Storing update

Blijf op de hoogte in geval van een storing.

Huidige status
ZorgDomein werkt naar behoren.