Landelijk Gebruikers Forum huisartsen

Het Landelijk Gebruikers Forum (LGF) is zo’n tien jaar geleden opgezet door ZorgDomein. Het bestaat uit een groep huisartsen die gebruik maakt van ZorgDomein. Twee á drie keer per jaar komen het LGF en ZorgDomein bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken en praten we bij over wat er speelt in de regio’s.

Klanten en gebruikers hebben veel vragen en wensen die  een landelijke impact hebben. Denk aan bijvoorbeeld verzoeken om aanpassing van het zorgvraagmenu en aanpassingen in de verwijsbrief en aanvraagformulieren. Deze vragen en wensen gebruiken wij als input om het platform nog beter te maken. Maar, voordat we aan de slag gaan met ontwikkelen, toetsen we dit bij het LGF. Zo weten we zeker dat wát we maken, ook daadwerkelijk aansluit bij de wensen van onze gebruikers. 

Wie nemen deel in het LGF?

 

Naam Functie en plaats Informatiesysteem
Alexander Macleod Huisarts in Gooi en Vecht OmniHis
Paul Bucx Huisarts in Delft Mira
Hugo van Dijk Huisarts in Utrecht Promedico ASP
Jan van Dijken Huisarts in Veenendaal Medicom
Marcel van Eeden Huisarts in Harderwijk Zorgdossier
Tejo Janssen Huisarts in Nijmegen Mira
Robert van de Kimmenade Huisarts in Zuidoost-Brabant MicroHis
Marieke van Lankveld Huisarts in Rivierenland Medicom
Arianne Lanting Huisarts in Kennemerland Medicom
Patrick van der Maden Huisarts in Leiden OmniHis
Hans Nederhof Huisarts in Amsterdam OmniHis
Caroline Norg-Schulpen Huisarts regio Roermond MicroHis
Marianne Poulen Huisarts in Krommenie Medicom
Bé Prenger Huisarts in Twente Medicom
Maarten Timmers Huisarts in Rotterdam Medicom
Tjarda Scheltens Huisarts in Gouda Medicom
Bart Timmers Huisarts in Doetinchem OmniHis
Edwin Toxopeus Huisarts in Groningen MicroHis
Leonie Tromp Huisarts in Tilburg Medicom
Kees Kanters Huisarts in Amsterdam MicroHis

 

Aanmelden voor LGF

Het LGF is een belangrijk klankbord voor ZorgDomein. Een goede samenstelling en vertegenwoordiging van de regio is daarbij noodzakelijk. Ben je huisarts, denk je graag mee met ZorgDomein en heb je regionale aansluiting (bijvoorbeeld door deel te nemen aan een regionaal overleg)? Dan komen we graag met je in contact. We zoeken voor verschillende regio’s nog leden. De inspanningen bestaan uit het actief bijwonen van 2 à 3 bijeenkomsten per jaar.

Een LGF-lid kan niet door de regio aansprakelijk worden gehouden van de uitkomst van een stemming over een onderwerp. Er wordt uitdrukkelijk alleen verwacht dat hij of zij het sentiment in de regio polst en inbrengt in het LGF-overleg. Stemmingen zijn derhalve op persoonlijke titel.