Veel instellingen geven akkoord voor inzage verzekeraars in wachttijden op ZorgDomein

Inzage in actuele wachttijden en beschikbaarheid van zorg is essentieel om de patiënt te helpen de juiste zorg te kunnen bieden. Juist nu wachttijden door corona zijn toegenomen. Verwijzers kunnen dit reeds 20 jaar zien in ZorgDomein, doordat zorgaanbieders op het zorgplatform per aangeboden zorgproduct bijhouden wat de wachttijd is. Ook verzekeraars zijn regelmatig betrokken bij de keuze van zorg voor patiënten via zorgadvies en bemiddeling. In het kader van maatschappelijk belang is het voor ZorgDomein een niet meer dan logische stap om verzekeraars toegang te geven tot dezelfde inzage van wachttijden. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij zonder extra inspanning alle partijen die betrokken zijn bij de juiste keuze voor de patiënt voorzien van dezelfde informatie over wachttijden.

Inmiddels hebben reeds 100 zorginstellingen akkoord gegeven voor de inkijkvoorziening aan verzekeraars. Menzis en VGZ, met wie ZorgDomein samen optrekt, zien van deze zorginstellingen de wachttijden.

We merken dat er best nog wat vragen zijn van de zorgaanbieders die nog geen akkoord hebben gegeven. Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen:

 

Inkijkvoorziening in ZorgDomein, wat houdt dat in?

Dit betekent dat zorgadviseurs van verzekeraars in ZorgDomein kunnen zien hoe lang de wachttijd is bij ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en ggz-instellingen. Verwijzers konden deze informatie al zien. Nu krijgen zorgadviseurs bij zorgverzekeraars Menzis en VGZ dit overzicht ook. Zorginstellingen moeten voor inzage eenmalig toestemming geven. Andere zorgverzekeraars kunnen aansluiten bij dit initiatief.

Waarom is inzage in de wachttijden belangrijk?

Hierdoor hebben zorgadviseurs van verzekeraars meteen zicht op actuele wachttijden en kunnen ze hun verzekerden direct adviseren. Zonder oponthoud. De huisarts ziet dezelfde informatie en kan meteen naar de juiste zorgverlener verwijzen. Patiënten krijgen daardoor meer grip op hun zorgtraject en hebben minder zorgen. Daarbij krijgen zorginstellingen nauwelijks nog telefoontjes over wachtlijsten.

ZorgDomein inkijkvoorziening

Moeten instellingen daarvoor nieuwe informatie/data aanleveren?

Nee: de data staan namelijk al in ZorgDomein. Zorginstellingen hebben die informatie zelf aangeleverd. ZorgDomein vraagt dus niet om nieuwe informatie. Maar vraagt om toestemming om die informatie te mogen ontsluiten, zodat die bruikbaar is voor wachtlijstbemiddeling. Het vrijgeven van de wachttijden kost dus nauwelijks tijd en zorgt voor minder werk omdat de zorginstellingen veel minder telefoontjes krijgen.

Zorginstellingen geven zelf afzonderlijk al inzage in wachttijden. Die zijn via de NZa gebundeld op ziekenhuischeck.nl. Waarom ook via ZorgDomein?

  • De wachttijd die je vindt op de website van het ziekenhuis is de gemiddelde effectieve wachttijd van de laatste drie maanden. Bij ZorgDomein gaat het om verwachte wachttijden. Die vormen een betere basis voor bemiddeling.
  • De informatie over wachttijden bij ZorgDomein is uitgebreider dan die op ziekenhuischeck.nl. ZorgDomein vormt bovendien ook de bron voor de verwijzer. Dat sluit beter aan.
  • De eerste bevindingen van zorgadviseurs laten zien dat de bemiddeling sneller en beter verloopt.

Welke informatie zien de zorgadviseurs van zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars zien via de inkijkvoorziening alleen het zorgaanbod (zorgaanbodscherm van ZorgDomein) met bijbehorende toegangstijden (zie figuur hieronder). Hun zorgadviseurs kunnen met de zorgvraag – via het zorgvraagmenu – eenvoudig zoeken naar de juiste zorginstelling met de kortste wachttijden. Zorgadviseurs zien dus dezelfde informatie als de verwijzer. En gebruiken die informatie uitsluitend voor wachtlijstbemiddeling. Ze leggen een beroepseed af en zijn getraind in het vinden van de juiste zorginstelling.

inkijkvoorziening ZorgDomein

Gaan zorgverzekeraars de informatie uit ZorgDomein gebruiken bij inkoop(gesprekken) of om patiëntstromen te verschuiven?

Nee, van beide zaken is geen sprake. Zorgverzekeraars gebruiken de informatie uitsluitend voor wachtlijstbemiddeling. Doel is minder wachttijd voor patiënten en beter gebruik van de beschikbare zorgcapaciteit.

Wat vindt de NZa van de inkijkvoorziening bij ZorgDomein?

Het is belangrijk dat patiënten optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare zorg. Zorgverzekeraars spelen hierin een belangrijk rol. Met de inkijkvoorziening kunnen ze meteen aan de slag en is er direct inzicht in de wachttijden bij ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige behandelcentra. De NZa ondersteunt deze aanpak. Het grote voordeel van ZorgDomein is dat het een bewezen ketenoplossing biedt, waar verwijzers exact hetzelfde zien en ook direct naar zorgaanbieders kunnen verwijzen zonder extra administratieve lasten voor zorgaanbieders.

Geven de websites van zorginstellingen of de afsprakenbalie van een poli niet veel betere informatie over wachttijden?

Het mooie van de inkijkvoorziening in ZorgDomein is dat het een overzicht geeft van alle ziekenhuizen, behandelcentra en ggz-instellingen. Het benaderen van afzonderlijke instellingen is dan niet meer nodig. Ook voor de huisarts is dat heel erg handig. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat zorginstellingen toestemming geven voor de inzage in de wachttijden. Als die stap gezet is, kunnen zorginstellingen, huisartsen en zorgverzekeraars samen gaan werken aan de verdere verbetering van de inkijkvoorziening.

Hoe geef je als zorginstellingen toestemming?

Dat is heel eenvoudig. De zorginstelling hoeft alleen maar een mail te sturen naar support@zorgdomein.nl met daarin de volgende tekst: <Naam contracthouder> geeft ZorgDomein toestemming om het zorgaanbod met bijbehorende wachttijden van <naam zorginstelling> te delen met zorgverzekeraars.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

In de wereld van gezondheidszorg en technologie is het belangrijk om de menselijke kant in het vizier te ...

Sinds 2022 is het mogelijk dat huisartsen gebruik maken van een digitaal laboratoriumformulier...