Kruisjes op een stuk papier zetten is niet meer van deze tijd. Het handige van digitaal aanvragen is dat je er direct data aan kunt koppelen, zoals patiëntgegevens en de probleemgroep. Daarbij kan de aanvraag direct in het dossier.
Hans Buck over diagnostiek aanvragen via ZorgDomein

Frans Buck

Huisarts, Groepspraktijk Stolwijk-Berkenwoude

Direct data koppelen aan je diagnostiekaanvraag

Groepspraktijk Stolwijk-Berkenwoude doet sinds najaar 2016 alle diagnostiekaanvragen via ZorgDomein. Om systematisch én papierloos te kunnen werken, zegt huisarts Frans Buck: “Kruisjes op een stuk papier zetten is niet meer van deze tijd.”

Begin oktober 2016 gaf het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda een voorlichtingsbijeenkomst voor de huisartsen in de omgeving, waarbij het aanvragen van diagnostiek via ZorgDomein aan bod kwam. De huisartsen van Groepspraktijk Stolwijk hadden al een beetje met het systeem geoefend en besloten over te stappen op digitaal aanvragen. Sindsdien gebruiken alle huisartsen (er zijn 3,8 formatieplaatsen), praktijkondersteuners en assistenten ZorgDomein voor laboratorium en overige diagnostiek.

Systematisch opslaan

“Als je het doet, moet je het goed doen”, zegt huisarts Frans Buck, verantwoordelijk voor de groepspraktijk. “Het handige van digitaal aanvragen is dat je er direct data aan kunt koppelen, zoals patiëntgegevens en de probleemgroep. Daarbij kan de aanvraag direct in het dossier. Soms kost het wat tijd, maar het is belangrijk dat de diagnostiekaanvraag systematisch wordt opgeslagen. Dan kun je de aanvraag eenvoudig terughalen, als je die om een of andere reden nog eens wilt inzien of aanvullen.”

Frans Buck maakt graag gebruik van het menu ‘veel aangevraagde diagnostiek’. “Via de normale weg, het zorgvraagmenu, moet je af en toe wel door de aanvraag heen klikken, dat is niet altijd even handig en zinvol. Maar het voorkeursmenu aan de rechterkant werkt een stuk sneller. Dat geldt voor ‘overige diagnostiek’ en voor lab-aanvragen, daar zitten ook nog wel wat hardlopers in.”

Papierloze praktijk

Niet alleen de huisartsen vragen diagnostiek aan via ZorgDomein, maar ook de assistenten en praktijkondersteuners; dan gaat het met name om laboratoriumaanvragen. Frans Buck: “Ik vind dat we als praktijk op den duur helemaal papierloos moeten worden. Het is toch niet meer van deze tijd om kruisjes op een stuk papier te zetten. Digitaal aanvragen heeft volgens mij de toekomst.”

Het aantal diagnostiekaanvragen dat door verwijzers digitaal via ZorgDomein gedaan wordt, is met 36% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Nieuwsgierig naar meer feiten over diagnostiek aanvragen? Lees meer.