banner

Transfers in de zorg

ZorgDomein voor ondersteuning van de transfer

 

 

Zorgcapaciteit inzichtelijk maken en complete, veilige en tijdige overdrachten ontvangen. Dat is wat de ZorgDomein Transfer oplossing jouw ziekenhuis, coördinatiecentrum of VVT instelling biedt. Een totaaloplossing die de samenwerking in de gehele zorgketen verbetert door:

  • Het actuele en beschikbare zorgaanbod van de VVT inzichtelijk maken aan transferbureaus (ziekenhuizen en coördinatiecentra)
  • Complete, tijdige en veilige digitale overdracht

transfer 1

Huidige transfers in de zorg

Voorheen belden transferbureaus (ziekenhuizen en coördinatiecentra) de regio af voor een geschikte plaats voor hun patiënt. Een tijdrovende klus, waarbij de patiënt in veel gevallen langer dan nodig in het ziekenhuis verblijft. Dit is niet bevorderlijk voor het herstel van de patiënt en ook lopen de zorgkosten onnodig op. Dat is niet langer nodig.

Wat is de ZorgDomein Transferoplossing?

Met ZorgDomein Transfer is het actuele zorgaanbod van de VVT instelling inzichtelijk voor het transferbureau. Als er beschikbare en passende zorg is gevonden, volgt een plaatsingsverzoek. Nadat het plaatsingsverzoek is geaccepteerd voor de VVT kan de er eenvoudig een complete en digitale overdracht plaatsvinden. Je maakt hierbij gebruik van moderne manier van gegevensuitwisseling (eOverdracht). Hierdoor worden ingevoerde gegevens in de hele keten hergebruikt en dubbele registraties voorkomen. Door de patiënt sneller passende zorg te bieden en de overdracht goed te organiseren, verbetert de zorg rondom de patiënt en werk je beter samen met andere zorgverleners.

Capaciteitsinzage VVT instelling | ZorgDomein Transfer.png
ZorgDomein transfer proces

Hoe werkt de ZorgDomein Transfer?

  1. Capaciteitsinzage: een transfermedewerker ziet in ZorgDomein welke VVT instelling de benodigde zorg voor de patiënt kan leveren.
  2. Plaatsingsverzoek: als er een geschikte plek is bij de VVT instelling dient de medewerker een plaatsingsverzoek in. De VV&T-instelling koppelt terug of de patiënt in zorg genomen kan worden.
  3. eOverdracht: de transfermedewerker houdt zicht op de status van de aanvraag in ZorgDomein en weet wanneer overdrachtsdocumenten gereed gemaakt moeten worden. Op moment van overdracht verstuurt het ziekenhuis de overdrachtsdocumenten tijdig via ZorgDomein naar de VVT instelling.
  4. Onderlinge afstemming: betrokken zorgverleners stemmen tussentijds de zorg af via de integrale overlegfunctie. Ook de huisarts kan hierin betrokken worden.

1. Capaciteitsinzage

VVT instellingen maken het actuele zorgaanbod inzichtelijk voor het transferbureau (ziekenhuis of coördinatiecentrum). Inclusief details, zodat de transfermedewerker een goede inschatting kan maken of dit de best passende zorg is voor de patiënt. Denk aan ELV Hoog / ELV Laag, beschikbare dagdelen van de thuiszorg, aantal bedden beschikbaar, of (verwachte) datum van beschikbaarheid. Maar ook als je cohortverpleging zoekt, bijvoorbeeld inzake corona, kun je dit vinden in ZorgDomein.

Capaciteitsinzage VVT instelling | ZorgDomein Transfer.png
Plaatsingsverzoek | ZorgDomein Transfer.png

2. Plaatsingsverzoek

De transfermedewerker doet een plaatsingsverzoek op het moment dat passende zorg voor de patiënt is gevonden. Daarbij wordt vanuit de VVT instelling informatie gevraagd die nodig is voor triage. De VVT instelling beslist zelf of het plaatsingsverzoek geaccepteerd wordt, er aanvullende informatie nodig is of geweigerd.

3. eOverdracht

Na acceptatie van het plaatsingsverzoek, maakt het de transfermedewerker de eOverdracht gereed. De benodigde informatie, zoals bijvoorbeeld medische-, verpleegkundige- en medicatie overdracht wordt compleet, tijdig en veilig verstuurd. De Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s) zorgen ervoor dat gegevensuitwisseling plaatsvindt op basis van de door Nictiz opgestelde standaarden. Als er een koppeling is tussen het bronsysteem van het ziekenhuis en ZorgDomein, komen de gegevens direct op juiste plek terecht*.

 

*Ook zonder koppeling ervaar je de voordelen, een handmatige actie om de ontvangen overdracht in het informatiesysteem te zetten is dan wel nodig. Bekijk hier welke koppelingen zijn gerealiseerd.

Gegevensuitwisseling Overdracht | ZorgDomein Transferpng
Transfers in de zorg.png

4. Onderlinge afstemming

Gedurende het hele proces kan je via ZorgDomein onderling afstemmen, een korte update geven of een aanvullende vraag stellen. Zo zijn de betrokken zorgverleners direct op de hoogte. Dit draagt bij aan goede regie op het zorgtraject van de patiënt.

Ook de huisarts kun je eenvoudig op de hoogte houden via ZorgDomein door rapportages te sturen. Daarnaast kan de huisarts ook aangehaakt worden om bijvoorbeeld uitvoeringsverzoeken te regelen voor de patiënt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ZorgDomein Transferoplossing? In november 2020 is een online demo georganiseerd. Deze kun je hier terugkijken. 

Of laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

zorg_kiezen

Meer met ZorgDomein

banner
"Deze overdracht gaat uit van het eenmalig vastleggen van gegevens en hergebruik verderop in de keten, zonder dubbele registraties zodat de informatie overal beschikbaar is."
"Nu steeds meer verpleeg- en verzorginstellingen zich aansluiten, komen we in een fase dat de basiszorg meer in de picture komt. Dat is een goede ontwikkeling."
"Overleggen over een patiënt, buiten het kanaal van officiële brieven om. Het gaat dan om korte vragen of mededelingen over patiënten die aan beide zijden bekend zijn."