banner

Verrijking zorgaanbod

Samen met de behandelaar kiest een patiënt vervolgzorg. Om deze keuze weloverwogen te maken, hebben beide partijen toegang nodig tot de juiste informatie. ZorgDomein wil de keuze voor passende vervolgzorg zo goed mogelijk faciliteren door de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te stellen. Hiervoor betrekken we relevante partners die eenzelfde missie nastreven. 

Via ZorgDomein wordt 14 miljoen keer per jaar vervolgzorg gekozen. Dit is een belangrijk moment in de zorg waarop relevante, keuze ondersteunende informatie van belang is. Denk hierbij aan een zorgprofessional die ter aanvulling een screeningtool wil inzetten, een zorginstelling die patiëntervaringen wil delen, of een patiënt die informatie wil over eventuele financiële consequenties. 

ZorgDomein wil als eerste op het zorgaanbodscherm inzichtelijk maken of er een contract is tussen de zorgaanbieder en de verzekeraar van de patiënt, zodat de patiënt een bewuste keuze kan maken voor vervolgzorg. Deze informatie is al inzichtelijk op de websites van de zorgverzekeraars, maar nog niet op ZorgDomein. Het toevoegen van deze informatie voorkomt onnodige kosten en gedoe voor de patiënt én extra tijdsinspanning voor de verwijzers in geval van een herverwijzing. 

Met het toevoegen van deze informatie krijgt de patiënt meer inzage én wordt in staat gesteld om regie te nemen. Zo vindt de patiënt de best passende en betaalbare zorg.