Landelijk Gebruikers Forum huisartsen

Het Landelijk Gebruikers Forum (LGF) is zo’n tien jaar geleden opgezet door ZorgDomein. Het bestaat uit een groep huisartsen die gebruik maakt van ZorgDomein. Twee á drie keer per jaar komen het LGF en ZorgDomein bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken en praten we bij over wat er speelt in de regio’s. Deelname aan de sessies van het LGF worden vergoed.

Klanten en gebruikers hebben veel vragen en wensen die  een landelijke impact hebben. Denk aan bijvoorbeeld verzoeken om aanpassing van het zorgvraagmenu en aanpassingen in de verwijsbrief en aanvraagformulieren. Deze vragen en wensen gebruiken wij als input om het platform nog beter te maken. Maar, voordat we aan de slag gaan met ontwikkelen, toetsen we dit bij het LGF. Zo weten we zeker dat wát we maken, ook daadwerkelijk aansluit bij de wensen van onze gebruikers.

Wie nemen deel in het LGF?

 

Naam Functie en plaats Informatiesysteem
Alexander Macleod Huisarts in Gooi en Vecht OmniHis
Paul Bucx Huisarts in Delft Mira
Hugo van Dijk Huisarts in Utrecht Promedico ASP
Jan van Dijken Huisarts in Veenendaal Medicom
Christian de Groot Huisarts in Zuid-Oost Noord-Brabant Omnihis Scipio
Sylvia van Haverkamp Huisarts in Noordwest-Veluwe
Menno van Kleef Huisarts in Drechtsteden
Marieke van Lankveld Huisarts in Rivierenland Medicom
Arianne Lanting Huisarts in Kennemerland Medicom
Caroline Norg-Schulpen Huisarts regio Roermond MicroHis
Marianne Poulen Huisarts in Krommenie Medicom
Annet Dam Huisarts in Franeker Medicom
Kees Kanters Huisarts in Amsterdam MicroHis
Maarten Timmers Huisarts in Rotterdam Medicom
Bart Timmers Huisarts in Doetinchem OmniHis
Leonie Tromp Huisarts in Tilburg Medicom
Aryan Visser Huisarts in Noord-Holland Noord
Janske Poos Huisarts in Drogeham Promedico ASP
Thomas Mancini Huisarts in Nijmegen
Sietse Dam Huisarts in Zuidwolde Medicom
Yoeri Zuidwijk Huisarts in Marsdijk
Mohamed Abdirahman Huisarts in Den Haag Medicom

 

Aanmelden voor LGF

Het LGF is een belangrijk klankbord voor ZorgDomein. Een goede samenstelling en vertegenwoordiging van de regio is daarbij noodzakelijk. Ben jij bezig met of heb jij interesse in digitalisering in de zorg? Bijvoorbeeld vanuit je rol als huisarts, CMIO of vanuit een commissie of nevenactiviteit. En heb je regionale aansluiting (bijvoorbeeld door deel te nemen aan een regionaal overleg)? Dan komen we graag met je in contact! We zoeken voor verschillende regio’s nog leden. De inspanningen bestaan uit het actief bijwonen van 2 à 3 bijeenkomsten per jaar.

Nb: Een LGF-lid kan niet door de regio aansprakelijk worden gehouden van de uitkomst van een stemming over een onderwerp. Er wordt uitdrukkelijk alleen verwacht dat hij of zij het sentiment in de regio polst en inbrengt in het LGF-overleg. Stemmingen zijn derhalve op persoonlijke titel.

Waarom aanmelden

Door deel te nemen aan het Landelijk Gebruikers Forum kom je in contact met peers en hoor je wat er zoal in de verschillende regio’s speelt. Dat is voor jou als zorg professional super waardevol. Daarnaast heb jij impact op de ontwikkelingen van het ZorgDomein platform* en vragen wij jou om hierin mee te denken en constructieve feedback op te geven. Natuurlijk ben je als lid van het LGF ook als eerste op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen binnen ZorgDomein.

* zonder garanties