Ouderenzorg goed georganiseerd in de eerste lijn

Ouderenzorg goed georganiseerd in de eerste lijn

160 huisartsen en 30 specialisten ouderengeneeskunde werken binnen Oudergeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) samen om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen goed te organiseren. Hierbij gebruiken huisartsen ZorgDomein om een consult aan te vragen bij een...
‘Zorg in Zicht’: kortere wachttijden voor oogzorg

‘Zorg in Zicht’: kortere wachttijden voor oogzorg

Oognetwerk Zorg in Zicht is een samenwerking tussen huisartsen, optometristen, Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis, met als gezamenlijk doel de wachttijd voor oogzorg terug te dringen. Zorg in Zicht richt zich op het voorkomen van niet-gecompliceerde...