ZorgDomein borgt publiek belang

Zorgplatform ZorgDomein voert veranderingen door om samenwerking in de zorg te verbeteren en zo digitalisering te versnellen. Coöperatieve Rabobank neemt een groot aandeel. Het bedrijf volgt 7 leidende principes in bedrijfsvoering en Pauline Meurs wordt onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ook integreert ZorgDomein een Raad van Advies in haar beslissingsprocessen. 

Met 14 miljoen verwijzingen voor patiënten naar eerste-, tweede- en derdelijns zorg heeft ZorgDomein een sleutelfunctie in de zorg. Ruim 80.000 zorgverleners, waaronder bijna alle huisartsen en ziekenhuizen, maken dagelijks gebruik van de verwijs- en communicatiemogelijkheden van het zorgplatform. Oprichter Walter Balestra: “Gezien onze centrale positie heeft elke innovatie forse gevolgen voor de zorg. Hierbij past een organisatie met een meer publiek ingebedde governance die in constante dialoog staat met het veld. ZorgDomein voert daarom veranderingen door in zowel het eigendom als de governance. Immers: met grootte komt verantwoordelijkheid.”

Dick Gorris, CEO ZorgDomein: “Wij willen de komende jaren de digitalisering van de zorg helpen versnellen en best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar maken. Bijvoorbeeld door bij het verwijzen beslisinformatie toe te voegen om de patiënt beter op de juiste plaats in zorg te krijgen of patiënten in staat te stellen zelf hun zorgaanbieder te kiezen. Hiervoor is het noodzakelijk dat samenwerking in de zorg verbetert. Met deze bestuurlijke veranderingen stellen wij ons verder open voor dialoog met alle spelers in de zorg.”


Rabobank stapt in ZorgDomein

De coöperatie Rabobank stapt in en wordt voor 34% eigenaar van ZorgDomein. Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg bij Rabobank, neemt zitting in de Raad van Commissarissen. “Dit is een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking die noodzakelijk is om ons zorgsysteem toekomstbestendig te maken. Walter Balestra (oprichter van ZorgDomein) is een voorbeeld van een betrokken ondernemer die vanuit een eigen visie – en voor eigen rekening en risico – een uniek platform heeft opgebouwd dat veel waarde toevoegt aan de zorgsector. Samen willen we daar de komende jaren op voortbouwen”, zegt Van Schaik.

Leidende principes garanderen maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

ZorgDomein onderkent haar positie als onderneming in een maatschappelijke sector en heeft daarom zeven leidende principes opgesteld die de wijze van opereren in het Nederlandse zorgveld bepalen. Onafhankelijkheid (geen van de partijen in de zorg wordt voorgetrokken) en Objectiviteit (een betere plaats op het platform is niet te koop) zijn twee van deze principes. Deze principes worden toetsingscriteria in de dagelijkse uitvoering en gecontroleerd door de Raad van Commissarissen.


Pauline Meurs nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en ervaren bestuurder in de zorg, wordt onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Ik heb als patiënt de nodige ervaring met ZorgDomein en ben onder de indruk geraakt van wat ZorgDomein betekent voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Het is bovendien een mooi bedrijf gericht op het realiseren van maatschappelijke waarde en een voorloper op het gebied van digitalisering in de zorg. Ik ben altijd een voorstander geweest van publiek-private samenwerking in de zorg, mits het publieke belang wordt geborgd. Met de veranderingen die zijn doorgevoerd voldoet ZorgDomein hieraan. Ik zal als voorzitter vooral ook dat publieke belang bewaken.”


Open dialoog met zorgveld via Raad van Advies

In het eerste kwartaal installeert ZorgDomein ook een Raad van Advies. ZorgDomein vraagt verschillende professionals uit het zorgveld zitting te nemen in deze raad. De taak van de raad is om een open dialoog aan te gaan met spelers in het veld om zo partijen meer te betrekken in de verdere digitalisering in de zorgsector.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvrage...