ZorgDomein verbindt zorgprofessionals met elkaar en met de patiënt

Zorgvraag en            zorgaanbod verbonden

ZorgDomein is er voor verwijzers, zorgaanbieders en andere partners, maar bovenal voor de patiënt.

We verbinden zorgvraag en zorgaanbod. Via ons platform maken we volledige en veilige informatie-uitwisseling mogelijk. Voor de best mogelijke zorg. Voor elke patiënt.

Voor zorgprofessionals

We verbinden zorgprofessionals met elkaar en met de patiënt. Voor een betere opeenvolging van het zorgtraject.

Meest gebruikte zorgplatform

Inmiddels is ZorgDomein uitgegroeid tot het grootste digitale en onafhankelijke zorgplatform van Nederland. Vele zorgprofessionals werken dan ook met ZorgDomein. Zoals vrijwel alle huisartsen en bijna alle ziekenhuizen in Nederland. Evenals zelfstandige behandelklinieken, laboratoria, GGZ-, VV&T-zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals.

Zorgsegmenten veilig en digitaal verbonden:

Paramedici en Vrijgevestigde GGZ

Als zorgaanbieder wil je natuurlijk de best mogelijke zorg bieden aan je patiënten.

Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg beslaat een grote diversiteit aan behandelingen en begeleiding.

GGZ instellingen

Voor de GGZ is het cruciaal om verwijzingen zo compleet en volledig mogelijk te ontvangen.

Hulpmiddelen

Aanvragen voor hulpmiddelen worden sneller en beter gedaan als het volledige aanbod goed in beeld is bij verwijzers.

Laboratoria

Diagnostiek is een cruciaal onderdeel in de zorgketen waarvan het aanbod goed vindbaar en makkelijk digitaal…

Sociaal domein

Gezondheidsklachten kunnen ook voortkomen uit sociaal maatschappelijke problematiek…

Verwijzers

Als verwijzer wil je voor je patiënten natuurlijk de best mogelijke zorg vinden, bieden en regelen.

VVT

Voor de VVT is het van groot belang dat het actuele beschikbare zorgaanbod en de capaciteit…

Zelfstandige kliniek

Als zelfstandige kliniek heb je vaak een onderscheidend zorgaanbod.

Ziekenhuizen

Voor een ziekenhuis is het van groot belang om het zorgaanbod tot op productniveau inzichtelijk…