Over ons

Wij zijn een onafhankelijk digitaal platform

Verbeteren digitalisering en samenwerking in de zorg

ZorgDomein is het meest gebruikte zorgplatform van Nederland. Wij verbinden zorgverleners met elkaar en hun patiënten. Al 20 jaar werken wij aan het verbeteren van de samenwerking en digitalisering in de zorg. Meer weten? Lees dan ons verhaal.

Over ons

ZorgDomein is een onafhankelijk digitaal zorgplatform. Hier kunnen zorgverleners de best mogelijke zorg aanbieden, vinden en regelen. Voor elke patiënt.

Voor zorgverleners en patiënten

Ons platform biedt veel voordelen. Zowel voor zorgverleners en patiënten. Zo kunnen zorgverleners digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen, transmuraal samenwerken, andere zorgverleners consulteren en beter met hen samenwerken en afstemmen. Ook patiënten zijn beter te informeren en betrekken bij hun eigen zorgtraject.

ZorgDomein

De best mogelijke zorg vinden en regelen voor elke patiënt

We geven zorgverleners actueel inzicht in het beschikbare zorgaanbod. We helpen hen met relevante beslisinformatie bij het vinden, kiezen en regelen van vervolgzorg.

Betere samenwerking en opeenvolging in het zorgtraject

We verbinden zorgverleners met elkaar en met de patiënt. Voor complete, juiste en veilige informatie-uitwisseling in het gehele zorgtraject.

Patiënten beter geïnformeerd en betrokken

We helpen patiënten in hun zorgtraject met zoveel mogelijk inzage en duidelijkheid. Vanaf de eerste verwijzing.

Platformcijfers 2021

Een overzicht van de kerncijfers en de impact die we leveren.

20,5 miljoen

20,5 miljoen

verwijzigingen, diagnostiekaanvragen, teleconsulten en rapportages

Bovenstaande afbeelding schetst een goed beeld van mooie resultaten in een (toch wel) uitdagend jaar. Zo zijn er 20,5 miljoen verwijzigingen, diagnostiekaanvragen, teleconsulten en rapportages gedaan. Dankzij de digitale informatievoorziening hebben we tijd- en kwaliteitswinst gerealiseerd.

9,1 miljoen

9,1 miljoen

patiënten zijn digitaal geïnformeerd

ZorgDomein helpt zorgprofessionals met het vinden, bieden en regelen van de best mogelijke zorg voor hun patiënten. Via ons platform maken we volledige en veilige informatie-uitwisseling mogelijk. Voor de best mogelijke zorg. Voor elke patiënt. In 2022 zijn er 9,1 miljoen patiënten digitaal geïnformeerd en kregen ze meer grip op hun zorgtraject. En daar doen we het voor!

91 %

91 %

van de huisartsen werkt met ZorgDomein voor het vinden van vervolgzorg

Als verwijzer heb je inzicht in het grootste en meest gedetailleerde zorgaanbod van Nederland. Met ZorgDomein kun je veilig, snel en eenvoudig je patiënten doorverwijzen, maar ook andere zorgprofessionals consulteren, diagnostiek aanvragen, rapporteren en nog veel meer. Om die reden gebruikt ruim 91% van de huisartsen ZorgDomein voor het vinden van van de best mogelijke vervolgzorg voor hun patiënten. Dit zorgt voor een breed gedragen gestandaardiseerde verwijsstroom vanuit de eerste lijn.

115.000

115.000

zorgverleners nemen deel aan het platform via een ZorgDomein account.

ZorgDomein gelooft in een wereld waarin de best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar is. Daar zetten we ons al meer dan 20 jaar met veel passie voor in. Er zijn inmiddels 115.000 zorgverleners actief op ons platform via een ZorgDomein account. Dit grote zorgnetwerk maakt betere samenwerking en efficiënter werken mogelijk. En dat is gunstig voor jou als zorgprofessional, maar ook voor de patiënt.

6.200

6.200

zorginstellingen en praktijken bieden hun zorg aan op ZorgDomein

Met ZorgDomein kun je als zorginstelling en praktijk je zorgaanbod inzichtelijk maken bij verwijzers. Zo kunnen zij de best mogelijke specifieke zorg op de juiste plek kiezen voor hun patiënt. In 2022 hebben 6.200 zorginstellingen en praktijken hun zorgaanbod in beeld gebracht bij verwijzers. Zo ontstond er een completer zorgaanbod wat het vinden van de best passende zorg een stuk makkelijker maakte voor de verwijzer

105.000

105.000

zorgproducten zijn te vinden op ZorgDomein

Een transparant en inzichtelijk zorgaanbod helpt verwijzers en patiënten de best mogelijke (vervolg)zorg te vinden. In 2022 waren er meer dan 105.000 zorgproducten te vinden op ZorgDomein. Een groot en gevarieerd aanbod. Daar zijn we best een beetje trots op!

92

92

EPD-leveranciers koppelen met ZorgDomein en nog eens 38 zijn in ontwikkeling

ZorgDomein is gekoppeld met veel verschillende zorginformatiesystemen. Zo zijn er 92 EPD-leveranciers gekoppeld met ZorgDomein en zijn er nog eens 38 koppelingen in ontwikkeling. Dankzij de landelijke infrastructuur is het mogelijk om veilig
en compleet gestandaardiseerde gegevens uit te wisselen tussen zorginformatiesystemen. Zelfs als er nog geen koppeling is met het zorginformatiesysteem dat jij gebruikt, kan je toch al gebruik maken van ZorgDomein.

20,5 miljoen
9,1 miljoen
91 %
115.000
6.200
105.000
92

B-Corp & ZorgDomein

ZorgDomein is een B-Corp sinds begin 2021. B Corps worden gecertificeerd door de non-profitorganisatie B Lab en is een snelgroeiend internationaal netwerk van bedrijven. Net als ZorgDomein, hebben deze B-Corps één gezamenlijk doel: naast een succesvolle bedrijfsvoering een sociale en duurzame impact creëren.

ZorgDomein is een B-Corp

Duurzaamheids certificaat

In onze B-Corp gecertificeerde organisatie werken gedreven en passievolle mensen die de zorg elke dag een klein beetje beter willen maken. Wij benutten technologie om meer ruimte te maken voor mensenwerk in de zorg. Immers goede zorg draait om mensenwerk. Maar de tijd die zorgprofessionals willen besteden aan het welzijn van hun patiënten, gaat vaak op aan andere werkzaamheden. Wij zijn vastbesloten om een waardevolle bijdrage te leveren aan het werk in de zorg en we willen met onze digitale oplossingen werkelijk een verschil maken.