verbeterde toeleiding GGZ bij ZorgDomein

Passend GGZ-aanbod nu eenvoudiger vindbaar

Vanaf 24 november kunnen alle verwijzers in Nederland, die patiënten verwijzen naar de GGZ, eenvoudiger passend zorgaanbod vinden. ZorgDomein heeft, in samenwerking met Coöperatie VGZ, de toeleiding naar het GGZ-zorgaanbod verbeterd op haar zorgplatform. Betere keuze-ondersteuning en de mogelijkheid om te filteren op de echelons generalistische basis GGZ (bGGZ) en specialistische GGZ (sGGZ), helpen verwijzers bij het regelen van vervolgzorg. De patiënt komt zo op de juiste plek terecht, herverwijzingen worden voorkomen en het draagt bij aan het verminderen  van de steeds hoger oplopende wachttijden in de GGZ . Voor zorgverleners levert dit direct tijdwinst op waardoor er meer ruimte ontstaat voor het bieden van zorg.

Drie aanpassingen voor relevanter zorgaanbod

Om de juiste match te maken tussen GGZ zorgvraag en -aanbod, is het van belang dat de verwijzer op het zorgplatform zo snel mogelijk het meest relevante zorgaanbod kan inzien. Samen met verwijzers en zorgaanbieders zijn ZorgDomein en Coöperatie VGZ op zoek gegaan naar mogelijkheden om sneller relevant aanbod te vinden. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen in de toeleiding:

 

  • Weet je als verwijzer zeker dat het gaat om een bepaald echelon; dan kun je hier direct op zoeken, selecteren en filteren op bGGZ en sGGZ.
  • Heb je ondersteuning nodig in het bepalen van het echelon; dan kun je door het invullen van vragen over de verwijscriteria bepalen of de zorgvraag thuishoort in GGZ en sGGZ.
  • Waar de verwijzer al kon filteren op afstand en wachttijden van het zorgaanbod, kan nu ook gefilterd worden op de vorm van de behandeling, bijvoorbeeld online bij de zorgaanbieder.

Voorkomen herverwijzingen en beperken lange wachttijden

 

De GGZ kent uitdagingen waar betere toeleiding een positieve bijdrage aan levert. GGZ-aanbieders krijgen vaak verwijzingen binnen die niet voor hen geschikt zijn of niet op de juiste plek binnenkomen. Of na triage blijkt dat de behandeling toch binnen een ander echelon moet worden voortgezet. In beide gevallen dient de patiënt een herverwijzing te krijgen. De patiënt is hier niet mee geholpen en het geeft onnodige druk op de huisartspraktijk en de GGZ aanbieder.

Eerder starten met behandeling

Veel GGZ-aanbieders kennen lange wachttijden, terwijl er ook GGZ-aanbieders zijn die nog plek hebben voor meer patiënten. Vaak wordt door verwijzers voor grote (bekende) aanbieders gekozen terwijl er ook kleine instellingen of praktijken zijn met passend zorgaanbod en kortere wachttijden. Door het toevoegen van een zoekfunctionaliteit, de mogelijkheid om te selecteren op echelons en te filteren op vorm van behandeling, wordt al het passende zorgaanbod getoond. Thomas Klijn is programmamanager GGZ bij NEO Huisartsenzorg in regio Nijmegen en het afgelopen half jaar betrokken bij de pilot. Hij ziet voordelen in de aanpassingen op ZorgDomein:  “In de GGZ is het heel lastig om een patiënt op de juiste plek te krijgen, vanwege het versnipperde en vaak onduidelijke aanbod en lange wachttijden. Het getoonde aanbod in ZorgDomein kan door de aanwezigheid van veel GGZ-organisaties uitgebreid en onoverzichtelijk worden. We grijpen graag kansen aan om het aanbod te verfijnen en daarmee het verwijsproces te verbeteren. Mooi dat de pilot nu wordt omgezet naar een landelijke introductie zodat steeds meer patiënten eerder op de juiste plek terecht komen en dus eerder kunnen starten met de behandeling.”

Alle spelers in het veld betrokken

Roos Konings, manager Publieke Partners bij ZorgDomein: “Bij aanpassingen van ons platform willen we zo veel mogelijk onze gebruikers betrekken, maar ook de andere spelers in het veld. Immers in de zorgwereld opereert niemand alleen. Patiënten, huisartsen, specialisten, zorgverzekeraars en leveranciers vormen samen een ecosysteem. Als we de handen ineenslaan, kunnen we de zorg rondom de patiënt verder optimaliseren. Dit project is daar een goed voorbeeld van.” Thomas Klijn vult aan: “We willen dat de patiënt vaker en beter kan meebeslissen over aspecten die belangrijk voor hem zijn. Als een patiënt bijvoorbeeld open staat voor een online behandeling, dan zijn er vaak snellere opties. Het is goed als dit expliciet in beeld is voor de huisarts en zijn patiënt.”

Ook Dirkje Snijders, huisarts en praktijkhouder van een middelgrote praktijk in Groesbeek,  verwijst sinds corona steeds vaker naar online GGZ. In een onlangs gehouden interview vertelt zij over de nieuwe mogelijkheden én voordelen van online GGZ.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

In de wereld van gezondheidszorg en technologie is het belangrijk om de menselijke kant in het vizier te ...

Sinds 2022 is het mogelijk dat huisartsen gebruik maken van een digitaal laboratoriumformulier...