Header artikel Proeftuin eOverdracht

Proeftuin eOverdracht: Digitale overdracht tussen ziekenhuis en ouderenzorgorganisaties

De Zorgcirkel, Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep zijn deze zomer gestart met het digitaliseren van de overdracht van patiëntgegevens. Dit is het eerste samenwerkingsverband met verschillende instellingen in Nederland dat dit resultaat weet te realiseren in het kader van de Proeftuin eOverdracht. In het nieuwe proces worden patiëntgegevens niet meer op papier, maar digitaal uitgewisseld via ZorgDomein tussen deze VVT-organisaties (verpleging-, verzorging- en thuiszorgorganisaties) en ziekenhuizen. Door deze veilige en versnelde manier van gegevensuitwisseling krijgen patiënten én zorgprofessionals meer regie op het zorgproces.

Gemak voor patiënten en zorgprofessional

In het huidige proces vindt een handmatige, administratieve handeling plaats bij het overplaatsen van patiënten tussen VVT-organisaties en ziekenhuizen en tussen zorgorganisaties onderling. Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer haar verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Bij de digitale overdracht is er sneller inzicht en is handmatig overtypen niet langer nodig.

Plaatsingsverzoeken

Bij het realiseren van deze eOverdracht is gestart met het verwerken van plaatsingsverzoeken in een pilot. Waar het eerst nodig was om bij zorginstellingen in de regio veelal telefonisch te vragen of er plaats is, kan er dankzij ZorgDomein nu eenvoudig digitaal gezocht worden naar het meest passende plek voor de patiënt. John Winder, consulent bemiddelingsbureau De Zorgcirkel: “Mijn ervaring met de plaatsingsverzoeken is dat het systeem gebruikersvriendelijk en ondersteunend in het proces is. Functies werken prima. Als de chatfunctie straks ook werkt hoeven aanvullende vragen ook niet meer via het normale emailverkeer”. Margreet Roet, transferverpleegkundige Dijklander Ziekenhuis: “Het aanvragen in de nieuwe systeemomgeving is snel en veilig, het is voor alle partijen nu een kwestie van vertrouwen en gewenning opbouwen”.

Verpleegkundige overdracht

Het digitaal versturen van de verpleegkundige overdracht is op kleine schaal uitgeprobeerd en zal komende periode worden uitgebreid. Ook voor de sturende zorgorganisatie biedt digitale overdracht voordelen. Door deze makkelijkere en verbeterde verpleegkundige overdracht houden zorgverleners straks meer tijd over voor directe zorg aan hun patiënten. “Door het digitaal versturen is de overdracht op papier meegeven aan de patiënt verleden tijd. Patiënten vergaten ook wel eens de overdracht te geven bij de andere instelling. Fijn dat we op deze manier niet meer de patiënt ermee belasten en ik zeker weet dat de informatie veilig bij de ontvangende partij aankomt.”, aldus Romy Brugman, verpleegkundige Noordwest Ziekenhuisgroep. De ontvangende organisatie krijgt op deze manier direct inzicht in de verpleegkundige gegevens van de patiënt, kan voorbereidingen treffen en kan de gegevens hergebruiken. De zorgverleners houden meer tijd over voor directe zorg aan hun patiënten.

Proeftuin voor versnellen digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg

Binnen deze Proeftuin eOverdracht gaat het om het verwerken van plaatsingsverzoeken en uitwisselen van de verpleegkundige overdracht tussen de twee zorgorganisaties en de ziekenhuizen. De ketenoptimalisatie is mede dankzij EPD-leverancier ChipSoft, ECD-leverancier PinkRoccade en ZorgDomein tot stand gekomen. Het project eOverdracht in de regio Noord-Holland noord maakt deel uit van de proeftuinen die vallen onder de subsidieregeling InZicht, waar organisaties in de langdurige zorg gebruik van kunnen maken. Hierbij is het doel om ook de eOverdracht voor zorgorganisaties in de regio te versnellen. InZicht is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen.

Meer informatie over ZorgDomein Transfer (capaciteitsinzage & eOverdracht) vind je hier.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws