Partners in het zorgveld

ZorgDomein neemt in het zorgstelsel een onafhankelijke positie in tussen de zorgvraag en het zorgaanbod, waarbij onze primaire drijfveer het belang van de patiënt is. ZorgDomein streeft ernaar haar platform voor alle daartoe gerechtigde spelers in het zorgveld toegankelijk te maken. Dat betekent dat we ook samenwerken met diverse maatschappelijke organisaties in de zorg.

Logo Consortium

Consortium Huisartsgeneeskunde

In voorjaar 2020 hebben alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten in één groot project in kaart gebracht wat de landelijke aantallen COVID-19 patiënten waren die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn. Niet-geteste patiënten kwamen niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en intensive care. De meldingen konden worden gedaan via het platform ZorgDomein.

Logo NHG

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

ZorgDomein werkt samen met het Nederlandse Huisartsen Genootschap om ervoor te zorgen dat de verwijstemplates voldoen aan de gestelde richtlijnen. Zo is vanaf 1 december de nieuwe HASP-richtlijn opgenomen, gericht op een betere overdracht van patiëntinformatie tussen huisarts en specialist.

Logo NZA

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In het voorjaar van 2020 zorgde corona ervoor dat er een stuwmeer ontstond aan uitgestelde zorg. VWS gaf de NZa de regie om de reguliere zorg zo snel mogelijk op te starten, te beginnen met de urgente zorg. Een goed inzicht daarin kon echter niet verkregen worden met de gebruikelijke, vaak maanden oude gegevens. ZorgDomein en Dutch Hospital Data (DHD) schoten te hulp door respectievelijk eerste- en tweedelijns data aan te leveren bij de NZa.

Logo Nivel

Nivel

Jaarlijks publiceert het Nivel landelijk representatieve verwijscijfers. Sinds 2015 is dat mede op basis van gegevens uit ZorgDomein. Deze cijfers kunnen huisartspraktijken inzicht geven in hun eigen verwijsgedrag ten opzichte van het landelijke beeld. Maar er is nog veel meer mogelijk met deze gegevens: het kan bijvoorbeeld ook van nut zijn bij het monitoren van de substitutie van de zorg.