Over ons

Wij zijn een onafhankelijk digitaal platform

Verbeteren digitalisering en samenwerking in de zorg

ZorgDomein is het meest gebruikte zorgplatform van Nederland. Wij verbinden zorgverleners met elkaar en hun patiënten. Al 20 jaar werken wij aan het verbeteren van de samenwerking en digitalisering in de zorg. Meer weten? Lees dan ons verhaal.

Over ons

ZorgDomein is een onafhankelijk digitaal zorgplatform. Hier kunnen zorgverleners de best mogelijke zorg aanbieden, vinden en regelen. Voor elke patiënt.

Voor zorgverleners en patiënten

Ons platform biedt veel voordelen. Zowel voor zorgverleners en patiënten. Zo kunnen zorgverleners digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen, transmuraal samenwerken, andere zorgverleners consulteren en beter met hen samenwerken en afstemmen. Ook patiënten zijn beter te informeren en betrekken bij hun eigen zorgtraject. 

ZorgDomein

De best mogelijke zorg vinden en regelen voor elke patiënt

We geven zorgverleners actueel inzicht in het beschikbare zorgaanbod. We helpen hen met relevante beslisinformatie bij het vinden, kiezen en regelen van vervolgzorg.

Betere samenwerking en opeenvolging in het zorgtraject

We verbinden zorgverleners met elkaar en met de patiënt. Voor complete, juiste en veilige informatie-uitwisseling in het gehele zorgtraject.

Patiënten beter geïnformeerd en betrokken

We helpen patiënten in hun zorgtraject met zoveel mogelijk inzage en duidelijkheid. Vanaf de eerste verwijzing.

Het team van ZorgDomein staat voor je klaar.

Cases & Facts

Uitgestelde zorg 2020

2020

14 miljoen zorgaanvragen hebben plaatsgevonden via ZorgDomein

Platformcijfers 2020

  •  14 miljoen verwijzingen, diagnostiekaanvragen, teleconsulten en rapportages*
  • 4,9 miljoen patiënten zijn digitaal geïnformeerd
  • 91% van de huisartsen werkt met ZorgDomein voor het vinden van vervolgzorg
  • > 3.800 zorginstellingen en praktijkenbieden hun zorg aan op ZorgDomein
  • > 82.000 zorgverleners nemen deel aan het platform via een ZorgDomein account.
  • > 74.000 zorgproducten zijn te vinden op ZorgDomein
  • 60 EPD-leveranciers koppelen met ZorgDomein en nog eens 20 zijn in ontwikkeling

* Verwijzers hebben door COVID-19 12% minder verwijzingen naar vervolgzorg gedaan dan verwacht. Sinds half maart hebben 1.7 miljoen verwijzingen en aanvragen niet plaatsgevonden, waar dat bij normale omstandigheden wel was gebeurd.

Transfer

In diverse eOverdracht Proeftuinen werken ziekenhuizen en VVT-zorginstellingen succesvol met ZorgDomein Transfer voor capaciteitsinzage en gegevensoverdracht.

Onderzoek Transfer

Het huidige transferproces verloopt vaak nog niet altijd optimaal. Veel zorgprofessionals lopen hier dagelijks tegenaan. ZorgDomein ging in gesprek hierover met ziekenhuizen, VV&T-instellingen en huisartsen. In een enquête vroegen wij deze zorgprofessionals naar hun ervaringen met transfers. Waar krijgen zij mee te maken? En waar is ruimte voor verbetering?

Lees resultaten enquête in whitepaper In gesprek over Transfer

Ga naar Transfer oplossing