banner

Diagnostische centra

Laboratoria kunnen via ZorgDomein hun complete aanbod etaleren: laboratoriumdiagnostiek, beeldvormend onderzoek, endoscopie en functieonderzoek. Zo bieden ze aanvragers de mogelijkheid om intelligent en papierloos diagnostiek aan te vragen. Deze aanvragen zijn bovendien geheel digitaal af te handelen – ook die voor laboratoriumdiagnostiek. Dankzij de ZorgDomein Ordermanager, die nu ook als app beschikbaar is.

 

4,4 miljoen aanvragen van laboratoriumdiagnostiek jaarlijks via ZorgDomein

2,1 miljoen aanvragen van eerstelijns diagnostiek jaarlijks via ZorgDomein

91% van de huisartsen maakt gebruik van ZorgDomein 

Ruim 45 diagnostische centra aangesloten

 
Digitaal afhandelen met de Ordermanager

De ZorgDomein Ordermanager maakt het mogelijk om laboratoriumdiagnostiek volledig digitaal af te handelen. Dat werkt sneller en efficiënter, en verhoogt de kwaliteit van de zorg doordat er minder fouten worden gemaakt. De ZorgDomein Ordermanager is eenvoudig op een smartphone te gebruiken. Dat maakt deze oplossing ideaal voor bloedafname op prikposten of thuisprikken.

Zo werkt het:
De aanvrager vult in ZorgDomein een aanvraagformulier in en stuurt deze digitaal naar het diagnostisch centrum.
De patiënt ontvangt digitaal een patiëntbericht met de adresgegevens van de mogelijke prikposten en een barcode van het ZD-nummer. 
De medewerker op de afnamelocatie scant deze code met de ZorgDomein Ordermanager app, en weet zo exact wat hij of zij moet prikken. 
In het laboratorium kunnen de binnengekomen buizen direct de analyzer in, en de resultaten gaan weer digitaal terug naar de aanvrager.

 • Bevordert de snelheid, efficiëntie en kwaliteit van het diagnostisch centrum 
 • Voor het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek hoeft de patiënt niet langs de huisartsenpraktijk; de patiënt wordt digitaal geïnformeerd. 
 • Het diagnostisch centrum kan het afnameformulier op maat inrichten. 
 • Je kan de aanvrager de mogelijkheid bieden om de aanvraag nog aan te passen tot de patiënt op de prikpost geweest is.
 
Digitaal aanvragen

Zorginstellingen kunnen in ZorgDomein zowel beeldvormende en functieonderzoeken als laboratoriumonderzoeken (klinische chemie, microbiologie, pathologie) opnemen. Zo zijn ze goed te vinden voor huisartsen, verloskundigen, specialisten oudergeneeskunde en andere aanvragers van diagnostiek.

 • Etaleer al het laboratoriumonderzoek aan zorgvragers en ontvang aanvragen digitaal
 • Efficiëntere processen: minder handmatig werk op labadministratie, minder foutgevoelig, sneller resultaat
 • Patiënt heeft geen mogelijkheid om zelf extra diagnostiek aan te vragen (door extra opties aan te vinken op het papieren formulier)
 • Reductie telefoon- en papierwerk
 • Afnamemedewerker ziet direct welke buizen afgenomen moeten worden

 

De aanvrager vult in ZorgDomein een aanvraagformulier in. Doorgaans is er een koppeling met het informatiesysteem, zodat relevante patiëntinformatie automatisch wordt meegenomen en vooringevuld. De aanvrager selecteert de aan te vragen onderzoeken, vult het intelligente, probleemgestuurde en altijd actuele aanvraagformulier in en verstuurt dit digitaal naar het diagnostisch centrum. 

 • Digitaal aanvragen is AVG proof
 • Werkt efficiënt met probleemgestuurd aanvragen
 • Informatie vooringevuld vanuit HIS
 • Aanvraag teruggekoppeld is HIS
 • POCT oplossing
 • Mogelijkheid om op afstand onderzoek voor patiënt aan te vragen en patiënt hier digitaal over te informeren

 

De patiënt ontvangt digitaal een patiëntbericht met de informatie die nodig is voor de voorbereiding op het onderzoek. Indien gewenst kan de informatie ook geprint worden. Het onderzoek kan plaatsvinden bij de zorginstelling, op een afnamelocatie of thuis.

 • Beter geïnformeerde patiënt met enkel relevante informatie over hoe, wat en waar
 • Patiënt heeft direct inzage in alle prikposten inclusief openingstijden

 
Een greep uit aangesloten diagnostische centra:

ZorgDomein aangesloten labs