ZorgDomein

Over ons

Wij zijn een onafhankelijk digitaal platform

Verbeteren digitalisering en samenwerking in de zorg

ZorgDomein is het meest gebruikte zorgplatform van Nederland. Wij verbinden zorgverleners met elkaar en hun patiënten. Al 20 jaar werken wij aan het verbeteren van de samenwerking en digitalisering in de zorg. Meer weten? Lees dan ons verhaal.

Over ons

ZorgDomein is een onafhankelijk digitaal zorgplatform. Hier kunnen zorgverleners de best mogelijke zorg aanbieden, vinden en regelen. Voor elke patiënt.

Voor zorgverleners en patiënten

Ons platform biedt veel voordelen. Zowel voor zorgverleners en patiënten. Zo kunnen zorgverleners digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen, transmuraal samenwerken, andere zorgverleners consulteren en beter met hen samenwerken en afstemmen. Ook patiënten zijn beter te informeren en betrekken bij hun eigen zorgtraject.

ZorgDomein

De best mogelijke zorg vinden en regelen voor elke patiënt

We geven zorgverleners actueel inzicht in het beschikbare zorgaanbod. We helpen hen met relevante beslisinformatie bij het vinden, kiezen en regelen van vervolgzorg.

Betere samenwerking en opeenvolging in het zorgtraject

We verbinden zorgverleners met elkaar en met de patiënt. Voor complete, juiste en veilige informatie-uitwisseling in het gehele zorgtraject.

Patiënten beter geïnformeerd en betrokken

We helpen patiënten in hun zorgtraject met zoveel mogelijk inzage en duidelijkheid. Vanaf de eerste verwijzing.

Platformcijfers 2023

Een overzicht van de kerncijfers en de impact die we leveren.