banner

Ziekenhuis

Met ZorgDomein kan een ziekenhuis haar poliklinieken patiëntgericht inrichten.

Specialisatie, e-health en regionale samenwerking; waar heb je als ziekenhuis mee te maken? Welke ontwikkelingen spelen er in de branche, en hoe kan ZorgDomein daarbij helpen?

Specialiseren en zorgaanbod goed in beeld brengen bij verwijzers

Ziekenhuizen onderscheiden zich steeds meer door middel van specifiek aanbod. Ze leggen zich toe op de zorg waarin ze hoge kwaliteit en/of veel volume kunnen leveren. Zorg die beter past bij een andere aanbieder, gaat naar andere aanbieders waar dit beter bij past. ZorgDomein maakt het onderscheidende zorgaanbod inzichtelijk, zodat verwijzers voor hun patiënt meteen de juiste zorgaanbieder kunnen kiezen. En ZorgDomein geeft helder inzicht in de toestroom van verwijzingen en aanvragen. Lees meer over zorg aanbieden via ZorgDomein

Transferverpleegkundigen dragen makkelijk en veilig een patiënt over aan VV&T-instelling

Via ZorgDomein kan de transferafdeling overzichtelijk en digitaal de regionale capaciteit inzien voor intramurale en extramurale zorgvragen. Nadat de aanvraag voor vervolgzorg door de VV&T is geaccepteerd, kan de overdrachtsinformatie eenvoudig en veilig worden uitgewisseld tussen de zorginstellingen. Zorgverleners werken eenvoudig samen voor optimale afstemming. Lees meer.

Zorgaanbod op decentrale locaties  

Ziekenhuizen openen steeds meer buitenpoli´s en andere zorglocaties dicht bij de patiënt, met name voor de laagcomplexe zorg. Patiënten kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor medisch onderzoek, bloedprikken of gezondheidsadviezen. Dankzij ZorgDomein presenteren ziekenhuizen ook dit regionale zorgaanbod helder aan verwijzers.

Samenwerking met de eerste lijn verstevigen

De overheid streeft naar passende zorg op de plek die de patiënt uitkomt én naar beheersbare kosten. Daarom moet de zorg patiënten steeds meer binnen de eerste lijn diagnosticeren en behandelen. ZorgDomein versterkt de samenwerking van het ziekenhuis met de eerste lijn, onder meer door laagdrempelig overleg (met Patiëntoverleg) en diagnose- en behandeladvies op afstand (met Teleconsultatie).

E-health is een must

Arts en patiënt digitaal informeren, zelfmonitoring, zorg op afstand. Technisch kan het allemaal, maar de zorg kampt met verschillende IT-systemen. ZorgDomein biedt koppelingen aan tussen veel van deze systemen. Zo zorgen we  ervoor dat de overdracht van informatie in de zorg efficiënt verloopt én de privacy gewaarborgd is. En dat zorgverleners én patiënten vooraf compleet geïnformeerd worden en zich goed kunnen voorbereiden. Bekijk hier een overzicht met gekoppelde systemen