Wachttijden inzien

Inzage in actuele wachttijden en beschikbaarheid van zorg is essentieel om de patiënt te helpen de juiste zorg te kunnen bieden. Verwijzers kunnen dit reeds 20 jaar zien in ZorgDomein, doordat zorgaanbieders op het zorgplatform per aangeboden zorgproduct bijhouden wat de wachttijd is. Ook verzekeraars zijn regelmatig betrokken bij de keuze van zorg voor patiënten via zorgadvies en bemiddeling. a.s.r., EUCARE, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid hebben nu toegang tot dezelfde informatie als verwijzers en altijd inzage in de actuele wachttijden. Elke zorginstelling en eerstelijns praktijk geeft hier individueel toestemming voor.

Voordelen inzien van wachttijden
door zorgverzekeraars

Efficiënter werken

Het vrijgeven van de wachttijden zorgt voor minder werk omdat de zorginstellingen veel minder telefoontjes krijgen van zorgverzekeraars.

Zonder oponthoud

Zorgadviseurs van zorgverzekeraars hebben meteen zicht op actuele wachttijden en kunnen zo hun verzekerden direct adviseren.

Betere patiëntervaring

Patiënten worden snel geholpen en ervaren daardoor meer grip op hun zorgtraject en hebben minder zorgen.

Zij gaven al consent voor inkijkvoorziening verzekeraars

{

Sneller juiste zorg voor patiënten

“Wij hebben toestemming gegeven voor inzage in onze wachttijden op ZorgDomein. Hiermee helpen wij onze en andere patiënten die wachten op zorg. Hopelijk kunnen zij straks sneller de juiste zorg krijgen.”

Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente

{

Patiëntenstromen goed organiseren

“Juist nu is eenduidig inzicht in de wachttijden van reguliere zorg ongelooflijk belangrijk. Onze wachttijden zijn al zichtbaar. Hopelijk volgen onze collega’s snel, want alleen samen kunnen we de patiëntenstromen goed organiseren.”

Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis

>1600

Meer dan 1600 zorginstellingen en praktijken hebben consent gegeven voor de inzage in wachttijden door zorgverzekeraars.

Vraag en antwoord

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen.

New

E-mail:

ZorgDomein verstuurd een e-mailbericht naar aanleiding van een verwijzing (van bijvoorbeeld een huisarts). Als je zelf niet bent verwezen maar wel een e-mailbericht hebt ontvangen dan heeft de verwijzer een verkeerd e-mailadres gebruikt. Je kunt het e-mailbericht mailen naar support@zorgdomein.nl of met ons delen via dit contactformulier. Wij stellen de verwijzer daarna op de hoogte.

SMS-bericht:

ZorgDomein verstuurd een sms met een code als iemand probeert in te loggen naar aanleiding van een verwijzing. De sms-code moet ter controle worden ingevuld om in te loggen zodat medische informatie niet bij de verkeerde persoon terecht komt. Zodra de persoon die wel verwezen is merkt dat inloggen niet lukt omdat de sms-code niet wordt ontvangen zal er contact op worden genomen met de betreffende huisartsenpraktijk om het telefoonnummer aan te passen. ZorgDomein beheert namelijk geen patiëntgegevens. De sms-code kun je verwijderen.

Inkijkvoorziening in ZorgDomein, wat houdt dat in?

Dit betekent dat zorgadviseurs van verzekeraars in ZorgDomein kunnen zien hoe lang de wachttijd is bij ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, ggz-instellingen en eerstelijns praktijken. Verwijzers konden deze informatie al zien. Nu krijgen zorgadviseurs bij zorgverzekeraars a.s.r., EUCARE, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid dit overzicht ook. Zorginstellingen en eerstelijns praktijken moeten voor inzage eenmalig toestemming geven. Andere zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij dit initiatief.

Moeten zorgaanbieders daarvoor nieuwe informatie/data aanleveren?

