Zorgverzekeraars

ZorgDomein zet zich al ruim 20 jaar in om de bestaande verwijsroutes te verbeteren en breder toegankelijk te maken. Door de slimme inzet van technologie kan het patiëntenverkeer beter doorstromen. Bij het kiezen van de best mogelijke zorg voor iedere patiënt zijn veel spelers betrokken. Uiteraard de patiënt zelf, de verwijzer en de zorgaanbieder. Maar ook de zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol. Voor ZorgDomein is het dan ook logisch om met a.s.r., EUCARE, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid de samenwerking aan te gaan. Waarbij uiteraard de onafhankelijkheid van ons zorgplatform geborgd is en blijft.

Gedeelde ambitie in verbeteren samenwerking in de zorg

In onderstaande video nemen we je mee in de gedeelde ambitie van ZorgDomein en zorgverzekeraars. We zijn benieuwd of jij er ook voor open staat om nieuwe wegen te zoeken naar passende zorg? Sluit je dan aan bij onze missie!
Kortom, in de zorgwereld opereert niemand alleen. Patiënten, huisartsen, specialisten, verzekeraars en leveranciers vormen samen een ecosysteem, en dat kan pas echt floreren als we verbinding met elkaar zoeken. Als we de handen ineenslaan, kunnen we de patiëntreis verder optimaliseren.

Wat we samen doen met zorgverzekeraars

De infrastructuur en technologie zijn er; stappen zijn daardoor snel te zetten. ZorgDomein werkt samen met zorgverzekeraars in diverse onderwerpen en binnen diverse onderdelen van ons platform:

1. Tonen verzekeringsinformatie via ZorgDomein

‘Dokter, waar wordt mijn behandeling vergoed?’ Deze belangrijke en logische vraag van patiënten kunnen verwijzers nu voortaan beantwoorden. Zorgverzekeraars a.s.r. en VGZ delen contractinformatie met patiënten en verwijzers via ZorgDomein. Patiënten maken bij de keuze voor een zorgaanbieder allerlei afwegingen. Is het niet te ver? Hoe lang moet ik wachten? Krijg ik alles vergoed? Door het toevoegen van contractinformatie, komen de antwoorden op deze vragen op ZorgDomein samen. Er ontstaat een compleet beeld waardoor verwijzer en patiënt, samen een nog bewustere keuze kan maken.

2. Inzage in wachttijden voor zorgverzekeraars

Inzage in actuele wachttijden en beschikbaarheid van zorg is essentieel om de patiënt te helpen de juiste zorg te kunnen bieden. Juist nu wachttijden door corona zijn toegenomen. Verwijzers kunnen dit reeds 20 jaar zien in ZorgDomein, doordat zorgaanbieders op het zorgplatform per aangeboden zorgproduct bijhouden wat de wachttijd is. Ook verzekeraars zijn regelmatig betrokken bij de keuze van zorg voor patiënten via zorgadvies en bemiddeling. a.s.r., EUCARE, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid hebben nu in ZorgDomein toegang tot dezelfde inzage van wachttijden. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij zonder extra inspanning alle partijen die betrokken zijn bij de juiste keuze voor de patiënt voorzien van dezelfde informatie over wachttijden.

3. Betere toeleiding GGZ

Voor zowel patiënt als zorgverleners is het van belang dat de patiënt direct op de juiste plek terecht komt. De GGZ kent haar eigen uitdagingen in wachtlijstproblematiek, verschil in basis en specialistische GGZ en sinds corona ook online zorgaanbod goed in beeld brengen. Voor ZorgDomein de aanleiding om nog beter GGZ vraag en aanbod te matchen. Bovendien was dit een wens van huisartsen en GGZ-aanbieders. Deelnemende GGZ aanbieders hebben hun producten verrijkt met twee extra informatievelden; echelon en vorm van behandeling. Deze extra informatie zorgt ervoor dat het getoonde zorgaanbod optimaal aansluit bij de zorgvraag. We zijn nu in de pilot fase. Zorgverzekeraar VGZ ondersteunt dit initiatief.