ZorgDomein Event 2022

ZorgVerbinders gaat live op ZorgDomein event 2022

Afgelopen voorjaar startte ZorgDomein met  ZorgVerbinders, een serie video’s waarin steeds twee verschillende zorgprofessionals elkaar ontmoeten en kennis over hun vak uitwisselen. En tijdens het ZorgDomein event in Kameryck, begin november, vindt een vergelijkbare live-ontmoeting plaats: met een panel op het podium en zo’n 120 zorgprofessionals in de zaal.
Dagvoorzitter Meike de Jong vraagt operationeel directeur Remco Armee van ZorgDomein om het fenomeen ZorgVerbinders nog even toe te lichten. “In de serie video’s willen we mensen samenbrengen, op technisch gebied maar ook op menselijk niveau”, zegt Remco. “Door zo’n ontmoeting leer je elkaar beter begrijpen: wat drijft jou? Hoe werk je? Hoe kunnen we het samen beter maken? En dat laatste betrekken we trouwens ook op onszelf: hoe kunnen we bij ZorgDomein het samen nog beter doen?”

Vandaag staat dus ZorgVerbinders live op het programma: vier professionals én de zaal wisselen van gedachten aan de hand van drie stellingen. Op het podium zitten huisarts Marlous Koningsveld-Kortekaas, sales manager Maarten Koks van ZorgDomein, Tijs Rietjens van Caresharing en Joke van Veen, manager verwijzers van HagaZiekenhuis. Meike de Jonge loopt rond om de stemming in de zaal te peilen. Een korte impressie van de discussie.

Stelling 1: De regio is zelf verantwoordelijk voor ‘de juiste zorg op de juiste plaats’

De kwaliteit van de zorg staat onder druk, terwijl de kosten inmiddels meer dan 100 miljard euro per jaar bedragen. Om het tij te keren en passende zorg te realiseren is regionale en lokale samenwerking nodig, zo staat in het Integraal Zorgakkoord dat dit jaar gesloten is. De aanwezigen vinden over het algemeen dat die taak inderdaad bij de regio ligt; wel moet de politiek landelijke standaarden opleggen om te zorgen dat leveranciers kunnen koppelen.

Maarten Koks: “Voor succesvolle samenwerking hebben we allebei nodig: de wil van de zorgprofessionals in de regio én de ondersteuning door ICT’ers. En daar is landelijke sturing voor nodig, om de informatie op de juiste plek te krijgen.”

Joke van Veen: “Landelijke ondersteuning helpt, maar uiteindelijk moeten we elkaar vinden in de regio. Ook landelijk beleid moeten we regionaal vertalen, want elke regio is weer anders. Het klopt dat Haga een grote speler is, maar omvang is bij samenwerking niet belangrijk. Het gaat om het professionalisme en commitment, bij ons net zo goed als bij huisartsen en VVT’s.”

Stelling 2: Zorgorganisaties denken vanuit zichzelf, dat zit netwerkzorg in de weg.

Over het algemeen heeft de zaal hier een positiever beeld van: men vindt veruit de meeste zorgprofessionals van goede wil om samen de beste zorg te leveren. Sommigen zijn sceptischer.

Tijs Rietjens: “Wat ik wel eens merk bij vormen van samenwerking waar ik bij betrokken ben, is dat er vooral in het begin veel energie bij de partners bestaat. Tot de vraag op tafel komt: hoe gaan we dit allemaal bekostigen? Dan komt het eigenbelang toch om de hoek kijken.”

Maarten Koks: “Toch geloof ik dat een initiatief om waarde te creëren uiteindelijk altijd lukt.”

Joke van Veen: “In Den Haag is teleconsultatie de afgelopen jaren tot beleid verheven. Dat bestaat natuurlijk al 15 jaar, maar neemt nu een hoge vlucht. Haga alleen al doet zo’n 7.000 teleconsulten per jaar. En nu komt het: dit alles gebeurt vooralsnog zonder structurele bekostiging. Zowel de huisarts als de specialist ontvangen alleen een vergoeding. En de grote winnaar is de patiënt: in 60 tot 75% van de gevallen hoeft men niet naar het ziekenhuis.”

Stelling 3: De rol van de overheid moet groter worden rondom gegevensuitwisseling binnen de zorg.

Hierover denken de meeste aanwezig genuanceerd: zij zien wel een faciliterende rol voor de overheid, maar willen liever geen inhoudelijke bemoeienis.

Marlous Koningsveld-Kortekaas: “De overheid moet kaders scheppen en initiatieven met elkaar laten praten. Maar men moet geen onnodige grenzen gaan stellen aan gegevensuitwisseling. Een klein voorbeeld: als huisartsen sturen we bij een verwijzing via ZorgDomein mailadressen en 06-nummers van de patiënt door, zodat het ziekenhuis ook de nodige contactgegevens heeft. Tot we erachter kwamen dat het mailadres nooit bij het ziekenhuis aankomt.”

Maarten Koks: “Ja, dat is helaas tot op heden niet mogelijk geweest, onder ander door onduidelijkheid hierover in de wetgeving en verschillende standpunten bij onze gebruikers. Momenteel loopt er een werkgroep met daarin afgevaardigden vanuit een aantal ziekenhuizen en huisartsen. We hopen hiermee een door het zorgveld gedragen oplossing te realiseren.”

Tijs Rietjens: “Ik ben het eens met Marlous. De overheid kan norm- en richtinggevend zijn, maar moet zich inhoudelijk zo min mogelijk met technologie bemoeien. Een van de goede punten in de WEGIZ is, dat informatiesystemen verplicht moeten voldoen aan de interoperabiliteitsstandaard. Maar verder kan de overheid informatiesystemen beter aan de markt overlaten, dat hebben de afgelopen jaren wel bewezen.”

Na het plenaire gedeelte en een korte pauze nemen de aanwezigen deel aan een aantal breakout-sessies. Kijk voor de inhoud daarvan op https://zorgdomein.com/zorgdomein-event-15-november/

 

 

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws