Coördinatiepunten ouderenzorg op ZorgDomein

Veel regio’s hebben een coördinatiepunt voor ouderenzorg of zijn bezig met het opzetten hiervan. Dit centrale aanspreekpunt voor verwijzers, zoals huisartsen of transferverpleegkundigen, ondersteunt in het bepalen en vinden van de juiste zorg voor een patiënt met als doel de ouderenzorg in een regio te coördineren. Per regio is het Coördinatiepunt anders georganiseerd, maar zij ondersteunen vaak bij acute zorgvragen, Eerstelijns Verblijf bedden (ELV) of Geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Uitdagingen in het huidige proces

Het kan voor een verwijzer soms lastig zijn om te bepalen wat de best passende zorg is en deze vervolgens snel te vinden, bijvoorbeeld wanneer:

  • Er eerst triage moet plaatsvinden, voordat er kan worden verwezen.
  • Er geen overzicht is in beschikbare capaciteit per VVT-instelling.
  • De beschikbare capaciteit in de regio schaars is.
  • De verwijzer beperkte tijd heeft om de afstemming te doen over een specifieke casus met VVT-instellingen.
  • Er geen heldere afspraken zijn met de zorgaanbieders voor de bereikbaarheid en toegang tot zorg.

Coördinatiepunten bieden hierin ondersteuning.

Onze oplossing

Aangesloten coördinatiepunten op ZorgDomein hebben de mogelijkheid af te stemmen met zowel verwijzers als deelnemende VVT-instellingen, waardoor ze regie hebben over de coördinatie van ouderenzorg in de regio en een centrale rol spelen bij het bepalen en vinden van de juiste zorg voor de patiënt. Op ZorgDomein zijn coördinatiepunten vindbaar voor verwijzers, worden ze ondersteund met specifieke functionaliteiten en hebben ze inzage in de beschikbare capaciteit van VVT-instellingen.

Hoe werkt het

Coördinatieverzoek: aanmelding versturen en beoordelen

1. De verwijzer stuurt een coördinatieverzoek aan het coördinatiepunt
2. Het coördinatiepunt beoordeelt dit verzoek, voegt noodzakelijke medische informatie toe en voert een triage uit (conclusie tav zorgbehoefte/ zorgvraag)

Plaatsingsverzoek: versturen en accepteren/weigeren

3. Op basis van de beschikbare capaciteit in de regio verstuurt het coördinatiepunt een plaatsingsverzoek naar een VVT-instelling.
4. Na beoordeling accepteert of weigert de VVT-instelling het plaatsingsverzoek. Het coördinatiepunt ontvangt hierover een bericht.

Onderling afstemmen

Het coördinatiepunt en de VVT-instellingen kunnen tussentijds afstemmen via de integrale overlegfunctie.

Terugkoppeling naar huisarts

5. Het Coördinatiepunt koppelt aan de huisarts terug waar de patiënt geplaatst kan worden.

Overdracht

6. De huisarts stuurt de e-Overdracht rechtstreeks naar de VVT-instelling. Afhankelijk van de regionale afspraken kan een coördinatiepunt ook een e-Overdracht versturen.
7. Met deze overdracht wordt de zorg officieel overgedragen van de huisarts aan de VVT-instelling.

Pagina delen?

Is deze pagina ook interessant voor je collega? Stuur hem dan gerust door of deel de pagina op je eigen tijdlijn.