Nee: de data staan namelijk al in ZorgDomein. Zorginstellingen en eerstelijns praktijken hebben die informatie zelf aangeleverd. ZorgDomein vraagt dus niet om nieuwe informatie. Maar vraagt om toestemming om die informatie te mogen ontsluiten, zodat die bruikbaar is voor wachtlijstbemiddeling. Het vrijgeven van de wachttijden kost dus nauwelijks tijd en zorgt voor minder werk omdat de zorginstellingen en eerstelijns praktijken veel minder telefoontjes krijgen.

Waarom is inzage in de wachttijden belangrijk?

Hierdoor hebben zorgadviseurs van verzekeraars meteen zicht op actuele wachttijden en kunnen ze hun verzekerden direct adviseren. Zonder oponthoud. De huisarts ziet dezelfde informatie en kan meteen naar de juiste zorgverlener verwijzen. Patiënten krijgen daardoor meer grip op hun zorgtraject en hebben minder zorgen. Daarbij krijgen zorginstellingen of eerstelijns praktijken nauwelijks nog telefoontjes over wachtlijsten.

Zorginstellingen geven zelf afzonderlijk al inzage in wachttijden. Die zijn via de NZa gebundeld op ziekenhuischeck.nl. Waarom ook via ZorgDomein?

  • De informatie over wachttijden bij ZorgDomein is uitgebreider dan die op ziekenhuischeck.nl.
  • ZorgDomein vormt bovendien ook de bron voor de verwijzer. Dat sluit beter aan, zo kijken zorgadviseur en verwijzer naar dezelfde informatie.
  • De eerste bevindingen van zorgadviseurs laten zien dat de bemiddeling sneller en beter verloopt.

Welke informatie zien de zorgadviseurs van zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars zien via de inkijkvoorziening alleen het zorgaanbod (zorgaanbodscherm van ZorgDomein) met bijbehorende toegangstijden (. Hun zorgadviseurs kunnen met de zorgvraag – via het zorgvraagmenu – eenvoudig zoeken naar de juiste zorginstelling of eerstelijns praktijk met de kortste wachttijden. Zorgadviseurs zien dus dezelfde informatie als de verwijzer. En gebruiken die informatie uitsluitend voor wachtlijstbemiddeling. Ze leggen een beroepseed af en zijn getraind in het vinden van de juiste zorginstelling of praktijk.

Wat vindt de NZa van de inkijkvoorziening bij ZorgDomein?

Het is belangrijk dat patiënten optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare zorg. Zorgverzekeraars spelen hierin een belangrijk rol. Met de inkijkvoorziening kunnen ze meteen aan de slag en is er direct inzicht in de wachttijden bij ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige behandelcentra. De NZa ondersteunt deze aanpak. Het grote voordeel van ZorgDomein is dat het een bewezen ketenoplossing biedt, waar verwijzers exact hetzelfde zien en ook direct naar zorgaanbieders kunnen verwijzen zonder extra administratieve lasten voor zorgaanbieders.

Geven de websites van zorginstellingen of de afsprakenbalie van een poli niet veel betere informatie over wachttijden?

Het mooie van de inkijkvoorziening in ZorgDomein is dat het een overzicht geeft van alle ziekenhuizen, behandelcentra en ggz-instellingen. Het benaderen van afzonderlijke instellingen is dan niet meer nodig. Ook voor de huisarts is dat heel erg handig. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat zorginstellingen toestemming geven voor de inzage in de wachttijden. Als die stap gezet is, kunnen zorginstellingen, huisartsen en zorgverzekeraars samen gaan werken aan de verdere verbetering van de inkijkvoorziening.

Gaan zorgverzekeraars de informatie uit ZorgDomein gebruiken bij inkoop(gesprekken) of om patiëntstromen te verschuiven?

Nee, van beide zaken is geen sprake. Zorgverzekeraars gebruiken de informatie uitsluitend voor wachtlijstbemiddeling. Doel is minder wachttijd voor patiënten en beter gebruik van de beschikbare zorgcapaciteit.