Ronde Tafel Transmuraal Samenwerken

Ziekenhuizen en VVT’s bespreken samen met ZorgDomein transmurale samenwerking

Eind september vond in Breukelen de eerste ZorgDomein-bijeenkomst over transmurale samenwerking plaats. Zo’n 50 betrokken vertegenwoordigers van ziekenhuizen en VVT-instellingen wisselden hun ervaringen uit: hoe verloopt de onderlinge samenwerking tussen zorginstellingen in de regio’s, en hoe helpt ZorgDomein Transfer daarbij? Wat gaat er goed, waar liggen kansen en hoe kunnen we van elkaar leren? Het werd een aangename én leerzame bijeenkomst.

Steeds meer ziekenhuizen gebruiken ZorgDomein Transfer om zorg na een ziekenhuisopname te regelen. De transferverpleegkundige kijkt in ZorgDomein welke VVT-instelling de benodigde zorg kan leveren en doet een plaatsingsverzoek. Bij de overdracht verstuurt het ziekenhuis de relevante documenten via ZorgDomein naar de VVT-instelling. Transmurale samenwerking met VVT-instellingen in de regio is daarvoor cruciaal. 

Veel animo voor bijeenkomst

Eind september hield ZorgDomein een bijeenkomst om gezamenlijk te bespreken hoe het gaat met de samenwerking, en om suggesties en ideeën uit te wisselen om ZorgDomein Transfer optimaal te gebruiken. Het animo voor de bijeenkomst is groot: zorgprofessionals uit het hele land – van de Achterhoek tot Zeeuws-Vlaanderen – zijn naar Breukelen gekomen. Om al deze enthousiaste transferverpleegkundigen, ICT-beleidsmedewerkers en managers zorgbemiddeling te kunnen ontvangen, is uitgeweken naar een externe vergaderzaal.  

Voor veel deelnemers is het de eerste keer dat ze weer live overleggen met collega’s van andere instellingen. Bij de start van de meeting legt Mart van den Bergh, marktexpert Transfer bij ZorgDomein, uit dat het onmogelijk was om alle VVT’s uit te nodigen: er zijn immers honderden VVT-instellingen aangesloten bij ZorgDomein. Daarom zijn de aangeschreven ziekenhuizen gevraagd om ‘als afgevaardigde’ een VVT-instelling uit hun regio mee te nemen.  

Minder papier, meer veiligheid 

Om kennis te maken én meteen ervaringen uit te wisselen, schrijven de deelnemers hun visie op transmuraal samenwerken op een post-it: waar is men trots op, waar ziet men nog kansen en hoe ziet de samenwerking in de regio eruit? Een aantal van hen vertelt kort wat ze hebben opgeschreven, en niet lang daarna hangt er een wand vol post-its. Veel aanwezigen zijn trots op het groot aantal plaatsingen dat ze nu al via Transfer realiseren: ze waarderen vooral de snelheid, de efficiency en de inzichtelijkheid die dat oplevert. En: minder papier, meer veiligheid, zoals een deelnemer het omschrijft. De meeste kansen liggen op het gebied van inzicht in de capaciteit bij de thuiszorg. Transferverpleegkundigen geven aan dat het vaak lastig is om de beschikbaarheid van vervolgzorg bij de VVT-instellingen te achterhalen. En ook VVT-instellingen zelf vinden dat ze het geven van inzicht in de capaciteit beter en efficiënter moeten inbedden in het werkproces. De regionale samenwerking tussen ziekenhuizen en VVT’s staat volgens de meeste aanwezigen goed op poten; mensen zijn blij met de korte lijnen tussen zorginstellingen en de afspraken die met koepelorganisaties zijn gemaakt. Bij de onderlinge communicatie helpt ook de chatfunctie binnen ZorgDomein. 

Inzicht in de beschikbare capaciteit 

Na de pauze vertelt Ruben Pape, product owner bij ZorgDomein, iets over de technische ontwikkelingen op het gebied van eOverdracht: de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals bij verpleegkundige overdracht. ZorgDomein neemt deel aan het overheidsprogramma InZicht, dat deze gegevensuitwisseling stimuleert. Zie voor meer details (onder meer over belang van zib’s en de deelname aan Nuts) het whitepaper hierover. 

Regionale samenwerking biedt kansen 

Tijdens de middagsessie geven veel aanwezigen aan dat de samenwerking tussen VVT-instellingen binnen één regio ook kansen biedt. Als VVT’s elkaar inzicht kunnen geven in de capaciteit, kunnen ze die optimaal gebruiken. “Het liefst zie ik één gezamenlijke wachtlijst voor de hele regio,” zegt een transferverpleegkundige. Ook kunnen VVT’s elkaars werk overnemen. Iemand geeft het voorbeeld dat in de avondthuiszorg maar één auto rondrijdt, in plaats van auto’s van drie verschillende organisaties. Een ander weet dat de terminale zorg in haar regio gecoördineerd wordt: er is maar één professional actief per dagdeel per postcode. Professionals van verschillende VVT-instellingen regelen dat onderling via de chat, dus “het postcodegebied is sterker dan de organisaties”.  

Die samenwerking tussen VVT-instellingen is iets dat de regio’s primair zelf ter hand moeten nemen, bijvoorbeeld door coördinatiepunten op te zetten. ZorgDomein biedt overigens ook functionaliteiten specifiek voor coördinatiepunten. Een aanwezige benoemt nog een belangrijke hobbel om te nemen bij regionale samenwerking: de zorg in Nederland is op allerlei vlakken in verschillende regio’s opgedeeld. De ROAS-regio, de ELV-regio en ook nog de Zorgkantoor-regio’s; het zou de samenwerking ten goede komen als de regionale indeling op al die vlakken identiek was. 

Zinvolle inzichten vragen om een vervolg 

Het is mooi om te zien hoe deelnemers aan de meeting soms oplossingen voor elkaars problemen aandragen. Zo wil de regio Den Haag graag gegevens uit ZorgDomein Transfer gebruiken om de lengte van de doorlooptijd te meten en te zien welke plaatsingsverzoeken daadwerkelijk tot een verwijzing leiden. Bestaat er een gebruiksvriendelijk dashboard voor deze managementinformatie? Het blijkt dat men in de Achterhoek bezig is om een monitor te laten ontwikkelen die dit precies mogelijk maakt. In oktober verschijnt een eerste versie, die de regio graag ter beschikking stelt.  

De meeting levert ZorgDomein zinvolle inzichten op. Bijvoorbeeld dat de wachtlijst-functionaliteit in Transfer door relatief weinig instellingen gebruikt wordt. Of dat VVT-instellingen graag hun eigen gebruikersforum binnen ZorgDomein zouden willen hebben. Of een punt waar ziekenhuizen tegenaan lopen: het combineren van ZorgDomein Transfer met het verwijzen naar VVT-instellingen die hier niet mee werken. Bijvoorbeeld omdat ze een ander systeem gebruiken of helemaal geen systeem hebben. Dan moet je toch weer via de mail gaan communiceren en daarmee raakt de flow versnipperd. Terwijl je, zoals een deelnemer het uitdrukt, juist wilt ‘ontschotten’.   

Naadloze doorstroming naar vervolgzorg

Het is heel goed om dit soort zaken boven tafel te krijgen, zegt sales manager Annemarie Bolland tegen het eind van bijeenkomst. Dat is volgens haar precies waarvoor deze sessie bedoeld is: leerpunten verzamelen om verder over te praten, bijvoorbeeld in gerichte themagroepen. Als Annemarie de aanwezigen vraagt wie interesse zou hebben in een vervolgsessie, gaat zeker de helft van de handen omhoog. Het toont het belang van transmurale samenwerking en de betrokkenheid van de zorgverleners. Zoals één deelneemster aan de bijeenkomst het omschreef: “Binnen ons ziekenhuis hebben we zorgpaden; hoe mooi zou het zijn om de patiënt daarna even naadloos te laten doorstromen naar vervolgzorg buiten het ziekenhuis?” 

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

In de wereld van gezondheidszorg en technologie is het belangrijk om de menselijke kant in het vizier te ...

Sinds 2022 is het mogelijk dat huisartsen gebruik maken van een digitaal laboratoriumformulier...