Zorgprofessional consulteren

Via ZorgDomein zijn er meerdere manieren om te overleggen met andere zorgprofessionals. Ook biedt ZorgDomein mogelijkheden voor een medisch advies op afstand door middel van een teleconsult of meekijkconsult. Dit verlaagt direct de druk op de beperkte capaciteit in de ziekenhuizen doordat de patiënt niet fysiek aanwezig hoeft te zijn in het ziekenhuis.

De voordelen

Digitaal meekijken en advies verkrijgen

Eenvoudig consulteren van een specialist door middel van een digitaal meekijkconsult. Hiermee wordt de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd en draagt deze oplossing bij aan substitutie in de zorg.

Regionale aanpak

Monitoren en borgen van regionale werkafspraken door inzage in het zorgtraject en de daaraan verbonden adviezen en afspraken.

Verlaging druk op beperkte capaciteit

Doordat de patiënt bij een digitaal consult niet fysiek aanwezig hoeft te zijn in de zorginstelling en wordt de zorginstelling hiermee ontlast.

Digitaal consult op afstand

ZorgDomein biedt meerdere manieren om digitaal te overleggen met andere zorgprofessionals.

Meekijkconsult

De huisarts consulteert een medisch specialist eenvoudig en digitaal voor aanvullend advies of doet een aanvraag voor een anderhalvelijns consult.

Meer weten

Patiëntoverleg

Een geïntegreerde beveiligde zorgmessenger voor mobiel en desktop voor beveiligd online overleg tussen zorgverleners. Dit kan 1-op-1 of met meerdere personen tegelijk.

Teleconsult

Teleconsultatie is een vorm van 1,5 lijnszorg, waarbij een verwijzer een medisch specialist op afstand raadpleegt door een medische vraag te stellen of te vragen om een uitslag te beoordelen, zonder face-to-face contact.

Hoe werkt het Meekijkconsult

Met het Meekijkconsult kun je een medisch specialist eenvoudig consulteren, of een aanvraag doen voor een anderhalvelijns consult. Zo kun je je patiënt de best mogelijke zorg bieden en voorkomen dat deze onnodig wordt doorverwezen naar de tweede lijn.

18,2
Er worden jaarlijks meer dan 18,2 miljoen zorgkeuzes gemaakt via ZorgDomein.

“Meekijkconsult is een prima manier om de zorg meer in de eerste lijn te organiseren, en tegelijkertijd specialistisch advies in te zetten waar dat nodig is”.

Stijn van Kreij, adviseur zorgsamenwerking JBZ

Deze oplossing is beschikbaar voor:

De onderstaande zorgprofessionals of zorginstellingen kunnen gebruik maken van deze oplossing.

 

Interesse? Neem contact op

Wil je meer weten over deze oplossing of wil je weten hoe ZorgDomein jou of je organisatie kan helpen? Neem dan contact met ons op.

Wij beantwoorden al je vragen en laten je graag alle mogelijkheden van ZorgDomein zien