Voor het sociaal domein

ZorgDomein verbindt het medisch domein met het sociaal domein. Zo kun je patiënten met gezondheidsklachten die voortkomen uit sociaal-maatschappelijke problematiek – bijvoorbeeld psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren, financiële problemen of ontslag – via ZorgDomein doorverwijzen naar de juiste gemeentelijke instanties, zoals jeugdhulpverlening of psychosociale hulpverlening (Welzijn op Recept).

Waarom kiezen voor ZorgDomein

Medisch domein verbinden met het sociaal domein

Welzijn op recept waarbij verder wordt gekeken dan de medische klachten van een patiënt en de juiste psychosociale hulp kan worden geboden.

Onnodige of verkeerde verwijzingen worden voorkomen

Het antwoord op de klachten van een patiënt is niet altijd (duurdere) specialistische zorg, maar kan ook sociaal maatschappelijke hulp betekenen.

Optimalisatie van administratieve en werkprocessen

ZorgDomein biedt een breed scala aan oplossingen en services die ook hulpverleners in het sociaal domein helpen hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen doen.

Onze oplossingen voor het sociaal domein

ZorgDomein biedt een breed scala aan oplossingen en services die ook hulpverleners in het sociaal domein helpen hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen doen.

Informeren en afstemmen

Overdragen van informatie, rapporteren en overleggen met andere zorgprofessionals in een veilige digitale omgeving.

Meer weten

Zorg regelen en verwijzen

Digitaal bieden, vinden en regelen van de best mogelijke zorg voor elke patiënt.

Meer weten

Toegang tot ZorgDomein voor het sociaal domein

Voor het sociaal domein biedt ZorgDomein toegang op maat. Dit heeft alles te maken met de wensen en mogelijkheden die per gemeente bepaald kunnen worden. Neem voor vragen of een offerte contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

Eenvoudig gekoppeld
met ZorgDomein

ZorgDomein is gekoppeld met veel verschillende zorginformatiesystemen. Zelfs als er nog geen koppeling is met het zorginformatiesysteem dat jij gebruikt, kan je toch al gebruik maken van ZorgDomein.

We zijn gekoppeld met

Adapcare, Asterisque
Adapcare, Asterisque
Beterzorg, Chipsoft
Beterzorg, Chipsoft
Code24, Curasoft
Code24, Curasoft
Emma, Fairware
Emma, Fairware
Fysiomanager, GeriMedica
Fysiomanager, GeriMedica
Gino Software, Incura
Gino Software, Incura
Intramed, James Totaal
Intramed, James Totaal
Medicore, Mymindspace
Medicore, Mymindspace
Nedap, Optoconnect
Nedap, Optoconnect
Pharmapartners, Pinkroccade
Pharmapartners, Pinkroccade
Prosoftware, Solviteers
Prosoftware, Solviteers
Spotonmedics, Trompbx
Spotonmedics, Trompbx
Unit4, Zorgadmin
Unit4, Zorgadmin
ZorgDomein, Zorgservice
ZorgDomein, Zorgservice

ZorgDomein is er
ook voor jou

ZorgDomein bedient vrijwel de gehele zorg. Van thuishulp tot huisarts en van lab tot het sociaal domein. Specifiek voor het sociaal domein zijn dat onderstaande zorgprofessionals.

  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Gemeente
  • Jeugdarts
  • Jeugdhulpverlening
  • Sociale wijkteams
  • Verwijzers
  • Welzijnscoach

91%

Ruim 91% van de huisartsen gebruikt ZorgDomein om de best mogelijke vervolgzorg voor hun patiënten te vinden, bieden en regelen.

N

Minder administratie dus meer tijd voor je patiënten

N

Je eigen zorgaanbod onder de aandacht van verwijzers

N

Snel en veilig patiëntinformatie uitwisselen

N

Altijd en overal up-to-date informatie over je patiënten

Vinger aan de pols bij Gerben Bosboom, Tom in de buurt

Huisartsen in drie Zuid-Hollandse gemeenten kunnen sinds 2018 digitaal verwijzen naar de zorg- en welzijnsorganisatie Tom in de buurt. Gerben Bosboom verzorgde de aansluiting op ZorgDomein: “Goed dat eerstelijnszorg en Tom in de buurt elkaar nu beter weten te vinden.”

Tom in de buurt is een alliantie van acht verschillende aanbieders in zorg en welzijn, die de uitvoering van de Wmo verzorgt voor drie Zuid-Hollandse gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Verantwoordelijk voor de ICT van Tom in de buurt is Gerben Bosboom: “Tom is eigenlijk een afkorting voor ’talent, ondersteuning en meedoen’. We ondersteunen burgers op allerlei gebieden, van participatie tot hulp bij hun relatie. De verwijzing via de huisarts doen we met één centrale voordeur, dus dat vraagt om goede automatisering. Ik faciliteer het werk van zo’n 200 mensen en hun communicatie, onder meer met de inzet van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), e-mail en een eHealth-applicatie.”

Sinds 2018 doet Tom in de buurt mee aan Welzijn op Recept, een landelijk initiatief dat een alternatief wil bieden aan mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, kan de huisarts deze patiënten nu doorverwijzen naar een welzijnscoach. Voor deze doorverwijzing nam Tom in de buurt een aansluiting op ZorgDomein: een primeur in Nederland.