Zorgverzekeraars

Bij het kiezen van van de best mogelijke zorg voor iedere patiënt zijn veel spelers betrokken. Uiteraard de patiënt zelf, de verwijzer en de zorgaanbieder. Maar ook de zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol. Voor ZorgDomein is het dan ook logisch om met Menzis, ONVZ en VGZ de samenwerking aan te gaan. Waarbij uiteraard de onafhankelijkheid van ons zorgplatform geborgd is en blijft.  

Verrijking zorgaanbod

Dokter, waar wordt mijn behandeling vergoed?’ Deze belangrijke en logische vraag van patiënten kunnen verwijzers nu voortaan beantwoorden.  VGZ deelt als eerste zorgverzekeraar contractinformatie met patiënten en verwijzers via ZorgDomein. Patiënten maken bij de keuze voor een zorgaanbieder allerlei afwegingen. Is het niet te ver? Hoe lang moet ik wachten? Krijg ik alles vergoed? Met het toevoegen van contractinformatie, komen de antwoorden op deze vragen op ZorgDomein samen. Er ontstaat een compleet beeld waardoor de patiënt, samen met de verwijzer, een bewuste keuze kan maken.

Inzage in wachttijden

Inzage in actuele wachttijden en beschikbaarheid van zorg is essentieel om de patiënt te helpen de juiste zorg te kunnen bieden. Juist nu wachttijden door corona zijn toegenomen. Verwijzers kunnen dit reeds 20 jaar zien in ZorgDomein, doordat zorgaanbieders op het zorgplatform per aangeboden zorgproduct bijhouden wat de wachttijd is. Ook verzekeraars zijn regelmatig betrokken bij de keuze van zorg voor patiënten via zorgadvies en bemiddeling. Menzis, ONVZ en VGZ hebben nu in ZorgDomein toegang tot dezelfde inzage van wachttijden. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij zonder extra inspanning alle partijen die betrokken zijn bij de juiste keuze voor de patiënt voorzien van dezelfde informatie over wachttijden. Lees meer