banner

Diagnostische centra

Via ZorgDomein kan diagnostiek digitaal worden aangevraagd, zowel labdiagnostiek, beeldvorming en functieonderzoek.


Hoe werkt digitaal aanvragen?

Zorginstellingen kunnen in ZorgDomein zowel beeldvormende- en functieonderzoeken als laboratoriumonderzoeken (klinische chemie, microbiologie, pathologie) opnemen. De aanvrager schakelt vanuit het informatiesysteem naar ZorgDomein. Doordat ZorgDomein koppelingen heeft met onder andere alle huisartsen- en verloskundigen informatiesystemen wordt relevante patiëntinformatie meegenomen en vooringevuld in het aanvraagformulier. In ZorgDomein selecteert de aanvrager de aan te vragen onderzoeken, vult het intelligente en altijd actuele aanvraagformulier in en verstuurt dit digitaal naar de zorginstelling.

De patiënt ontvangt een geprint en/of digitaal bericht met de informatie die nodig is voor de voorbereiding op het onderzoek. Het onderzoek kan zowel bij (afnamelocaties van) de zorginstelling als thuis plaatsvinden. In het geval van een aanvraag voor beeldvormend- of functieonderzoek is de digitale aanvraag aanwezig in de zorginstelling. Zodoende is de benodigde informatie voor de afhandeling van het onderzoek beschikbaar en kan de aanvraag digitaal worden afgehandeld, waarmee een papieren aanvraagformulier onnodig is.


Om de aanvragen voor het laboratorium ook digitaal af te kunnen handelen dient de zorginstelling toegang te hebben tot de digitale aanvraag op de afnamelocaties. De afnamemedewerkers moeten immers op de hoogte zijn welke buizen afgenomen moeten worden. Toegang tot de digitale aanvragen is bijvoorbeeld mogelijk via ZorgDomein of LIS-toegang op de afnamelocaties. Indien geen toegang tot de digitale aanvraag op de afnamelocatie mogelijk is moet de patiënt een geprint bericht meenemen.


Met de ZorgDomein kunnen digitale aanvragen verwerkt worden op de afnamelocaties van een diagnostisch centrum, zonder dat LIS ontsluiting op deze afnamelocaties vereist is. De Ordermanager informeert en instrueert de medewerker van de afnamelocatie over de aanvraag en de afhandeling. Tevens wordt het LIS nummer in ZorgDomein gekoppeld aan de aanvraag waardoor deze administratieve handeling niet meer uitgevoerd hoeft te worden op het diagnostisch centrum. De buizen kunnen direct de analyzers in. 


Wat levert het op voor aanvragers?

• één platform voor verwijzen en aanvragen van diagnostiek

• alle vormen van diagnostiek via één intelligent, gebruiksvriendelijk systeem

• altijd beschikken over het actuele aanvraagformulier

• probleemgestuurd, digitaal en papierloos aanvragen

• alle relevante patiëntgegevens uit mijn informatiesysteem vooringevuld in mijn aanvraag

• regie kunnen voeren over mijn diagnostiekaanvragen (inclusief track and trace)

• volledig papierloos kunnen werken

Wat levert het op voor aanbieders?

• mijn complete diagnostiek aanbod (inclusief POCT) etaleren

• alle huisartsen, verloskundigen en specialisten (ouderengeneeskunde) de mogelijkheid bieden om intelligent, probleemgestuurd en papierloos aan te vragen

• al mijn diagnostiekaanvragen digitaal en papierloos afhandelen

• efficiënter werken, met minder papierwerk en minder fouten

• betere zorg voor de patiënt door goed geïnformeerde behandelaars