Zorg regelen vanaf Huisartsenpost

Wanneer een patiënt vanaf de huisartsenpost (HAP) verwezen wordt naar vervolgzorg, zoals naar de Spoedeisende Hulp (SEH), crisis GGZ of palliatieve zorg, of als er aanvullende diagnostiek moet worden aangevraagd is het wenselijk om de informatie vanuit het consult op de HAP mee te kunnen sturen in de verwijzing of aanvraag.  

Knelpunten in het huidige proces

In de regio’s zijn er diverse werkafspraken gemaakt over verwijzen en aanvragen, maar er zijn in het huidige proces vaak knelpunten:

  • Er wordt geen verwijzing of aanvraag verstuurd of deze is niet volledig;
  • De verwijzing/aanvraag wordt op verschillende manieren verstuurd bijvoorbeeld via e-mail, fax, etc;
  • Je moet inloggen bij verschillende systemen;
  • Het is niet bekend bij de HAP dat er ook verwezen kan worden naar GGZ of VVT en/of dat er ook (lab)diagnostiek kan worden aangevraagd via ZorgDomein.

Er is behoefte aan een efficiënter en gebruiksvriendelijker proces voor verwijzen en aanvragen. Hiervoor bieden wij de onderstaande oplossingen.

Onze oplossingen

Verwijzen vanaf de HAP

De HAP sluit aan als verwijzer op ZorgDomein en kan vanuit een koppeling met het HAP-HIS direct de vooraf ingevulde verwijzing of aanvraag veilig, correct en compleet versturen naar een zorgaanbieder. Op deze manier zijn zowel de zorgaanbieder als de patiënt goed geïnformeerd en kan de patiënt op de beste manier geholpen worden.

Hoe werkt het

 1. De zorgverlener gaat vanuit het HAP-HIS naar ZorgDomein.
 2. In ZorgDomein kiest de zorgverlener voor de beste passende zorg(aanbieder).
 3. Vervolgens vult de zorgverlener het aanvraagformulier of de verwijsbrief in en verstuurt deze.
 4. De patiënt ontvangt een patiëntbericht om hem of haar te informeren over de verwijzing of aanvraag.

Digitaal (lab)diagnostiek aanvragen

Laboratoriumdiagnostiek kan digitaal aangevraagd worden, dit is kosteloos, veiliger dan op papier, AVG-proof én voorkomt fouten. In één muisklik klik je door naar het meest actuele aanvraagformulier. De relevante gegevens worden overgenomen en er kan gekozen worden tussen een probleemgestuurd formulier of een formulier met alle bepalingen. Daarnaast zijn alle aanvragen overzichtelijk en makkelijk in te zien dus geen gedoe met het bijhouden van papieren aanvraagformulieren van verschillende laboratoria. De aanvraag kan altijd tussendoor opgeslagen en later afgerond worden.

Starten met ZorgDomein

Stap 1: aanmelden HAP als organisatie

Gebruikt de HAP nog geen ZorgDomein dan kan deze eenvoudig aangemeld worden. Om de aanmeldflow te starten heb je de AGB-code van de HAP nodig. Deze code bestaat uit exact 8 cijfers, start vaak met een 0 en kan je vinden in het AGB-code register. Vervolgens doorloop je een aantal stappen waarin we verschillende gegevens vragen.

Stap 2: persoonlijk account aanmaken of bestaand account uitbreiden

a. Heb je nog geen ZorgDomein account: maak dan hier een persoonlijk account aan
b. Heb je al een ZorgDomein account bij een andere organisatie of voor een andere functie: lees dan op onze supportpagina hoe het bestaande account gekoppeld kan worden aan een nieuwe organisatie.