Storing update

Blijf op de hoogte in geval van een storing.

Huidige status ZorgDomein:

16 september 15:40

Tussen woensdag 16 september 11:00 uur en 15:00, heeft ZorgDomein te maken gehad met een verstoring bij het verturen van patiëntberichten. Het kan daardoor zijn dat er patiëntberichten in de mailbox zijn binnengekomen die niet over thuisprikken gaan. Om 15:00 uur is dit opgelost, de berichtenstroom werkt weer zoals voorheen. Wanneer de instelling de huisbezoeken plant o.b.v. ingekomen e-mails, zullen de patiëntberichten waarvoor geen huisbezoek benodigd is uitgefilterd dienen te worden. We raden je aan om de ontvangen patiëntberichten tussen 11:00 uur en 15:00 uur goed te controleren om te zien of er thuisprikberichten tussen zitten.


 

16 september 13:40

Momenteel is er een verstoring bij diagnostische centra waarbij bij sommige instellingen álle patientberichten bij labaanvragen in de mailbox terecht komen, in plaats van alleen de patiëntberichten voor thuisprikken. Er wordt gewerkt aan een oplossing.


 

Storing melden?
Vermoed je dat ZorgDomein te maken heeft met een storing? Meld dit dan bij ons. ZorgDomein is altijd telefonisch bereikbaar voor het melden van een storing. Dit kan op telefoonnummer 020 – 4715282. Van 8.30 uur tot 17.00 uur zijn het onze eigen Support-specialisten die je dan aan de telefoon krijgt.

Buiten kantooruren krijg je via ditzelfde telefoonnummer een externe supportmedewerker aan de lijn, nadat je hiervoor in het keuzemenu hebt gekozen. We verzoeken je vriendelijk daar gebruik van te maken en de storing te melden, zodat wij kunnen acteren op je melding.

 

Welke actie onderneemt ZorgDomein bij een storing?

  • Zodra wij een storingsalert krijgen, dan wel vermoeden dat we te maken hebben met een storing doet ZorgDomein direct onderzoek. Prioriteit daarbij is om zo snel mogelijk de verstoring op te lossen.
  • Tegelijkertijd gaan we aan de slag met de impactbepaling van de verstoring. Dit om gebruikers zo snel mogelijk te kunnen informeren of verwijzingen en aanvragen wel zijn aangekomen tijdens de verstoring. En welke acties wij of onze gebruikers eventueel dienen te ondernemen.
  • In bovenstaande stappen komt het vaak voor dat we contact opnemen met gebruikers om met hen de stappen te doorlopen om te bepalen waar het precies mis gaat. En ook om te bepalen welke communicatie dient plaats te vinden.
  • Elke verstoring wordt geëvalueerd en waar gewenst en mogelijk worden ZorgDomein en/of processen geoptimaliseerd.

Hoe informeert ZorgDomein gebruikers over storingen?
Webiste: Op onze website https://zorgdomein.com/storing/  kun je de meest actuele informatie over een verstoring vinden nadat deze is ontdekt.
Mailingen: Indien het een impactvolle verstoring, denk aan gedurende lange tijd of er actie wordt verwacht van gebruikers, informeren wij zowel verwijzers als zorginstellingen via een mailing.
Direct contact: Indien een verstoring slechts enkele zorginstellingen treft, nemen we rechtstreeks telefonisch contact op met de bewuste zorginstelling.