banner

Diagnostische centra

Laboratoria kunnen via ZorgDomein hun complete aanbod etaleren: laboratoriumdiagnostiek, beeldvormend onderzoek, endoscopie en functieonderzoek. Zo bieden ze aanvragers de mogelijkheid om intelligent en papierloos diagnostiek aan te vragen. Deze aanvragen zijn bovendien geheel digitaal af te handelen – ook die voor laboratoriumdiagnostiek. Dankzij de ZorgDomein Ordermanager, die nu ook als app beschikbaar is.

Digitaal aanvragen

Zorginstellingen kunnen in ZorgDomein zowel beeldvormende en functieonderzoeken als laboratoriumonderzoeken (klinische chemie, microbiologie, pathologie) opnemen. Zo zijn ze goed te vinden voor huisartsen, verloskundigen, specialisten oudergeneeskunde en andere aanvragers van diagnostiek.

De aanvrager vult in ZorgDomein een aanvraagformulier in. Doorgaans is er een koppeling met het informatiesysteem, zodat relevante patiëntinformatie automatisch wordt meegenomen en vooringevuld. De aanvrager selecteert de aan te vragen onderzoeken, vult het intelligente, probleemgestuurde en altijd actuele aanvraagformulier in en verstuurt dit digitaal naar het diagnostisch centrum. Deze digitale aanvraag heeft onder meer als voordeel dat de patiënt geen extra diagnostiek kan ‘bijvinken’.

De patiënt ontvangt digitaal een patiëntbericht met de informatie die nodig is voor de voorbereiding op het onderzoek. Indien gewenst kan de informatie ook geprint worden. Het onderzoek kan plaatsvinden bij de zorginstelling, op een afnamelocatie of thuis.

Digitaal afhandelen

De ZorgDomein Ordermanager maakt het mogelijk om laboratoriumdiagnostiek volledig digitaal af te handelen. Dat werkt sneller en efficiënter, en verhoogt de kwaliteit van de zorg doordat er minder fouten worden gemaakt.

Zo werkt het:
De aanvrager vult in ZorgDomein een aanvraagformulier in en stuurt deze digitaal naar het diagnostisch centrum.
De patiënt ontvangt digitaal een patiëntbericht met de adresgegevens van de mogelijke prikposten en een barcode van het ZD-nummer.
De medewerker op de afnamelocatie scant deze code met de ZorgDomein Ordermanager app, en weet zo exact wat hij of zij moet prikken.
In het laboratorium kunnen de binnengekomen buizen direct de analyzer in, en de resultaten gaan weer digitaal terug naar de aanvrager.

Gewoon met de smartphone

Een diagnostisch centrum hoeft geen dure hardware aan te schaffen, want de ZorgDomein Ordermanager is eenvoudig op een smartphone te gebruiken. Dat maakt deze oplossing ideaal voor bloedafname op prikposten of thuisprikken.

De voordelen van de Ordermanager

• Bevordert de snelheid, efficiëntie en kwaliteit van het diagnostisch centrum
• Voor het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek hoeft de patiënt niet langs de huisartsenpraktijk; de patiënt wordt digitaal geïnformeerd.
• Het diagnostisch centrum kan het afnameformulier op maat inrichten.
• Je kan de aanvrager de mogelijkheid bieden om de aanvraag nog aan te passen tot de patiënt op de prikpost geweest is.

Probeer de ZorgDomein Ordermanager app!

Wilt u het gemak van de ZorgDomein Ordermanager app kosteloos uitproberen? Dat kan via deze pagina op onze website.