Maatschappelijk Jaarverslag 2020: innovatie, samenwerken, digitalisering en borgen publiek belang

2020 was een bijzonder jaar. Alles moest op afstand, ook in de zorg. Dit betekende een versnelde digitaliseringsslag in het veld, waarmee ZorgDomein de zorg daadwerkelijk kon ondersteunen. Aan de andere kant gingen bijna twee miljoen reguliere zorgverwijzingen niet door, wat nog meer druk op de zorg legde. In ons Maatschappelijk Jaarverslag kan je lezen hoe ZorgDomein in 2020 is doorontwikkeld om samenwerking in de zorg nog verder te verbeteren en we door het benutten van technologie meer ruimte maken voor mensenwerk in de zorg. 

Borgen publiek belang

ZorgDomein vervult een belangrijke rol in het verbinden van de zorg. Deze rol brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ontwikkeling van ons platform heeft impact op veel mensen. Goed bestuur – dat ook het publieke belang borgt – vinden we dan ook belangrijk. Eind 2020 hebben we dan ook een aantal wijzigingen in de organisatie doorgevoerd. Zo is met de instap van de coöperatie Rabobank ZorgDomein nu volledig in Nederlandse handen.

Daarnaast is Pauline van Meurs aangetreden als onafhankelijk voorzitter van de RvC. “Het publieke belang kan ik bewaken dankzij zeven leidende principes, die de maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering binnen ZorgDomein garanderen. Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn twee van deze principes. ZorgDomein is niet van verzekeraars of zorgprofessionals, maar staat ten dienste van de patiënt. We willen dat de informatie op het platform compleet en zichtbaar is, zodat verwijzers samen met de patiënt goed geïnformeerde keuzes kunnen maken in de zorg die ze nodig hebben.”, aldus Pauline Meurs.

Samenwerken voor verbeteren digitalisering

Naast een voorwoord met algemeen directeur Dick Gorris, een interview met RvC voorzitter Pauline Meurs, een introductie op onze missie en strategie en een overzicht van de kerncijfers en de impact die we leveren, komen in het Maatschappelijk Jaarverslag ook verschillende gebruikers en samenwerkende partijen aan het woord. Bij ZorgDomein trekken we namelijk het liefst samen op met onze gebruikers. Dat zie je ook terug in de ontwikkelingen in het jaaroverzicht. We lichten er alvast drie voor je uit:

Highlights, ontwikkelingen en innovaties 2020

  • Maart: ZorgDomein deelt verwijsdata met de Nederlandse Zorgautoriteit
    De uitgestelde verwijzingen door corona (450.000 in de eerste 30 dagen) leiden tot oplopende wachttijden. Problematiek die vraagt om centrale coördinatie, uniforme gegevensuitwisseling én voortzetting van de samenwerking tussen ziekenhuizen en met zelfstandige klinieken in Nederland. ZorgDomein deelt gedurende heel 2020 verwijsdata met de Nederlandse Zorgautoriteit, die deze gebruikt voor haar wekelijkse rapportages.
  • Juni: Primeur CuraMare: digitale overdracht verpleegkundige gegevens in proeftuin eOverdracht
    Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorglocaties van CuraMare zetten binnen de Proeftuin eOverdracht een nieuwe standaard neer voor de onderlinge digitale overdracht van verpleegkundige gegevens tussen cure en care. Ze doen dit via de ZorgDomein Transfer-oplossing. Tegelijkertijd optimaliseren de zorginstellingen met behulp van leveranciers ChipSoft, ZorgDomein en Adapcare het gehele logistieke proces van de overdrachten. Hierdoor beschikken de betrokken partijen in de keten altijd snel over de correcte en volledige verpleegkundige informatie.
  • Juli: ZorgDomein en Bergman Clinics digitaliseren afspraaktraject
    Patiënten die zijn verwezen naar Bergman Clinics kunnen via ZorgDomein in één omgeving zelf een afspraak maken en alle informatie vinden om goed voorbereid te zijn op hun eerste afspraak en het vervolgtraject. Voortaan is het contact met de zorginstelling over de afspraak eenvoudiger, sneller en overzichtelijker. Geen gefragmenteerde informatie meer via telefoon, e-mail en/of brief, maar alles staat in één digitale omgeving.

Financiële ontwikkeling

Steeds meer zorgprofessionals maken gebruik van ZorgDomein. Dit resulteerde in 2020 in een omzetgroei, maar ook een toename van de kosten. Het aantal zorgaanbieders op ZorgDomein is 36% gestegen ten opzichte van 2019; van 2.800 naar 3.800. Als gevolg van het toegenomen aantal zorgaanbieders steeg de omzet naar 21,7 miljoen euro, een toename van 22% ten opzichte van 2019. De kosten namen toe tot 16,2 miljoen. Deze kosten bestaan grotendeels uit personeelskosten voor de ruim 120 medewerkers, die zich dagelijks inzetten om het platform up to date te houden en onze dienstverlening verder te verbeteren en uit te breiden met oplossingen als Transfer en de Digitale Patiëntreis.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

De laatste blogs