ZorgDomein verrijkt platform met nieuwe publieke partner CBS

ZorgDomein neemt in het zorgstelsel een onafhankelijke positie in tussen de zorgvraag en het zorgaanbod, waarbij onze primaire drijfveer de patiënt is. Al meer dan 20 jaar maken wij met technologie meer ruimte voor mensenwerk in de zorg. Vanuit die gedachte streven we ernaar om ons zorgplatform voor alle daartoe gerechtigde spelers in het zorgveld toegankelijk te maken. Zo werken we ook samen met diverse maatschappelijke organisaties in de zorg. We hebben sinds kort het platform verrijkt met een nieuwe publieke partner; het CBS.

CBS-meldingen doen

Vanaf eind juni 2022 kunnen schouwende artsen via ZorgDomein het formulier Doodsoorzaakverklaring (B-formulier) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) invullen. Door de wetswijziging op de lijkbezorging mogen deze formulieren pas sinds kort ook digitaal worden ingediend door de schouwende arts. De afgelopen jaren hebben het CBS en ZorgDomein een pilot uitgevoerd met behulp van huisartsen ter voorbereiding op de digitalisering van de doodsoorzakenstatistiek. Huisartsen geven aan dat het voor hen prettig is dat ze deze meldingen nu ook in ZorgDomein kunnen doen; het platform waar ze al dagelijks mee werken.
Het CBS gebruikt de doodsoorzaakgegevens voor het samenstellen van voor iedereen toegankelijke statistieken.

Bestaande publieke samenwerkingen

Partners in het zorgveld

Naast de nieuwe samenwerkingen heeft ZorgDomein al meerdere jaren samenwerking met partners in het zorgveld. Onder andere CBR, Consortium Huisartsgeneeskunde, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Nivel. 

Samenwerking met verzekeraars

Ook heeft ZorgDomein samenwerkingen met diverse zorgverzekeraars. Zo hebben zij inzage in de wachttijden ten behoeven van zorgbemiddeling. Bovendien deelt VGZ als eerste zorgverzekeraar via ons zorgplatform contractinformatie met patiënten en verwijzers.

Meer weten?

Sinds deze maand kunnen schouwende artsen het formulier Doodsoorzaakverklaring van het CBS via ZorgDomein digitaal indienen. Wil je meer informatie of weten hoe het werkt?

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

De laatste blogs