banner

Jeugdhulpverlening

De transitie in de zorg heeft voor jeugdhulpverlening verstrekkende gevolgen. Welke ontwikkelingen spelen er in deze branche, en hoe kan ZorgDomein je daarbij helpen?

Jeugdwet en jeugdzorg sinds 2015

De belangrijkste ontwikkeling in de jeugdzorg is natuurlijk de invoering van de Jeugdwet in 2015. Er is een nieuwe manier van werken met de gemeente als verantwoordelijke en beperkte budgetten. Jeugdzorginstellingen, Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en sociale wijkteams moeten hun zorgaanbod actief onder de aandacht brengen bij verwijzers.  Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of sociaal wijkteam verwijst op haar beurt weer naar vervolgzorg. Via ZorgDomein kunnen jeugdzorgaanbieders en gemeenten hun zorgaanbod heel nauwkeurig presenteren en toelichten: voor welk type cliënten, met welke aandoeningen werken we en welke protocollen hanteren we? Lees meer over zorg aanbieden in ZorgDomein.

Huisarts vaker verwijzer

Steeds vaker kiezen ouders ervoor om de zorg voor hun kind zelf te gaan organiseren, met een persoonsgeboden budget. Zeker na de stelselwijziging in 2015. Daarmee zijn huisartsen en jeugdartsen belangrijke verwijzers geworden. En vrijwel alle huisartsen zijn aangesloten op ZorgDomein: een goede plek voor jeugdzorginstellingen om hun zorgaanbod te tonen. Ben je jeugdarts en wil je veilig en digitaal verwijzen? Dat kan via ZorgDomein. Verwijzen via ZorgDomein is kosteloos (mits jouw informatiesysteem hier geen extra kosten voor in rekening brengt; controleer dit bij je informatiesysteem). Lees meer over verwijzen en diagnostiek aanvragen.

Administratieve druk groeit

Gemeenten en zorgverzekeraars stellen strengere eisen aan de rapportage rond de behandeling. ZorgDomein helpt hierbij: de verwijzer geeft direct meer duidelijkheid over de klacht en de achtergrond van de cliënt. Ook voldoet de verwijsbrief aan alle eisen om de zorg vergoed te krijgen via de gemeente of via het zorgkantoor. 

Cliënten eisen meer

Cliënten en hun familie eisen steeds meer snelheid en kwaliteit. Ze willen niet lang wachten op een diagnose of een behandeling. Een verwijzing via ZorgDomein verloopt doorgaans beter en sneller dan de traditionele overdracht op papier of zelfs mondeling. Een kortere doorlooptijd betekent hogere klanttevredenheid en vaak ook lagere kosten.