Partners in het zorgveld

ZorgDomein neemt in het zorgstelsel een onafhankelijke positie in tussen de zorgvraag en het zorgaanbod, waarbij onze primaire drijfveer het belang van de patiënt is. ZorgDomein streeft ernaar haar platform voor alle daartoe gerechtigde spelers in het zorgveld toegankelijk te maken. Dat betekent dat we ook samenwerken met diverse maatschappelijke organisaties in de zorg.
Bevolkingsonderzoek Nederland, BVO

Bevolkingsonderzoek Nederland

Momenteel loopt een pilot met 1.000 huisartsen voor het digitaal aanvragen voor Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Vanaf september is dit voor alle verwijzers beschikbaar op ZorgDomein. Met het Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden vrouwen tussen de 30 en 60 jaar getest op het risico van baarmoederhalskanker. Per jaar verstuurt Bevolkingsonderzoek ongeveer 600.000 uitnodigingen voor dit onderzoek. Voorheen verliep het gehele proces van uitnodiging tot afhandeling op papier. Het was een langgekoesterde wens om het proces van aanvragen te digitaliseren. Zowel ZorgDomein als VIPLive hebben op hun platform een oplossing ontwikkeld.
Logo CBR

CBR

Sinds 2018 kunnen keuringsartsen voor de rijvaardigheid van beroepschauffeurs en voor 75+ via ZorgDomein digitaal keuringsformulieren delen met het CBR. Voor (het verlengen van) een rijbewijs is een Gezondheidsverklaring van een keuringsarts of bedrijfsarts nodig. In een enkel geval dient zelfs een keuring uitgevoerd te worden door een medisch specialist. Het digitaal indienen heeft voordelen voor de artsen, de aanvragers van het rijbewijs en het CBR. Zo gaat de verwerking sneller, vraagt het minder administratie van de arts, hoeft de chauffeur niet langer naar de postbus en is er minder kans op fouten en kwijtraken van formulieren.
CBS Logo

CBS

Vanaf eind juni 2022 kunnen schouwende artsen via ZorgDomein het formulier Doodsoorzaakverklaring (B-formulier) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) invullen. Door de wetswijziging op de lijkbezorging mogen deze formulieren pas sinds kort ook digitaal worden ingediend door de schouwende arts. De afgelopen jaren hebben het CBS en ZorgDomein een pilot uitgevoerd met behulp van huisartsen ter voorbereiding op de digitalisering van de doodsoorzakenstatistiek. Huisartsen geven aan dat het voor hen prettig is dat ze deze meldingen nu ook in ZorgDomein kunnen doen; het platform waar ze al dagelijks mee werken.
Het CBS gebruikt de doodsoorzaak gegevens voor het samenstellen van voor iedereen toegankelijke statistieken.
CIZ

CIZ

Het CIZ onderzoekt wie recht heeft op zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg. Cliënten dienen daartoe een aanvraag in bij het CIZ, die deze beoordeelt op objectieve criteria. Regelmatig vraagt het CIZ gedurende het proces van indicatiestelling medische informatie op bij huisartsen. Deze kunnen nu gebruik maken van ZorgDomein om de gevraagde informatie aan het CIZ te sturen. De informatie die al in het digitaal dossier (HIS) van de huisarts staat, wordt automatisch voorgevuld en binnen een aantal muisklikken digitaal verzonden naar het CIZ. Real-time wordt het vervolgens aangeleverd bij het CIZ, waar het in het CIZ-dossier wordt toegevoegd. 

Logo Consortium

Consortium Huisartsgeneeskunde

ZorgDomein ondersteunt het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde in het streven om huisartsen in Nederland eenvoudig in staat te stellen om patiënten via het platform aan te melden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Momenteel gaat het om de landelijke trial naar vroeg behandeling voor Covid-19 zoals beschreven in de ZonMW aanvraag. Ook kunnen huisartsen nu patiënten aanmelden voor deelname aan een studie over SIX Schouderklachten in regio Rotterdam.

In 2020 hebben we het Consortium ondersteund bij het in kaart brengen van de landelijke aantallen COVID-19 patiënten die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvingen. Net als voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest waren. Niet geteste patiënten kwamen niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en intensive care.

Logo NHG

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

ZorgDomein werkt samen met het Nederlandse Huisartsen Genootschap om ervoor te zorgen dat de verwijstemplates voldoen aan de gestelde richtlijnen. Zo is vanaf 1 december de nieuwe HASP-richtlijn opgenomen, gericht op een betere overdracht van patiëntinformatie tussen huisarts en specialist.
Logo NZA

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In het voorjaar van 2020 zorgde corona ervoor dat er een stuwmeer ontstond aan uitgestelde zorg. VWS gaf de NZa de regie om de reguliere zorg zo snel mogelijk op te starten, te beginnen met de urgente zorg. Een goed inzicht daarin kon echter niet verkregen worden met de gebruikelijke, vaak maanden oude gegevens. ZorgDomein en Dutch Hospital Data (DHD) schoten te hulp door respectievelijk eerste- en tweedelijns data aan te leveren bij de NZa.
Logo Nivel

Nivel

Jaarlijks publiceert het Nivel landelijk representatieve verwijscijfers. Sinds 2015 is dat mede op basis van gegevens uit ZorgDomein. Deze cijfers kunnen huisartspraktijken inzicht geven in hun eigen verwijsgedrag ten opzichte van het landelijke beeld. Maar er is nog veel meer mogelijk met deze gegevens: het kan bijvoorbeeld ook van nut zijn bij het monitoren van de substitutie van de zorg.