Gebruikersforum ziekenhuizen

Het Ziekenhuis Gebruikers Forum (ZGF) is opgezet door ZorgDomein en de betrokken ZorgDomein coördinatoren van de ziekenhuizen. Ieder ziekenhuis dat aanbod toont op ZorgDomein heeft minimaal één ZorgDomein coördinator en maakt vanuit deze rol onderdeel uit van het ZGF. Twee keer per jaar komen het ZGF en ZorgDomein bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken en praten we bij over wat er speelt bij de ziekenhuizen. Tijdens deze edities van het ZGF vertegenwoordigen één á twee coördinatoren hun regio.

Daarnaast worden de coördinatoren op regelmatige basis geraadpleegd of geïnformeerd over belangrijke onderwerpen, ontwikkelingen of wijzigingen.

Waarom heeft ZorgDomein het ZGF opgericht?

Gebruikers van ZorgDomein hebben regelmatig wensen die een landelijke impact hebben. En andersom zijn er landelijke ontwikkelingen die weer impact hebben op het zorgplatform. Om zorg te dragen dat we ons platform optimaliseren naar de wens van alle verschillende gebruikers, is het van belang om wensen en ontwikkelingen met elkaar te bespreken.  Daarom raadpleegt en informeert het ZGF om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de ziekenhuizen.

Hoe kom ik in contact met ZGF leden?

Door een mail te sturen naar Alke van Avesaath via avesaath@zorgdomein.nl.

Klantverzoeken voor platform-ontwikkeling

Een belangrijk onderdeel van het ZGF zijn de klantverzoeken; het proces en de status van klantverzoeken.

Wil je een klantverzoek indienen? Dat kan via het formulier Klantverzoeken voor platform-ontwikkeling.