Storingen

Storing ZorgDomein-platform opgelost

Van maandag 6 mei tot woensdagochtend 8 mei had het ZorgDomein-platform te maken met een storing die heeft geleid tot vertraging. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het ongemak dat onze gebruikers hebben ervaren zeer vervelend en spijtig vinden. Via dit bericht geven we je meer inzicht in het ontstaan en het verloop van de storing en hoe we in de toekomst willen voorkomen dat een dergelijk storing ontstaat.

Software-update van de database
De storing is ontstaan als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de database. Een database is als een digitale archiefkast waarin alle gegevens netjes georganiseerd en snel toegankelijk zijn wanneer gebruikers van het ZorgDomein-platform deze nodig hebben. Net zoals andere softwaresystemen, heeft een database regelmatig een software-update nodig. Deze updates garanderen en verbeteren veiligheid, verbeteren prestaties, lossen softwarefouten op en voegen nieuwe functionaliteiten toe.

Migratie naar nieuwe database
Dergelijke software-updates kennen een strikte procedure binnen ZorgDomein, waar uitvoerig testen op de andere omgevingen van ZorgDomein onderdeel van is. Ook schrijft de procedure voor dat overlast voor gebruikers minimaal moet zijn, wat maakt dat we dit soort updates in de avonduren van het weekend doen.
In deze specifieke software-update is een nieuwe database met de nieuwste software naast de bestaande database gezet. Terwijl gebruikers toegang hielden tot de oude database, werd er op de achtergrond voor gezorgd dat de nieuwe database dezelfde gegevens bevatte. Nadat de testen probleemloos waren verlopen, zijn we op vrijdagavond 3 mei tussen 22:00 en 22:15 uur overgeschakeld naar de nieuwe versie door de oude database uit te zetten. Deze onderhoudswerkzaamheden hebben wij twee weken voorafgaand het onderhoud aan gebruikers laten weten.

Vertragingen bij ophalen gegevens uit nieuwe database
Na de bewuste update ontstonden er maandagochtend 6 mei, tijdens het piekmoment van gebruik van het platform, vertraging bij het ophalen van gegevens uit de nieuwe database. Gebruikers konden hierdoor in eerste instantie niet inloggen. Later lukte het wel om in te loggen, maar werkte het platform niet optimaal en waren bepaalde activiteiten, zoals het afronden van verwijzingen, niet of vertraagd mogelijk. Ondanks verschillende optimalisaties die we doorvoerden, waren de verbeteringen minimaal. We hebben ook direct hulp gezocht bij Amazon Web Services, het cloud-platform en dienstverlener van onze database. Dankzij intensieve samenwerking tussen de engineers van ZorgDomein en AWS, zijn we uiteindelijk in de ochtend van 8 mei tot de finale oplossing gekomen en konden we vlak daarna melden dat het platform stabiel was en gebruikers weer zorg konden vinden, kiezen en regelen op het platform. Er is geen data verloren gegaan, echter kunnen transacties met vertraging zijn afgeleverd.

Oorzaak storing
De oorzaak voor de storing is ondertussen gevonden. Bij het opzetten van het nieuwe databasesysteem zijn door AWS nieuwe configuraties van het Cloud-platform toegepast, die niet compatibel bleek met ons bestaande databasesysteem. Dit veroorzaakte een conflict tussen het werkelijke aantal database transacties per seconde en wat ons systeem aan kon. Dit is tot voor de migratie nooit een probleem geweest, maar door deze nieuwe configuraties is dit een probleem geworden. De bevindingen worden gedeeld met AWS en ook wij passen onze database upgrade procedure hierop aan, zodat dit in de toekomst niet meer moet kunnen gebeuren.

Wij danken al onze gebruikers voor hun geduld en begrip.

 

Onderhoud

Op vrijdag 3 mei voeren we gepland onderhoud uit aan het platform, waardoor het kan voorkomen dat het platform voor een korte tijd niet te gebruiken is.

 Wanneer vindt het onderhoud plaats?

Vrijdag 3 mei, 22:00 – 23:55

 Wat houdt het onderhoud in?

We vernieuwen de versie van onze database, waardoor het platform voor korte tijd niet te gebruiken is.

 Wat is de impact?

Om ervoor te zorgen dat een zo klein mogelijke groep ZorgDomein-gebruikers hinder hiervan ervaart, voert ZorgDomein dit onderhoud in de avond uit. Gebruikers die ZorgDomein in de avond gebruiken (bijvoorbeeld waarnemend artsen op de huisartsenpost) kunnen ervaren dat het platform voor een korte tijd niet werkt.

We streven ernaar om de kwaliteit van onze diensten voortdurend te verbeteren en danken u voor uw begrip en medewerking tijdens dit onderhoudsproces.

Nieuwe koppeling Medicom

Verwijzingen vertraagd zichtbaar in dossier

Samen met PharmaPartners werken we hard aan de vernieuwde koppeling tussen Medicom en ZorgDomein. Deze nieuwe koppeling maakt gebruik van de wereldwijd erkende standaard HL7 FHIR, die werkprocessen rondom het digitaal verwijzen nog beter kan ondersteunen.

Als gevolg van de werkzaamheden aan de vernieuwde koppeling, merken we dat een gemaakte ZorgDomein-verwijzing soms met vertraging in het dossier van de patiënt (P-regel) wordt weergegeven.

Uiteraard doen wij, samen met PharmaPartners, ons uiterste best om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Bedankt voor uw geduld tijdens deze periode.

Storing melden?

Klik hier om contact op te nemen met onze Support.

Buiten kantooruren krijg je een externe supportmedewerker aan de lijn. Bij meerdere meldingen van een ernstige verstoring zal er zo snel mogelijk contact met ons worden opgenomen.