichtelijk voor 91% van alle huisartsen en vele andere verwijzers.

N
Vermindering administratieve last

Ontvang je verwijzingen digitaal met alle relevante patiëntgegevens én volgens de HASP-paramedicus richtlijn.

N
Goed voorbereide patiënten

Na de verwijzing kan je de patiënt proactief benaderen voor het inplannen van de afspraak

ZorgDomein in één minuut

ZorgDomein brengt zorgvraag en aanbod samen. Bekijk hier hoe ZorgDomein jouw praktijk helpt.

Onze koppelingen

Samen met leveranciers van zorginformatiesystemen realiseren we integraties met ZorgDomein door een koppeling (klik hier voor een overzicht van alle koppelingen). Dit levert voordeel op voor jou als zorgverlener, voor de verwijzer én voor de patiënt.

Deze koppelingen zijn o.a. gerealiseerd:

Wat kost ZorgDomein?

Je betaalt als praktijk voor:

N

Het etaleren van je zorgaanbod en dit beschikbaar stellen aan verwijzers binnen een straal van 30 km;

N

Het ontvangen van
digitale verwijzingen;

N
Veilig informatie overdragen,
informeren én overleggen met
andere zorgprofessionals.

De kosten zijn als volgt opgebouwd:

 • Eenmalige registratiekosten van €36
 • De maandelijkse kosten op basis van het aantal zorgverleners (ongeacht het aantal locaties):
 • voor praktijken met 1 of 2 zorgverleners €25
 • voor praktijken met 3 – 7 zorgverleners €37
 • voor praktijken met 8 – 14 zorgverleners €61
 • voor praktijken met 15 – 24 zorgverleners €149
 • voor praktijken met 25 of meer zorgverleners:
  op aanvraag

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Veelgestelde vragen

Lees hieronder het antwoord op de meest gestelde vragen:

Wat is het verschil tussen ZorgDomein en Zorgmail?

ZorgMail is een beveiligde mailfunctie om te communiceren met zorgverleners.

ZorgDomein is een platform met diverse functies: naast verslagen uitbrengen én beveiligd communiceren met verwijzers en andere zorgverleners, kun je ook het zorgaanbod van jouw praktijk kenbaar maken aan verwijzers en digitaal verwijzingen van hen ontvangen.

Kan ik via ZorgDomein ook verslagen uitbrengen aan huisartsen en andere verwijzers?

Verslag uitbrengen aan een huisarts of andere verwijzer kan op twee manieren:

 • Verslag uitbrengen naar de verwijzer na een ZorgDomein-verwijzing
 • Verslag uitbrengen naar de verwijzer zonder een ZorgDomein-verwijzing

Betaal ik voor het aantal accounts of het aantal zorgverleners?

Ons prijsmodel is gebaseerd op de vindbaarheid én de grootte van de praktijk. De vindbaarheid wordt uitgedrukt in aantal locaties. De grootte van de praktijk wordt uitgedrukt in het aantal zorgverleners. Je betaalt dus voor het aantal zorgverleners dat werkzaam is en niet voor het aantal afgenomen accounts.

Moet ik betalen voor ondersteunend personeel?

Nee, ondersteunend personeel kan kosteloos gebruik maken van ZorgDomein.

Hoe ziet de verwijzer mijn zorgaanbod?

Binnen ZorgDomein heb je de mogelijkheid om het proces te doorlopen dat de verwijzer bewandelt. Op deze wijze kun je zien hoe jouw zorgaanbod getoond wordt aan de verwijzers.

Wat is het voordeel van ZorgDomein als een verwijzing niet noodzakelijk is?

ZorgDomein is naast een platform voor het ontvangen van verwijzingen ook een platform voor het optimaliseren van je dienstverlening en het zo laag mogelijk houden van je administratieve lasten.

 • Je kunt je specialistische aanbod in beeld brengen bij de huisarts, vrijwel iedere huisarts gebruikt ZorgDomein voor het vinden van vervolgzorg.
 • Je stuurt eenvoudig je rapportages aan huisartsen, óók zonder voorafgaande verwijzing.
 • Het is mogelijk veilig en eenvoudig te overleggen via de geïntegreerde zorgmessenger Patiëntoverleg.
 • Na een verwijzing kun je de cliënt/patiënt proactief benaderen voor het inplannen van een afspraak.
 • Wanneer er een koppeling is met jouw EPD-systeem worden gegevens automatisch overgezet, zo handel je efficiënt en foutloos de verwijzing af.

Kan ik meerdere praktijklocaties inrichten op ZorgDomein?

Het is mogelijk om met meerdere praktijk locaties zichtbaar te zijn op ZorgDomein. Per praktijklocatie kunnen wij een schermvermelding inrichten. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Rondom elke locatie ben je zichtbaar in een straal van 30 km.

Onze partners

Wij werken samen met verschillende beroepsverenigingen en corporaties. In vrijwel alle gevallen ontvangen de daarbij aangesloten praktijken een korting.

Met deze partners werken we al samen:

Benieuwd naar de afspraken?

Interview met fysiotherapeut, Jouri van den Broeke

Vinger aan de pols bij
Jouri van den Broeke, PMC In Balans

PMC In Balans is een snel groeiende paramedische zorgorganisatie, die allerlei vormen van fysiotherapie en revalidatie aanbiedt. “Dankzij ZorgDomein kunnen we ons brede aanbod etaleren,” zegt Jouri van den Broeke. “Bovendien hebben wij nu de regie over de verwijzing, dus kunnen we patiënten sneller helpen.”