Huisartsenpraktijk

Transmuraal samenwerken

ZorgDomein Transfer ondersteunt de transferverpleegkundige in het werkproces rondom transmuraal samenwerken. Capaciteitsinzage en een goede transmurale zorgoverdracht van de patiënt van ziekenhuis naar VVT-instelling is daarbij erg belangrijk. Er wordt gebruik gemaakt van een gestructureerde informatie-uitwisseling op basis van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), in lijn met de richtlijnen van VWS, V&VN en NUTS. ZorgDomein Transfer draagt bij aan het verminderen van verkeerde beddagen, het verbeteren van regionale samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en VVT’s, een betere doorstroom van patiënten en duidelijkheid voor alle betrokkenen. Door een efficiënte transmurale samenwerking is direct inzichtelijk waar de patiënt geplaatst kan worden en per wanneer.

Waarom kiezen voor ZorgDomein

Inzicht beschikbare capaciteit regio

Tijdswinst door directe inzage in beschikbare regionale capaciteit van intramurale en extramurale zorg. Rondbellen is niet meer nodig.

Veilige en tijdige overdracht

Verstuur veilig en tijdig een complete overdracht van de patiëntgegevens rechtstreeks naar de juiste ontvanger. Minder fouten in informatie; koppeling basisgegevens.

Optimale onderlinge afstemming

Adequate, veilige digitale communicatiemogelijkheden voor optimale afstemming. Alle documentatie en communicatie op één plek.

ZorgDomein presenteert: ZorgVerbinders

Een serie korte films over ontmoetingen tussen twee, via ZorgDomein verbonden, zorgprofessionals. Tijdens een gesprek wisselen zij hun ideeën uit over het werken in de zorg, vandaag morgen en in de toekomst.

In aflevering 3 ‘Transmuraal samenwerken’ gaat Lisette op bezoek bij Jantine in het ziekenhuis. Ze hebben het samen over de doorstroom van ziekenhuis naar thuiszorg, capaciteitsproblematiek en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de patiënt. Ze bespreken samen hoe technologie een rol speelt in de onderlinge overdracht en samenwerking om de zorg passender te maken.

Transmuraal samenwerken met ZorgDomein Transfer

Het transferproces in de ZorgDomein Transfer-oplossing zorgt voor een optimale en efficiënte transmurale samenwerking.

Capaciteit en beschikbaarheid

Een transferverpleegkundige ziet in ZorgDomein welke VVT-instelling de benodigde zorg voor de patiënt kan leveren. Het is direct zichtbaar of er capaciteit is bij de VVT-instelling.

Plaatsingsverzoek

Na het indienen van een plaatsingsverzoek; koppelt de VVT-instelling terug of de patiënt in zorg genomen kan worden.

Inzicht

Het ziekenhuis houdt zicht op de status van de aanvraag in ZorgDomein en kan zorgen dat zodra de patiënt geaccepteerd is, de overdrachts-documenten gereed zijn.

e-Overdracht

Op het moment van overdracht verstuurt het ziekenhuis de overdrachtsdocumenten tijdig via ZorgDomein naar de VVT-instelling op basis van eOverdracht en/of PDF.

Documenten

De transferverpleegkundige maakt overdrachtsdocumenten op binnen het EPD.

Onderlinge afstemming

Tussentijdse afstemming tussen zorgverleners via de integrale overlegfunctie. Ook de huisarts kan hierin betrokken worden.

Hoe werkt het

Beschikbare capaciteit inzichtelijk maken en complete, veilige en tijdige transmurale zorgoverdracht van patiëntgegevens. Dat is wat de ZorgDomein Transfer oplossing jouw ziekenhuis, coördinatiecentrum of VVT-instelling biedt.

22,6

Er worden jaarlijks meer dan 22,6 miljoen zorgkeuzes gemaakt via ZorgDomein.

“Bij beschikbaarheid
kunnen we een patiënt
gelijk doorplaatsen.
Dat is voor ons dus een
stuk efficiënter”.

Wietske Ferwerda, Coördinator Transferbureau

Deze oplossing is beschikbaar voor:

De onderstaande zorgprofessionals of zorginstellingen kunnen transmuraal samenwerken via ZorgDomein.

Ontdek wat er nog meer kan met ZorgDomein

Door middel van handige whitepapers en interessante nieuwsartikelen helpen we ook jou om wegwijs te worden in ZorgDomein en het maximale uit je werkdag te halen.

Interesse? Neem contact op

Wil je meer weten over deze oplossing of wil je weten hoe ZorgDomein jou of je organisatie kan helpen? Neem dan contact met ons op.

Wij beantwoorden al je vragen en laten je graag alle mogelijkheden van ZorgDomein zien.