banner

Meekijkconsult

Medisch advies op afstand

De huisarts beschikt over een brede medische basiskennis, maar heeft soms aanvullend advies nodig van een medisch specialist. Hiermee kan de huisarts de patiënt betere zorg bieden en voorkomen dat de patiënt onnodig wordt doorverwezen naar de 2e lijn. Door middel van het meekijkconsult kan de huisarts een medisch specialist eenvoudig consulteren, of een aanvraag doen voor een anderhalvelijns consult. Hiermee wordt de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd en draagt deze oplossing bij aan substitutie in de zorg.

Een regionale aanpak is noodzakelijk om de toenemende druk op de zorg hanteerbaar te houden en om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Met meekijkconsult kunnen verwijzers als gevolg van de uitgestelde verwijzingen op afstand advies inwinnen van een specialist. Dit verlaagt direct de druk op de beperkte capaciteit in de ziekenhuizen doordat de de patiënt niet fysiek aanwezig hoeft te zijn in het ziekenhuis.

 

Transfers in de zorg.png

Wat is het meekijkconsult?

Met het meekijkconsult kan de huisarts op afstand een medisch specialist consulteren, of een aanvraag doen voor een anderhalvelijns consult. De medisch specialist adviseert de huisarts over de behandeling of het vervolgtraject voor de patiënt of maakt de afspraak voor het anderhalvelijns consult. Zo worden er onnodige verwijzingen naar de tweede lijn voorkomen en wordt de druk op de poli’s binnen de ziekenhuizen verlaagd. Het meekijkconsult is een type zorgproduct dat getoond wordt direct bij de overige zorgproducten van het ziekenhuis. Hierdoor wordt het voor de huisarts makkelijker het meekijkconsult als alternatief voor een reguliere verwijzing te selecteren.

Hoe werkt het?

Het ziekenhuis richt (samen met ZorgDomein) relevant zorgaanbod voor het meekijkconsult in. Dit wordt gekoppeld aan één of meerdere menu items/zorgvragen. Als het aanbod is aangemaakt werkt het proces als volgt:

 1. De huisarts vraagt het meekijkconsult op dezelfde wijze aan als een reguliere verwijzing. De huisarts vult het speciaal ontwikkelde template in en voegt desgewenst bijlagen toe aan de aanvraag (bijvoorbeeld foto of pdf) .
 2. De aanvraag kan via de koppeling worden ontvangen in het EPD. Indien de gegevens van de patiënt niet in het EDP dienen te worden opgeslagen, kan er een notificatie worden gestuurd van de ontvangen aanvraag, of kan men de aanvraag via een veilige mail verbinding ontvangen.
 3. De specialist kan de aanvraag en bijlagen inzien via het regiescherm in ZorgDomein en klikt op ‘Beantwoorden’ om het consult te beantwoorden
 4. De beantwoording komt binnen in het HIS van de huisarts.
MKC
zkh

Voordelen voor het ziekenhuis

 • Patiënt hoeft niet fysiek in het ziekenhuis aanwezig te zijn voor behandeladvies
 • Druk verlagen op de poli’s, enkel patiënten die zorg in de 2e lijn nodig hebben
 • Het meekijkconsult wordt getoond als mogelijk alternatief voor verwijzing onder specialistische zorg in het zorgvraagmenu
 • Samenwerking tussen medisch specialist en huisarts verbetert
 • Volledig geïntegreerd in het bestaande ZorgDomein platform
 • Via koppelingen met alle ziekenhuisinformatiesystemen kan de aanvraag in het ZIS terecht komen.
 • Monitoren/borgen van regionale werkafspraken door inzage in regie overzicht
 • Zichtbare bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek

Lees hier meer over de succesvolle pilot bij het Rode Kruis Ziekenhuis.

Voordelen voor de huisarts

 • Goed gefundeerd behandeladvies voor de patiënt 
 • Efficiënte en effectieve samenwerking met de specialist
 • Kennisoverdracht van de specialist
 • De patiënt blijft langer in de eerste lijn en bespaart zo tijd en geld
huisarts
kaart nederland

Beschikbaarheid ZorgDomein meekijkconsult

Zodra aanbod is ingericht bij de zorginstellingen en er afspraken over de financiering zijn gemaakt met de zorgroep(en) in de regio kunnen verwijzers een meekijkconsult aanvragen.  De beschikbaarheid van meekijkconsult aanbod kun je opvragen via dit formulier.  

Meer weten?

 

Wil je meer weten over het ZorgDomein meekijkconsult en de beschikbaarheid in jouw regio? Neem dan  contact met ons op.

zorg_kiezen

Meer met ZorgDomein