banner

Cohortverpleging en Coördinatiecentrum

Cohortverpleging en Coördinatiecentrum inrichten op ZorgDomein

Een regionale aanpak is noodzakelijk om de toenemende druk op de zorg als gevolg van COVID-19 hanteerbaar te houden en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Dat geldt gedurende de huidige crisisperiode en ook in de periode daarna, waarin de reguliere zorg weer verder opgestart wordt. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een dringende oproep gedaan aan alle regio’s om deze regionale en domein-overstijgende aanpak te organiseren.

Binnen deze regionale aanpak zijn noodzakelijk:

 • Een centraal Coördinatiecentrum voor de toeleiding van patiënten naar de juiste zorg op de juiste plek
 • Inrichten van Coronacentra voor cohortverpleging
 • Actuele inzage in de beschikbare capaciteit per cohort (de beschikbare/bezette plekken)

vragen

Coördinatiecentrum, capaciteitsinzage en cohortverpleging op ZorgDomein

ZorgDomein heeft het mogelijk gemaakt om beschikbare capaciteit op cohortverpleging per zorginstelling inzichtelijk te maken. Dit geldt ook voor de (tijdelijke) Coronacentra die ingericht worden. Een patiënt wordt door de huisarts, SOG arts of vanuit het ziekenhuis aangemeld bij een regionaal Coördinatiecentrum. Daar wordt de juiste en beschikbare plek bepaald en teruggekoppeld aan de verwijzer, waarna de verwijzer de overdracht naar de ontvangende instelling veilig digitaal kan afronden.

Hoe werkt het?

 • Stap 1: De verwijzer (huisarts, SOG arts of transfer afdeling in het ziekenhuis) start via de verwijzende koppeling ZorgDomein op (single sign-on)* en de verwijzer stuurt een aanmelding naar het Coördinatiecentrum.
 • Stap 2 + 3: Het Coördinatiecentrum bepaalt op basis van de aanmelding en de beschikbare capaciteit (direct inzichtelijk op ZorgDomein) waar de patiënt geplaatst kan worden en stuurt een plaatsingsverzoek naar de betreffende instelling
 • Stap 4: De instelling bevestigt dat de patiënt geplaatst kan worden en bevestigd dit met een acceptatiebericht
 • Stap 5 + 6: De verwijzer wordt digitaal geïnformeerd waar de patiënt geplaatst gaat worden en stuurt, gebruik makend van de verwijzende koppeling, de overdracht veilig digitaal naar de ontvangende zorginstelling

* Relevante gegevens worden automatisch meegenomen uit het brondossier. Dit is beschikbaar voor alle huisartsen, de SOG artsen die werken met YSIS of Nedap ONS en voor ziekenhuizen die gebruik maken van HiX. Alternatief voor andere gebruikers is rechtstreeks inloggen op ZorgDomein.

cohorten
ZorgDomein_Lokaal_uitleg.png

Welke zorgproducten worden voor Cohortverpleging ingericht?

 • Kwetsbare patiënten met (verdenking van) COVID-19 en lichte klachten, waardoor geen medische noodzaak is voor ziekenhuisopname, maar waaraan de zorg niet veilig op niet efficiënt thuis geleverd kan worden;
 • Kwetsbare patiënten met (verdenking van) COVID-19 die ernstig ziek zijn, maar niet behandeld willen worden in het ziekenhuis of waarbij dat medisch niet zinvol is (w.o. palliatieve zorg, als deze niet veilig in de thuissituatie geleverd kan worden);
 • Kwetsbare patiënten zonder (verdenking van) COVID-19 waarvoor geen medische noodzaak is voor langer verblijf in het ziekenhuis, maar die nog niet terug naar huis of de instelling kunnen vanwege de complexiteit van de zorg;
 • Kwetsbare patiënten aangewezen op ziekenhuiszorg maar waarbij ziekenhuizen tegen de grenzen van hun (gezamenlijke) capaciteit aanlopen;
 • Overige (kwetsbare) personen waarvoor cohortverpleging de beste optie is.

Koppeling met informatiesystemen

Naast de verwijzende koppeling tussen Chipsoft en ZorgDomein waar het verwijzende ziekenhuis nu mee kan werken, heeft ZorgDomein tientallen koppelingen met de veelgebruikte informatiesystemen van de zorgaanbieders. Daardoor wordt informatie gestructureerd verzonden naar het ontvangende informatiesysteem. De overige medische informatie wordt als PDF toegevoegd en is vervolgens ook als PDF in het dossier van de patiënt te vinden. Met onze werkwijze (op basis van HL7-FHIR) is een toekomst vaste infrastructuur gegarandeerd en voorkomen we administratieve overlast en de kans op fouten in de gehele keten.

koppelingen
cijfers 2019

Wat maakt ZorgDomein uniek?

Veilig en efficiënt werken
Het brondossier (HiX, HIS, behandeldossiers) zijn leidend. Dit voorkomt fouten en onnodig administratief werk. ZorgDomein is daarnaast ISO270001 gecertificeerd, NEN7510 gekwalificeerd en voldoet aan de AVG wetgeving.

Landelijke infrastructuur met groot bereik
Bijna alle huisartsen, SOG artsen, ziekenhuizen, ZBC’s, laboratoria, VV&T’s en GGZ-instellingen maken gebruik van ZorgDomein. Deze aanwezige landelijke infrastructuur maakt het digitaliseren van de benodigde processen eenvoudig en snel realiseerbaar. ZorgDomein wordt al bijna 20 jaar gebruikt en verwerkt jaarlijks 14 miljoen Verwijzingen en aanvragen Diagnostiek.

Beschikbaarheid en wachttijden inzichtelijk
ZorgDomein geeft een compleet beeld van de beschikbare vervolgzorg inclusief de wachttijden (toegangstijd) van deze vervolgzorg. In tijden van schaarste in zorgaanbod maakt dit het vinden van de juiste vervolgzorg eenvoudig.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over coördinatiecentrum, capaciteitsinzage en cohortverpleging op ZorgDomein? Neem dan  contact met ons op.

zorg_kiezen

Meer met ZorgDomein