Paramedicus kan nu via ZorgDomein doorverwijzen naar een collega én de huisarts daarover informeren

ZorgDomein biedt paramedici vanaf dit voorjaar twee nieuwe mogelijkheden: met de functie ‘overdracht’ kunnen ze onderling patiënten doorverwijzen en met ‘doorsturen verwijzing’ kunnen ze de huisarts daarvan op de hoogte stellen. Met deze nieuwe functionaliteiten zet ZorgDomein een volgende stap in de uitrol van de richtlijn HASP-paramedicus.

Eind 2020 introduceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap de vernieuwde HASP-richtlijn, gericht op een betere overdracht van patiëntinformatie tussen huisarts en specialist. In 2021 volgde de richtlijn HASP-paramedicus, waarbij het NHG samenwerkte met de Landelijke Huisartsen Vereniging en een zestal paramedische beroepsverenigingen. De richtlijn heeft hetzelfde doel: snelle, veilige en correcte informatie-uitwisseling die leidt tot betere onderlinge samenwerking en betere patiëntenzorg.

Doorverwijzen binnen de discipline

ZorgDomein ondersteunt dat doel van harte, en volgt dan ook de richtlijn HASP-paramedicus. Relatiemanager Anja van Loon: “Vorig jaar gaven we de verwijsbrief van de huisarts aan de paramedicus al nieuwe rubrieken en uitgebreidere invulinstructies. Ook het verslag van de paramedicus aan de huisarts werd verbeterd met nieuwe rubrieken. Dit voorjaar zetten we de volgende stap, met nieuwe mogelijkheden voor paramedici in ZorgDomein. Om te beginnen kunnen ze nu verwijzen naar een andere paramedicus binnen hun eigen discipline, zoals van fysiotherapeut naar fysiotherapeut. Dit komt bijvoorbeeld voor als een patiënt baat heeft bij een behandeling van een meer gespecialiseerde fysiotherapeut. De inhoud van het overdrachtstemplate is gebaseerd op de richtlijn HASP-paramedicus.”

Huisarts op de hoogte houden

Vervolgens kan de paramedicus ook de huisarts informeren over een doorverwijzing. Dit kan met de button ‘Doorsturen’ in ZorgDomein. Ferry de Leur was als Senior Product Owner betrokken bij de ontwikkeling: “Het informeren van de huisarts na de overdracht maakt ook expliciet deel uit van de richtlijn HASP-P. Bovendien moet de functionaliteit ‘doorsturen verwijzingen’ eenvoudig in het gebruik zijn. Dat hebben we getest via een pilot onder optometristen, een groep die relatief veel doorverwijst. De reacties waren positief: men vond het een handige en laagdrempelige nieuwe functie.”
Zoals uit dit voorbeeld al blijkt, is de functionaliteit om verwijzingen door te sturen breder te gebruiken: niet alleen om de huisarts te informeren over een overdracht naar een andere paramedicus, maar bijvoorbeeld ook wanneer een optometrist een patiënt verwijst naar de oogarts.

“Teamwork is goed voor de patiënt”

Dorethé Wassink is als beleidsmedewerker van Ergotherapie Nederland sinds 2020 betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van de richtlijn HASP-paramedicus. Zij ziet de nieuwe functionaliteiten bij de overdracht van een patiënt voor collegiale medebehandeling als een belangrijke toevoeging. Wassink: “Het geeft om te beginnen meer veiligheid bij de gegevensuitwisseling: de zekerheid dat je de juiste patiënt voor je hebt, dat je allebei uitgaat van dezelfde brongegevens. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook goed voor het vertrouwen van de patiënt: die hoeft niet twee keer hetzelfde verhaal te vertellen, en ziet dat er echt een team bij zijn behandeling betrokken is. Ik ben ervan overtuigd dat dit vertrouwen bijdraagt aan het behandelresultaat. Ook de terugkoppeling naar de huisarts is belangrijk: die behoudt zo de regisseursrol en blijft op de hoogte van de stappen in de behandeling. En zo maakt ook de huisarts deel uit van de team-effort. 

Dorethé benadrukt nog eens het grote belang van de richtlijn HASP-paramedicus: “Het is de eerste standaard voor alle paramedici, ongeacht hun achtergrond. De richtlijn geeft houvast om je eigen werkproces en dossier beter te structureren. Bovendien helpt het ons allemaal dezelfde taal te spreken. En dat is belangrijk, want er wordt een steeds groter beroep op paramedici gedaan.”

Meer weten?

Wil je weten wat ZorgDomein voor jouw paramedische praktijk kan betekenen? Kijk dan hier.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvrage...