Via ZorgDomein kunnen we deze mensen sneller en beter helpen, doordat we een duidelijke zorgvraag en anamnese van de huisarts ontvangen. Omdat de huisarts de zorgbehoefte al heeft geïnventariseerd, kunnen klanten doorgaans al binnen twee dagen bij ons terecht. Ook kunnen we ze heel gericht helpen.
Steven_Thomas.jpg

Steven Thomas

Managing Director, Schoonenberg

Dankzij ZorgDomein kunnen we de huisarts beter ondersteunen

Als eerste audicienbedrijf is Schoonenberg sinds eind 2016 aangesloten op ZorgDomein. “We willen een voortrekkersrol innemen als het gaat om de kwaliteit van de zorg”, zegt Managing Director Steven Thomas. De eerste ervaringen zijn positief, net als de reacties van huisartsen.

 

Sinds november 2016 kunnen huisartsen via ZorgDomein verwijzen naar hoorspecialist Schoonenberg. Steven Thomas: “Naast klanten die spontaan bij ons komen binnenlopen, is ook de huisarts voor onze winkels een belangrijk kanaal. Via ZorgDomein kunnen we deze mensen sneller en beter helpen, doordat we een duidelijke zorgvraag en anamnese van de huisarts ontvangen. Omdat de huisarts de zorgbehoefte al heeft geïnventariseerd, kunnen klanten doorgaans al binnen twee dagen bij ons terecht. Ook kunnen we ze heel gericht helpen. We voeren audiometrie uit, bepalen de juiste hooroplossing en brengen verslag uit aan de huisarts. In een aantal gevallen zal de huisarts de patiënt uiteindelijk verwijzen naar de KNO-arts. Die heeft dan weer de gegevens van onze audiciens tot zijn beschikking. Op die manier werken we dus goed samen met de huisarts, wat de patiëntenzorg ten goede komt.”

 

Positief verrast

Landelijk heeft Schoonenberg 200 hoorspeciaalzaken; huisartsen kunnen via ZorgDomein verwijzen naar ‘de dichtstbijzijnde locatie’ of naar een van de negen Expertisecentra. Steven Thomas: “In het eerste geval komt verwijzing binnen bij onze klantenservice. Die neemt dezelfde dag contact op met de patiënt om samen tijd en de meest geschikte locatie af te spreken. Als de huisarts gericht verwijst naar een Expertisecentrum voor complexe hoorzorg, wordt de afspraak daar gemaakt. Die Expertisecentra beschikken over zeer ervaren vakmensen, de modernste apparatuur en hooroplossingen. Die zijn er bijvoorbeeld voor kinderen en voor mensen die problemen hebben bij de uitoefening van hun beroep.”

Schoonenberg is het eerste audicienbedrijf dat met ZorgDomein werkt. Hoe zijn de reacties van huisartsen?

Steven Thomas: “We willen innovatief zijn en een voortrekkersrol innemen als het gaat om de kwaliteit van de zorg. Dat laten we met de vermelding op ZorgDomein zien. Vaak zijn huisartsen positief verrast: ze zijn niet gewend dat ze naar ons kunnen verwijzen, omdat ze Schoonenberg nog niet als zorgverlener zien. Maar ze zijn meestal erg enthousiast over dit initiatief. Ze vinden het prettig om de audiometrie extern te laten uitvoeren als ze daar zelf de apparatuur niet voor hebben. Met een digitale verwijzing via ZorgDomein hoeven ze hun patiënt daarvoor geen briefje mee te geven. Bovendien heeft de huisarts beter inzicht in het zorgtraject van zijn patiënt en kan hij of zij ook het vervolgtraject beter sturen.”

 

Nóg beter inzicht

Schoonenberg wil niet alleen verwijzingen ontvangen, maar ook zelf verwijzen naar huisarts of KNO-arts; iets wat ZorgDomein in de nabije toekomst ook mogelijk maakt. Steven Thomas. “Dan gaat er geen informatie meer verloren door het versturen van schriftelijke terugkoppelingen. Als patiënten uiteindelijk gezien moeten worden door een KNO-arts of audioloog van een Audiologisch Centrum, hebben zij inzicht in de reden van de verwijzing en het uitgevoerde beleid door de audicien van Schoonenberg. Dat zal de kwaliteit van verwijzen, de communicatie tussen zorgverleners onderling en de informatievoorziening naar de patiënt in grote mate verbeteren. En dat verbetert de kwaliteit van de zorg en onze dienstverlening naar de klant.”