Zorggroepen

ZorgDomein biedt veel voordelen voor zowel zorgverleners als patiënten. Zo kunnen zorgverleners kosteloos patiënten digitaal doorverwijzen en diagnostiek aanvragen. Daarnaast is het ook mogelijk om transmuraal samen te werken, andere zorgprofessionals te consulteren en op verschillende momenten in het zorgproces elkaar te informeren en informatie uit te wisselen. Door meer inzicht in het regionale zorgaanbod kunnen zorgprofessionals de best mogelijke (vervolg)zorg vinden, bieden en regelen voor hun patiënten.

Het zorgregio netwerk reikt steeds verder

91% van alle huisartsen en bijna alle ziekenhuizen werken inmiddels met ZorgDomein. Evenals ruim 6.200 zorglocaties zoals zelfstandige klinieken, laboratoria, GGZ-, VV&T-zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals die hun zorg aanbieden via ZorgDomein. Dit aantal groeit nog elke dag. Jaarlijks lopen er meer dan 18,2 miljoen zorgaanvragen via ons platform. ZorgDomein is dan ook uitgegroeid tot het grootste digitale en onafhankelijke zorgplatform van Nederland. We breiden het netwerk en de functionaliteit steeds verder uit en zo wordt het voor zorgverleners – ook in jouw regio – nóg eenvoudiger om samen te werken en te communiceren via ZorgDomein.

Oplossingen uitgelicht

Met innovatieve oplossingen voor betere verbinding en opeenvolging in het zorgtraject helpt ZorgDomein bij het regelen van de best mogelijke zorg voor patiënten. Wij bieden een breed scala aan oplossingen en services die zorgprofessionals in staat stellen hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen doen.

Adviesconsult: digitale ondersteuning declaratieproces

ZorgDomein biedt met het adviesconsult de mogelijkheid om medisch advies op afstand aan te vragen. Zo kan bijvoorbeeld een huisarts digitaal overleggen met andere zorgprofessionals en waar nodig direct een aanvraag doen voor een anderhalvelijnsconsult. Door inzage in het zorgtraject worden regionale werkafspraken geïntegreerd en kan men direct en efficiënt samenwerken met de specialist. In samenwerking met Promeetec is er een geheel nieuwe manier voor kostenverrekening ontwikkeld. De declaratie en/of de verrekening worden op basis van regionale afspraken automatisch afgehandeld via een proces in ZorgDomein. In dit proces staan de zorggroepen centraal.

cBoards: onze oplossing voor Netwerkzorg 

Bij netwerkzorg wordt de zorg rondom de patiënt of cliënt georganiseerd. Het gaat om een multidisciplinaire samenwerking tussen de patiënt of cliënt en de zorgverleners, zorgverleners onderling en tussen zorgorganisaties. Om dit mogelijk te maken moeten alle relevante betrokkenen kunnen samenwerken in een centraal beschikbaar dossier rond de specifieke zorgindicatie van de patiënt of cliënt.

Samen met Caresharing bieden wij hiervoor de oplossing met cBoards. Een board is een multidisciplinair patiëntendossier waarin de zorg wordt gecoördineerd en waarin wordt samengewerkt rondom een specifiek zorgthema. Hierin zijn alleen de relevante medische gegevens inzichtelijk en worden alleen de relevante personen en teams betrokken. 

Informeren en afstemmen: Overdracht versturen naar Huisartsenpost

Wanneer palliatieve of GGZ- patiënten naar de huisartsenpost gaan is het wenselijk dat een huisarts een palliatieve of GGZ-overdracht kan versturen naar de waarnemend huisarts zodat deze goed geïnformeerd is. Momenteel zitten er nog veel knelpunten in het huidige proces. Er is behoefte aan een efficiënter en gebruiksvriendelijker proces voor het versturen en ontvangen van de overdracht. En hiervoor biedt ZorgDomein een oplossing: informeren en afstemmen.

