Sociaal Domein

Voor het sociaal domein

ZorgDomein verbindt het medisch domein met het sociaal domein. Zo kun je patiënten met gezondheidsklachten die voortkomen uit sociaal-maatschappelijke problematiek – bijvoorbeeld psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren, financiële problemen of ontslag – via ZorgDomein doorverwijzen naar de juiste gemeentelijke instanties, zoals jeugdhulpverlening of psychosociale hulpverlening (Welzijn op Recept).

Waarom kiezen voor ZorgDomein

Medisch domein verbinden met het sociaal domein

Welzijn op recept waarbij verder wordt gekeken dan de medische klachten van een patiënt en de juiste psychosociale hulp kan worden geboden.

Onnodige of verkeerde verwijzingen worden voorkomen

Het antwoord op de klachten van een patiënt is niet altijd (duurdere) specialistische zorg, maar kan ook sociaal maatschappelijke hulp betekenen.

Optimalisatie van administratieve en werkprocessen

ZorgDomein biedt een breed scala aan oplossingen en services die ook hulpverleners in het sociaal domein helpen hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen doen.

Onze oplossingen voor het sociaal domein

ZorgDomein biedt een breed scala aan oplossingen en services die ook hulpverleners in het sociaal domein helpen hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen doen.

Informeren en afstemmen

Overdragen van informatie, rapporteren en overleggen met andere zorgprofessionals in een veilige digitale omgeving.

Meer weten

Zorg regelen en verwijzen

Digitaal bieden, vinden en regelen van de best mogelijke zorg voor elke patiënt.

Meer weten

Toegang tot ZorgDomein voor het sociaal domein

Voor het sociaal domein biedt ZorgDomein toegang op maat. Dit heeft alles te maken met de wensen en mogelijkheden die per gemeente bepaald kunnen worden. Neem voor vragen of een offerte contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

Eenvoudig gekoppeld
met ZorgDomein

ZorgDomein is gekoppeld met veel verschillende zorginformatiesystemen. Zelfs als er nog geen koppeling is met het zorginformatiesysteem dat jij gebruikt, kan je toch al gebruik maken van ZorgDomein.

We zijn gekoppeld met

Adapcare, Asterisque
Beterzorg, Chipsoft
Code24, Curasoft
Emma, Fairware
Fysiomanager, GeriMedica
Gino Software, Incura
Intramed, James Totaal
Medicore, Mymindspace
Nedap, Optoconnect
Pharmapartners, Pinkroccade
Prosoftware, Solviteers
Spotonmedics, Trompbx
Unit4, Zorgadmin
ZorgDomein, Zorgservice

ZorgDomein is er
ook voor jou

ZorgDomein bedient vrijwel de gehele zorg. Van thuishulp tot huisarts en van lab tot het sociaal domein. Specifiek voor het sociaal domein zijn dat onderstaande zorgprofessionals.

  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Gemeente
  • Jeugdarts
  • Jeugdhulpverlening
  • Sociale wijkteams
  • Verwijzers
  • Welzijnscoach

91%

van de huisartsen gebruikt ZorgDomein om de best mogelijke vervolgzorg voor hun patiënten te vinden, bieden en regelen.

N

Minder administratieve handelingen, dus meer tijd voor je patiënten

N

Je eigen zorgaanbod onder de aandacht van verwijzers

N

Veilig en snel patiëntinformatie uitwisselen

N

Altijd en overal up-to-date informatie over je patiënten

Vinger aan de pols bij Gerben Bosboom, Tom in de buurt

Huisartsen in drie Zuid-Hollandse gemeenten kunnen sinds 2018 digitaal verwijzen naar de zorg- en welzijnsorganisatie Tom in de buurt. Gerben Bosboom verzorgde de aansluiting op ZorgDomein: “Goed dat eerstelijnszorg en Tom in de buurt elkaar nu beter weten te vinden.”