banner

Gemeente

Als gemeente ben je sinds 2015 een belangrijke speler in het sociale domein. Om die taak te kunnen vervullen, is samenwerking met de huisarts, andere zorgverleners en zorginstellingen cruciaal. Dankzij ZorgDomein vind je aansluiting bij de bestaande zorgkanalen en communiceer je veilig en efficiënt.

De jeugdzorg is een goed voorbeeld; om die betaalbaar aan te bieden, beschikken veel gemeenten over sociale wijkteams of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Via ZorgDomein weten huisartsen de gemeentelijke jeugdzorg te vinden, zodat ze niet direct verwijzen naar tweedelijns jeugdzorg of jeugd-ggz. 

  • het complete gemeentelijk aanbod aan jeugdzorg in beeld bij vrijwel alle huisartsen
  • de huisarts verwijst snel en foutloos naar scoiale wijkteams of het CJG
  • dialoog met huisarts is makkelijk en efficiënt
  • direct helder inzicht in het zorgtraject van het kind
  • beter én efficiënter werkende sociale wijkteams of CJG
  • gegarandeerd veilige communicatie met (jeugd)zorgverleners
Beter in beeld bij de huisarts

Ruim 91% van de huisartsen gebruikt ZorgDomein om passende vervolgzorg voor hun patiënt te vinden. Via ZorgDomein kun je ze precies laten zien welke vormen van jeugdzorg  de gemeente aanbiedt, voor jeugdige cliënten én hun gezin. En natuurlijk waar het CJG of de sociale wijkteams zitten, en wanneer een cliënt terecht kan. Het systeem is eenvoudig zelf bij te werken.

Digitaal verwijzingen ontvangen

Je ontvangt van de huisarts een foutloze verwijsbrief, compleet met alle relevante cliëntgegevens. Zo heb je ook meteen inzicht in het zorgdossier dat een cliënt mogelijk al heeft opgebouwd. Heb je nog vragen, dan stel je die efficiënt én kosteloos via de zorgmessenger ZorgDomein Patiëntoverleg. Zo communiceer je helder en direct met de huisarts.

Betere en efficiëntere jeugdzorg bieden

De verwijsbrief komt binnen bij de juiste zorgverlener in het team, zodat deze zich goed kan voorbereiden op de eerste afspraak. Ook de cliënt krijgt via ZorgDomein vooraf informatie over de afspraak. En dat werkt wel zo efficiënt. Verder is het beheer van cliëntgegevens, formulieren en verwijscriteria veel eenvoudiger, zodat de administratie minder tijd en moeite kost.

Gegarandeerd veilig communiceren

Als gemeente wil je de privacy van cliënten in de jeugdzorg waarborgen. Dat kan via ZorgDomein: wij zijn NEN7510 gekwalificeerd, dé informatiebeveiligingsnorm voor de zorg. Ook voldoen we aan de strengere eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, vanaf mei 2018), onder meer dankzij de vereiste two-factor authentication.

Meer mogelijkheden

ZorgDomein heeft gemeentes méér te bieden dan verbetering van de jeugdzorg. We zijn actief in vrijwel de gehele zorgsector en kunnen veel zorgtaken van de gemeente ondersteunen, zowel logistiek als administratief. 

En we blijven onze diensten uitbreiden: naast verwijzingen ontvangen kunnen gemeenten ze op termijn ook zelf versturen, bijvoorbeeld naar de eerste- en tweedelijns jeugdzorg. Ook kunnen gemeenten ZorgDomein in de toekomst koppelen aan hun informatiesysteem, zoals het GGK (gemeentelijke gegevens knooppunt). Dat maakt het nog eenvoudiger om cliëntgegevens in de administratie te verwerken. 

Lees meer over zorg aanbieden in ZorgDomein.