Huisartsenpraktijk

Netwerkzorg met cBoards

ZorgDomein biedt met cBoards dé oplossing voor multidisciplinaire en themagerichte samenwerking. cBoards is het online platform dat laagdrempelige samenwerking mogelijk maakt tussen alle typen zorgprofessionals en informele zorgverleners onderling, maar ook met de patiënt en mantelzorgers. Alle typen samenwerkingen (zorgpaden) kunnen ondersteund worden. Daarmee is cBoards een regionaal platform voor netwerkzorg in de volle breedte.

De voordelen van cBoards

Één platform voor alle samenwerkingen

Boards, behandelplannen, werken in teams, patiënten educatie, chats en beeldbel-afspraken zorgen ervoor dat de samenwerkingen altijd efficiënt en soepel verlopen.

Efficiënte multidisciplinaire dossiervoering

Alle betrokkenen kunnen relevante registraties doen, bestanden delen en eenvoudig en laagdrempelig met elkaar communiceren via chat en beeldbellen. Zowel de patiënt en/of mantelzorger kan worden betrokken bij het zorgtraject.

Bibliotheek vol themagerichte boards

cBoards bevat een bibliotheek vol themagerichte boards in verschillende categorieën, waaronder; ziekenhuisverplaatste zorg, vervroegd ontslag, telebegeleiding/-monitoring en pure netwerkzorg.

Themagericht samenwerken

Bij netwerkzorg wordt de zorg rondom de patiënt of cliënt georganiseerd. cBoards maakt laagdrempelig, themagericht samenwerken mogelijk met álle betrokken partijen. Dit maakt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ concreet en samenwerkingen overzichtelijk, efficiënt en eenvoudig.

Onderstaand een overzicht van verschillende boards:

Board Ouderenzorg

Het Ouderenzorg board wordt ingezet voor de screening van de oudere patiënt en een goede en efficiënte, vaak langdurige, samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Klik hier voor meer informatie.

Board palliatieve zorg

Palliatieve zorg vereist vaak veel verschillende disciplines. Dit board is erop gericht gezamenlijk de meest passende en kwalitatief goede palliatieve zorg te leveren. Ook kan met dit board de zorg eenvoudig op een efficiënte manier gecoördineerd worden.

Klik hier voor meer informatie.

Board medicatiebeoordeling

Dit board wordt specifiek ingezet om op een eenvoudige, gestructureerde en efficiënte manier medicatiebeoordelingen uit te kunnen voeren bij polyfarmacie.

Klik hier voor meer informatie.

Board hartfalen

Dit board is erop gericht om na ziekenhuisopname de overdracht van de patiënt naar de thuissituatie vlekkeloos te laten verlopen door goede gezamenlijke afstemming en coördinatie.

Klik hier voor meer informatie.

Board thuismedicatie MDL

Patiënten met een chronische darmziekte, zoals de ziekte van Crohn, kunnen middels de samenwerking in dit board zorg thuis krijgen. Het board is gericht op goede, efficiënte coördinatie en afstemming rondom het gehele logistieke proces en de daadwerkelijke toediening van ontstekingsremmende medicatie via een infuss in de thuissituatie. Periodieke ziekenhuisbezoeken worden hiermee overbodig voor deze patiënten.

Klik hier voor meer informatie.

Board wondzorg

Het Wondzorg board wordt ingezet op het moment dat een patiënt een langdurige of specialistische wond heeft. Dit board zorgt voor een verbeterde samenwerking en daardoor een snellere en betere genezing van de wond.

Klik hier voor meer informatie.

Board valpreventie

Iedere 5 min. valt een 65-plusser dusdanig dat behandeling op de SEH noodzakelijk is. Zo’n val heeft grote gevolgen voor hun zelfstandigheid. Het Valrisico board is erop gericht gezamenlijk het valrisico, en de gevolgen van een eventuele val, zoveel mogelijk te beperken.

Klik hier voor meer informatie.

Hoe werkt een cBoard

Een board is het multidisciplinaire patiëntendossier waarin de zorg wordt gecoördineerd en wordt samengewerkt door zorgprofessionals, informele zorgverleners en patiënten rondom een specifiek zorgthema.

cBoard scherm van Caresharing, netwerkzorg

Gebruikerservaring

“Bij kwetsbare ouderen is samenwerken cruciaal. Met cBoards versterken we deze samenwerking met alle betrokken partijen.”

Martin Kuper, praktijkondersteuner Ouderen

Bekijk het filmpje over de ervaringen met cBoards voor Ouderenzorg in Amsterdam.

netwerkzorg Caresharing

Interesse? Neem contact op

Wil je meer weten over deze oplossing of wil je weten hoe ZorgDomein jou of je organisatie kan helpen? Neem dan contact met ons op.

Wij beantwoorden al je vragen en laten je graag alle mogelijkheden van ZorgDomein zien