ZorgDomein - ons verhaal

Ons verhaal

Van verwijsklapper naar digitaal zorgplatform

Van verwijsklapper naar digitaal zorgplatform

ZorgDomein werd in 2000 opgericht. Toen nog in de vorm van een papieren verwijsklapper. In 2001 werd de stap gezet naar een digitaal platform. Vanaf toen konden huisartsen in Nederland patiëntinformatie veilig digitaal delen met ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Niet meer op papier, maar digitaal en gestandaardiseerd. Een grote stap vooruit in de zorg.

Ons verhaal

Elke dag willen we meer mensen in staat stellen om de best mogelijke zorg te bieden, vinden en regelen. Dat is onze drijfveer.

Zorg vinden en verbinden

Inmiddels is ZorgDomein uitgegroeid tot het grootste digitale en onafhankelijke zorgplatform van Nederland. Vele zorgprofessionals werken dan ook met ZorgDomein. Zoals vrijwel alle huisartsen en bijna alle ziekenhuizen in Nederland. Evenals zelfstandige behandelklinieken, laboratoria, GGZ-, VV&T-zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals.

Geschiedenis van ZorgDomein

2022
2021
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2012
2009
2005
2001
2000

2022

De 100 miljoenste verwijzing

Op woensdag 16 maart de 100 miljoenste verwijzing via haar zorgplatform verwerkt. Het gaat om een verwijzing vanuit Huisartsenpraktijk Zonneoord naar het Haga Ziekenhuis in Den Haag waarbij een patiënt werd doorverwezen naar het ziekenhuis.

Lees meer

2022

2021

ZorgDomein borgt publiek belang
ZorgDomein voert veranderingen door om samenwerking in de zorg te verbeteren en zo digitalisering te versnellen. Met deze bestuurlijke veranderingen stelt ZorgDomein zich verder open voor een dialoog met alle spelers in de zorg.
Lees meer

2021

2020

Stuwmeer aan uitgestelde zorg
De COVID-19-uitbraak heeft zowel gevolgen voor het aantal verwijzingen en aanvragen van huisartsen naar medisch specialistische zorg, als bij andere zorgdisciplines, zoals naar GGZ- en VVT-instellingen, fysiotherapeuten en vrijgevestigde GGZ-professionals. Een totaal van 1,7 miljoen aan uitgestelde zorg in 2020.

2020

2020

Transfer oplossing
In diverse eOverdracht Proeftuinen werken ziekenhuizen en VVT-zorginstellingen succesvol met ZorgDomein Transfer voor capaciteitsinzage en gegevensoverdracht.

2020

2020

Verwijzen vanuit de tweedelijn
Digitale gegevensuitwisseling vanuit het ziekenhuis naar andere zorginstellingen vindt nog onvoldoende plaats. ZorgDomein en ChipSoft bieden een gezamenlijke oplossing voor verschillende vormen van gegevensuitwisseling vanuit de tweedelijn.

2020

2020

Zorgverzekeraar op ZorgDomein
VGZ gaat als eerste zorgverzekeraar contractinformatie delen met patiënten en verwijzers. Later dat jaar volgen Menzis en ONVZ op het gebied van zorgbemiddeling. Via ons zorgplatform krijgen de verzekeraars inzage in de actuele wachttijden van zorgaanbieders.

2020

2019

Nieuw startscherm verwijzers
Verwijzers kunnen ZorgDomein op mobiel en/of tablet gebruiken. Bovendien biedt het beter overzicht in het groeiende aantal verschillende aanbieders, verwijzers, zorgproducten en functionaliteiten op ZorgDomein.

2019

2019

Verwijsbrief voor patiënten digitaal
Patiënten online inzage geven in de verwijsbrief was een veel gehoorde wens van zowel verwijzers als patiënten. Het past in de trend waarbij de patiënt steeds meer de regie neemt over eigen gezondheid en zorg, en waarbij patiënt en behandelaar samen beslissen over het zorgtraject.

2019

2018

Introductie FHIR-koppelingen
ZorgDomein werkt nauw samen met leveranciers van zorginformatiesystemen om koppelingen te realiseren tussen deze systemen en ZorgDomein. De nieuwe koppelstandaard, gebaseerd op FHIR, is toekomstbestendiger en stelt ons in staat sneller te ontwikkelen.

2018

2017

ZorgDomein voor praktijken
Ook fysiotherapeuten, vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten, diëtisten… eigenlijk alle eerstelijns zorgaanbieders kunnen hun zorgaanbod zichtbaar maken voor verwijzers én volledig digitaal verwijzingen ontvangen.

2017

2017

Zorgmessenger Patiëntoverleg
Alle geregistreerde zorgverleners in Nederland kunnen aan de slag met de geïntegreerde zorgmessenger om veilig en efficiënt over patiënten te overleggen en informatie te delen, gewoon via hun mobiel of computer.

2017

2016

Uitbreiding naar alle typen zorgaanbieders
Naast ziekenhuizen is het inmiddels ook mogelijk zorgaanbod te tonen van zelfstandige klinieken, GGZ- en VVT-instellingen, diagnostische centra, laboratoria, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, gemeenten en hulpmiddelenleveranciers.

2016

2015

Lancering nieuwe motor
Eind 2015 kreeg ZorgDomein als het ware een nieuwe motor. Deze zorgt ervoor dat releases en updates eenvoudiger en sneller te doen zijn. Bovendien is het de voorbereiding op dat je in een zorgverlenersrol tegelijkertijd zorg kan aanbieden, als kan verwijzen.

2015

2012

Software zelf bouwen
De software bouwt ZorgDomein vanaf 2012 zelf, waar het eerder uitbesteed was. Dat was voor het bedrijf een flinke omslag. Een klant vindt dat software alles moet kunnen en het altijd moet doen, maar beseft niet dat daar een enorm leger aan experts achter zit om een klantwens om te zetten naar software.

2012

2009

eVerwijzen, eDiagnostiek en eConsultatie
Naast verwijzen is het voor verwijzers nu ook mogelijk om digitaal diagnostiek een te vragen en teleconsulten te doen. De eerste laboratoria en zelfstandige klinieken sluiten ook aan bij ZorgDomein.

2009

2005

Groei ingezet via de regio’s
Regionale overeenkomsten werden gesloten waarbij ziekenhuizen en huisartsen afspraken maakten over digitaal verwijzen via ZorgDomein. De regio’s Zuidoost Brabant, Zoetermeer en Den Haag liepen hierin voorop en maakten dat het aantal huisartsen en ziekenhuizen sterk steeg.

2005

2001

ZorgDomein is live
Lancering eerste versie van platform ZorgDomein, waarmee de huisarts volgens de geldende protocollen digitaal kon verwijzen naar de deelnemende ziekenhuizen.

2001

2000

Oprichting ZorgDomein
Om uitkomsten van het succesvolle verwijsproject in Leiden onder leiding van Plexus (KPMG) in heel Nederland te realiseren werd ZorgDomein opgericht.

2000

Maatschappelijk overzicht