Huisartsenpraktijk

ZorgDomein verbindt zorgprofessionals met elkaar en met de patiënt

Zorgvraag en -aanbod verbonden

Op ons zorgplatform kunnen zorgverleners digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen, transmuraal samenwerken, andere zorgverleners consulteren en beter onderling samenwerken en afstemmen. Patiënten kunnen bij hun eigen zorgtraject meer worden betrokken en zijn beter geïnformeerd.

Voor zorgprofessionals

De juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek, draagt bij aan betere doorstroming van het patiënten-verkeer. Zo helpen we zorgtrajecten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Meest gebruikte zorgplatform

ZorgDomein is uitgegroeid tot het grootste digitale en onafhankelijke zorgplatform van Nederland. Vrijwel alle huisartsen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelklinieken en laboratoria in Nederland maken gebruik van ZorgDomein. Evenals veel GGZ-, VVT-instellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals.

Zorg veilig en digitaal verbonden:

Verwijzers

Als verwijzer wil je voor je patiënten natuurlijk de best mogelijke zorg vinden, bieden en regelen.

Paramedici en Vrijgevestigde GGZ

Als zorgaanbieder wil je natuurlijk de best mogelijke zorg bieden aan je patiënten.

Huisartsenpost - HAP

Huisartsenpost

Via ZorgDomein kunnen huisartsen verschillende overdrachten versturen naar de HAP; GGZ-overdracht, Palliatieve overdracht en Overdracht Behandelgrenzen.

Sociaal domein

Gezondheidsklachten kunnen ook voortkomen uit sociaal maatschappelijke problematiek…

VVT

Voor de VVT is het van groot belang dat het actuele beschikbare zorgaanbod en de capaciteit…