Verbinden medisch en sociaal domein

Bij gezondheidsklachten van patiënten die voortkomen uit sociaal-maatschappelijke problematiek zoals een vechtscheiding, financiële problemen of ontslag kan via ZorgDomein doorverwezen worden naar de juiste gemeentelijke instanties of psychosociale hulpverlening (zoals naar Welzijn op Recept). Ook is het mogelijk om te verwijzen naar jeugdhulpverlening bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.

Veranderen van gedrag begint met inzicht in gedrag: data-inzicht

De druk om regionaal beter samen te werken neemt steeds verder toe. Zorggroepen springen hierop in door te kijken hoe zorgcapaciteit beter benut kan worden. Verwijzingen vanuit de huisarts spelen hierin een belangrijke rol. Veranderen van dit verwijsgedrag begint met inzicht in de verwijsdata. 

Zorggroepen kunnen bij ZorgDomein verwijsdata van aangesloten praktijken opvragen. Deze data stelt zorggroepen in staat om data te vergelijken en zo inzicht te krijgen in de verschillen binnen hun regio. Deze inzichten kunnen gebruikt worden voor intervisies om zo de zorgcapaciteit in de regio optimaal te benutten.

Interesse?

Wil je meer weten over onze oplossingen en services? Of ben je benieuwd hoe ZorgDomein jouw zorggroep kan helpen? Neem dan contact met ons op.

Pagina delen?

Is deze pagina ook interessant voor je collega? Stuur hem dan gerust door of deel de pagina op je eigen tijdlijn.

Interessant voor jou

Bekijk de presentatie van Alke van Avesaath en Bart Koppens van Promeetec over de nieuwe manier van kostenverrekening Digitaal Meekijkconsult.

Schrijf je in

Schrijf je in voor de kwartaal nieuwsbrief voor zorggroepen en blijf op de hoogte over alle ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg.

Even voorstellen

Onze relatiemanagers onderhouden contact met onder andere zorggroepen om de belangen van de daarbij aangesloten zorgverleners op ZorgDomein te borgen. Zij gaan graag in gesprek met de zorggroepen om goed te begrijpen wat er in de regio speelt.

Foto Reind Dooyeweerd

Anja van Loon

Relatiemanager

3 vragen aan Anja over haar
werk bij ZorgDomein

Anja vertelt over haar rol als relatiemanager binnen ZorgDomein en wat zij voor zorggroepen kan betekenen. Zij is verantwoordelijk voor de regio’s Groningen, Drenthe, Overijssel, Friesland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland.

Lees hier haar antwoorden

3 vragen aan Paul over zijn werk bij ZorgDomein

Paul vertelt over zijn rol als relatiemanager binnen ZorgDomein en welke onderwerpen hij wil bespreken met zorggroepen. Hij is verantwoordelijk voor de regio’s Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Lees hier zijn antwoorden

Paul Dekkers

Paul Dekkers

Relatiemanager

Jeanine van Hövell, relatiemanager ZorgDomein

Jeanine van Hövell

Relatiemanager

Interview met Jeanine over haar
werk bij ZorgDomein

Jeanine vertelt over haar rol als relatiemanager binnen ZorgDomein en welke onderwerpen ze wil bespreken met zorggroepen. Ze ondersteunt vooral de verwijzers op het ZorgDomein-platform: ze zorgt dat ze tevreden zijn en blijven en onderzoekt nieuwe groepen zorgprofessionals die via ZorgDomein kunnen verwijzen.

Lees hier haar antwoorden

3 vragen aan Elsbeth over haar werk bij ZorgDomein

Elsbeth vertelt over haar rol als relatiemanager binnen ZorgDomein en hoe ze haar schat aan kennis en ervaring op het gebied van met name eerstelijnszorg inzet om verwijzers op het platform van ZorgDomein te ondersteunen en hun wensen zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen binnen de organisatie.

Lees hier haar antwoorden

Elsbeth Stravers, relatiemanager ZorgDomein

Elsbeth Stravers

Relatiemanager