banner

GGZ

Wachtlijsten, administratieve druk; waar heb je als GGZ-instelling mee te maken? Welke ontwikkelingen spelen er in je branche, en hoe kan ZorgDomein je daarbij helpen?

Wachtlijsten aanpakken

Partijen in de GGZ hebben een gezamenlijk actieplan gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. ZorgDomein maakt zowel de wachttijd inzichtelijk als het zorgaanbod, en helpt daarmee verwijzers meteen de juiste, en ook beschikbare, zorg te kiezen voor de patiënt. Daardoor gaat minder kostbare tijd verloren.

Instellingen specialiseren zich

Nieuwe GGZ-instellingen bieden vaak zorg voor specifieke doelgroepen, zoals senioren, anderstaligen, mensen met een andere culturele achtergrond, met in oorlogsgebieden opgelopen trauma’s of met arbeidsgerelateerde klachten. Via ZorgDomein kunnen dit soort instellingen zich snel bekend maken en direct hun zorgaanbod presenteren aan de verwijzers.

Verwijzen naar BGGZ of SGGZ

Binnen de GGZ is de afspraak gemaakt dat verwijzers óf naar de generalistische basis-ggz óf naar de gespecialiseerde ggz verwijzen. ZorgDomein biedt de aanbieders de mogelijkheid dit onderscheid inzichtelijk te maken, en heeft ook voor beide vormen een aparte standaard-verwijsbrief ingericht.

Administratieve druk groeit

Partijen in de GGZ ervaren toenemende administratieve lasten. Via ZorgDomein ontvangt een GGZ-instelling de verwijsbrief van de huisarts digitaal, compleet en foutloos, en kan deze ook nog eens (optioneel) direct in het informatiesysteem verwerken. Zowel verwijzer als zorgaanbieder worden hierbij administratief ontlast. Lees meer over zorg aanbieden in ZorgDomein.

Zelf verwijzen als psychiater of jeugdarts

Ben je psychiater  of jeugdarts en wil je veilig en digitaal verwijzen? Dat kan via ZorgDomein. Verwijzen via ZorgDomein is kosteloos (mits jouw informatiesysteem hier geen extra kosten voor in rekening brengt; controleer dit bij je informatiesysteem). Lees meer over verwijzen en diagnostiek aanvragen.