Huisartsenpraktijk

Informeren en afstemmen

Goede, efficiënte en veilige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners is essentieel om goede zorg te kunnen leveren. Via ZorgDomein kan er op verschillende momenten in het zorgproces informatie uitgewisseld worden, bijvoorbeeld door een verslag uit te brengen over geleverde zorg of een overdracht te versturen met (een set aan) medische documenten. 

Waarom kiezen voor ZorgDomein

Digitaal samenwerken

Zorgverleners gebruiken de veilige omgeving van ZorgDomein voor het overdragen van informatie, informeren en overleggen met andere zorgprofessionals.

Het juiste zorgtraject voor de patiënt

Door de juiste opvolging van de zorgvraag krijgt de patiënt de juiste verwijzing of (combinatie)afspraak.

Soepele doorverwijzing naar vervolgzorg

Zowel patiënt als zorgaanbieder ontvangen de juiste informatie op het juiste moment in het elektronisch patiëntendossier. Hierdoor zijn beiden beter voorbereid op de afspraak.

Melding doen, verslag uitbrengen, overdracht versturen

ZorgDomein biedt verschillende functionaliteiten voor een efficiënte en veilige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners.

Melding doen

Het doen van een melding of notificatie door een zorgprofessional aan een andere zorgprofessional of (zorg)instelling, zonder overdracht van zorg. Bijvoorbeeld: CBS doodsoorzakenmelding.

Overdracht versturen

Overdracht van een (set aan) medische documenten met als doel de ontvangende zorgprofessional of (zorg)instelling middels complete(re) informatie de juiste zorg te kunnen laten leveren aan de zorgconsument. Bijvoorbeeld: overdracht naar de huisartsenpost, verpleegkundige overdracht, medicatieoverdracht, medische overdracht.

Verslag uitbrengen

Medisch inhoudelijke verslaglegging over geleverde zorg tussen zorgprofessionals onderling. Doel kan zijn om de ander op de hoogte te houden van het beloop van de behandeling of om aan te zetten tot actie. Bijvoorbeeld: updatebericht, tussentijdse rapportage, eindrapportage, consultatieverslag.

Keuring doen

Het versturen van een keuringsrapport. Bijvoorbeeld een CBR rijbewijskeuring.

Hoe werkt het

ZorgDomein is vooral bekend als platform waarmee huisartsen verwijzingen kunnen sturen naar zorginstellingen, maar eigenlijk kan met ZorgDomein op veel meer momenten in het zorgproces informatie worden uitgewisseld. Bekijk alle mogelijkheden en voordelen.

22,6

Er worden jaarlijks meer dan 22,6 miljoen zorgkeuzes gemaakt via ZorgDomein.

“In één jaar kregen we bijna 100.000 verwijzingen”.

Deze oplossing is beschikbaar voor:

De onderstaande zorgprofessionals of markten kunnen samenwerken en afstemmen via ZorgDomein

 

Interesse? Neem contact op

Wil je meer weten over deze oplossing of wil je weten hoe ZorgDomein jou of je organisatie kan helpen? Neem dan contact met ons op.

Wij beantwoorden al je vragen en laten je graag alle mogelijkheden van ZorgDomein zien.