Jeroen Bosch Ziekenhuis enthousiast over Meekijkconsult

Sinds de corona-uitbraak zien we steeds meer ziekenhuizen overgaan op het aanbieden van zorg op afstand. Het meekijkconsult is hier een goed voorbeeld van. Door de patiënt zal het overigens ervaren worden als zorg dichtbij huis, omdat de patiënt niet direct verwezen wordt. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) zijn vrijwel alle specialismen aangehaakt op het meekijkconsult. De eerste ervaringen zijn goed.

Adviseur zorgsamenwerking Stijn van Kreij: “Meekijkconsult is een prima manier om de zorg meer in de eerste lijn te organiseren, en tegelijkertijd specialistisch advies in te zetten waar dat nodig is. Het is mooi om te zien hoe snel zowel huisartsen als specialisten deze werkwijze hebben geïntegreerd in hun werkprocessen, waardoor de reguliere zorg zo goed mogelijk opgestart kan worden.

Adviseur functioneel beheer Edward van Mierlo: “Met een korte, duidelijke vraag van huisarts en een snelle reactie vanuit het ziekenhuis kan een verwijzing wellicht achterwege blijven. Prettig voor de patiënt en een prima middel om de totale kosten niet onnodig te laten stijgen. Vanuit de huisarts wordt de asynchrone communicatie zeer op prijs gesteld. Rechtstreekse afstemming tussen 2 personen met een drukke agenda is nu eenmaal moeilijk. Een leerpunt uit de eerste weken is, dat er niet onnodig ‘gepingpongd’ moet gaan worden. Een vraag die niet duidelijk is leidt tot een tegenvraag van de ontvanger. Als er te veel gepingpongd wordt, dan schiet dit middel zijn doel voorbij en had de patiënt beter meteen verwezen kunnen worden.

Lees hier meer over het meekijkconsult.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws