Presentatie Alke van Avesaath, Head of Professionals op het ZorgDomein event

Nieuwe manier van kostenverrekening Digitaal Meekijkconsult

Op welke manier kan digitalisering de zorg verbeteren? Die vraag stond centraal tijdens het ZorgDomein-event. Het Digitale Meekijkconsult is één van deze manieren; hiermee kunnen huisartsen nog vóór een eventuele verwijzing digitaal een consultvraag, met bijlagen, aan de medische specialist sturen. Het gaat dus om een digitaal gestuurde medisch-inhoudelijke vraag die de specialist binnen enkele dagen beantwoordt. Op die manier kan het Meekijkconsult onnodige, dure verwijzingen naar de tweede lijn voorkomen en ervoor zorgen dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Tijdens het event begin oktober presenteerden Alke van Avesaath (destijds Head of Professionals) samen met Bart Koppens van Promeetec een geheel nieuwe manier van kostenverrekening voor het Meekijkconsult. Alke: “Een flinke stap op de route naar regionaal goed georganiseerde digitale zorg.” Daarnaast presenteerde ze de resultaten van een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd door het Reinier de Graaf Gasthuis en de Sint Franciscus Vlietland Groep samen met huisartsen en eerstelijnszorg in hun regio een half jaar nadat ze gestart zijn met het Meekijkconsult.

Nieuwe financiële afhandeling

Een belangrijk punt in de toepassing van het Digitale Meekijkconsult is de financiële afhandeling. Het consult draagt bij aan substitutie in de zorg en moet vanuit de eerste lijn gedeclareerd worden. De financiële afhandeling van het Meekijkconsult was voorheen complex, aangezien er verschillende organisaties aan deelnemen: de zorggroep met aangesloten huisartsen, de medisch specialist in het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zijn stakeholders in dit proces. Om daarin verbetering te brengen, werkte ZorgDomein een nieuw systeem uit van declaratie en verrekening. Het systeem bestond al langer bij het Teleconsult en is nu uitgebreid met de ondersteuning voor het Meekijkconsult. ZorgDomein werkt hierin samen met Promeetec, dat gespecialiseerd is in zorgadministraties en -declaraties.

Bart: “Centraal in de nieuwe afspraken rondom Meekijkconsulten staan de zorggroepen, die de belangen van de aangesloten huisartsen behartigen en afspraken maken met zorgverzekeraars en regionale ziekenhuizen.” De zorggroep is dus de partij die de dienstverlening afneemt van ZorgDomein en Promeetec en als kassier functioneert. De ontvangen gelden vanuit de zorgverzekeraars moeten namelijk verdeeld worden onder de huisarts en het ziekenhuis dat de medisch specialist heeft geleverd. Bart: “Op het moment dat een huisarts uit zo’n zorggroep een Digitaal Meekijkconsult aanvraagt, treedt het declaratie- en verrekenproces in werking. Door de koppeling met ZorgDomein ontvangt Promeetec gegevens van de aanvraag. Deze gegevens vormen de basis van de declaratie, die namens de zorggroep gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar. Die betaalt de vergoeding uit aan de zorggroep, en op basis van de verrekening betaalt de zorggroep uit aan het ziekenhuis en huisarts. Op die manier krijgt iedereen wat vooraf is afgesproken.”

Het nieuwe declaratie- en verrekensysteem wordt inmiddels uitgerold in een Zuid-Hollandse regio. Ziekenhuizen en huisartsenorganisaties zijn hier met vereende krachten gestart met de verwerking van gegevens die het declaratie- en verrekenproces ondersteunen. In ZorgDomein en Promeetec hebben ze de partners gevonden die dit proces begeleiden met een zo laag mogelijk administratieve last voor alle betrokken organisaties.

Presentatie Alke en De route naar regionaal goed georganiseerde zorg op afstand

Positieve evaluatie in Zuid-Hollandse regio

Het Reinier de Graaf Gasthuis en de Sint Franciscus Vlietland Groep hebben een half jaar nadat ze gestart zijn met het Meekijkconsult een onafhankelijk evaluatie gedaan samen met huisartsen en eerstelijnszorg in hun regio. “Die evaluatie leverde erg positieve resultaten op”, vertelde Alke. “Van de huisartsen vindt 93 procent de adviezen van de specialist nuttig. Zo’n driekwart ervaart het Meekijkconsult als een extra mogelijkheid in de behandeling van hun patiënten in de huisartsenpraktijk. En ruim twee derde ziet het als een extra leermoment.”

Het aantal verwijzingen daalde aantoonbaar; bij 61 procent van de meekijkconsulten wordt als advies gegeven ‘niet verwijzen’. Verder ervaart de meerderheid van de huisartsen dat het meekijkconsult het aantal telefoontjes vermindert. Alke: “De evaluatie illustreert goed wat wij al wisten: het Digitale Meekijkconsult biedt alle partijen meer gemak én betere zorg voor de patiënt.”

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws