Sigra: Digitalisering netwerkzorg is de stap voor betere samenwerking zorg en patiënt

Zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om Amsterdammers langer gezond en in welzijn te laten leven. Door betere samen te werkenkunnen ze mensen met een zorgvraag sneller en beter helpen. Viahet platform cBoards kunnenzorgprofessionals online onderling samenwerken. En ook kunnen patiënten, cliënten en hun mantelzorgersvia het online platform delen welke ondersteuning zij nodig hebben. Sigra, het regionaal samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn in Noord-Holland, is nu distributeur van cBoards voor alle Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisaties die daarvan gebruik willen maken. 

Platform cBoards: online patiëntendossier

Op het platform cBoards kan een zorg- of welzijnsprofessional een zogenaamd boardstarten. Dit is een online patiëntendossier. Vervolgens nodigt hij daar de betreffende patiënt of cliënt bij uit en de mensen die verder een rol spelen bij de zorg en het welzijn van die persoon. Dat kunnen zowel zorgprofessionals zijn als mantelzorgers. Op dat board werken ze heel laagdrempelig samen. ‘In Amsterdam doen we dat al met succes met boards voor kwetsbare ouderen en voor chronisch zieken’, vertelt Edo Fransen, informatiemanager digitale zorg bij Sigra. 

Allen dezelfde applicatie gebruiken

En Fransen vervolgt: ‘Bij netwerkzorg is het belangrijk dat alle partijen dezelfde applicatie gebruiken. Anders vinden ze elkaar nog niet. Daarom is door de coalitie Digitale Zorg van AV&G besloten om voor één applicatie te kiezen. Na onderzoek is gekozen voor cBoards.In juni hebben Sigra en Caresharing, dat onderdeel is van ZorgDomein, het contract daarvoor ondertekend. Sigra is nu distributeur van cBoards voor alle zorg- en welzijnsorganisaties die daarvan gebruik willen maken.’ 

Volgende stap netwerkzorg in Amsterdam

Dit contract markeert een belangrijke volgende stap naar netwerkzorg in Amsterdam. Veel partijen doen al mee. Denk aan het OLVG, Cordaan en veel huisartspraktijken.We werken er nu hard aan om alle welzijns- en zorgpartijen mee te krijgen”. Bekijk de video hiernaast voor de ervaringen van de zorgverleners. 

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

Om vindbaarheid te verbeteren, past ZorgDomein AI-technieken toe om de zorgvraag en het zorgaanbod ...

Dit jaar doneert ZorgDomein per ingevulde vragenlijst €1 aan Stichting GNAO1 Nederland. ...