Noordwest en regionale zorgverleners pakken door op passende zorg met volledig pakket ZorgDomein

Noordwest Ziekenhuisgroep en eerstelijnszorgverleners in de regio Noord-Holland Noord verstevigen hun samenwerking op het gebied van passende zorg met ZorgDomein. Als eerste ziekenhuis van Nederland neemt Noordwest het volledige pakket aan functionaliteiten van dit digitale platform af. Met als doel om de patiëntreis te digitaliseren en ondersteunen. Als ontwikkelpartner is Noordwest intensief betrokken bij de technische doorontwikkeling van het platform. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de Huisartsenorganisaties Kop van Noord-Holland (HKN) en Noord-Kennemerland (HONK) en Starlet Diagnostisch Centrum om het platform optimaal in te richten. Naar verwachting wordt ZorgDomein in het 2e kwartaal van 2021 gelanceerd in de regio. 

De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment

Voor Noordwest en de samenwerkingspartners is het verlenen van de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment al langer een speerpunt. ZorgDomein biedt hierbij optimale ondersteuning met een overzicht van de beschikbare zorg en de mogelijkheid om patiëntinformatie veilig te delen. Met voordelen voor zowel patiënten als zorgverleners. Straks kunnen:

  • huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners de beschikbaarheid van vervolgzorg binnen Noordwest inzien. Hiermee kunnen zij patiënten sneller en efficiënter doorverwijzen voor eerstelijns diagnostiek of de juiste zorgverlener binnen of buiten Noordwest
  • zorgverleners binnen Noordwest de beschikbaarheid van verpleeg- en thuiszorg inzien én patiënten sneller en efficiënter doorverwijzen
  • huisartsen en medisch specialisten van Noordwest gebruikmaken van meer samenwerkings- en communicatiemogelijkheden, wat passende verwijzingen bevordert
  • patiënten zelf online afspraken inplannen voor diagnostiek en vervolgzorg in het ziekenhuis
  • patiënten zich beter voorbereiden op een consult in het ziekenhuis met alle digitaal beschikbare informatie

Regionale samenwerking

Om ervoor te zorgen dat patiënten de zorg ontvangen die zij nodig hebben, is samenwerking in de zorgketen essentieel. Ronald Hijmering, voorzitter HONK en huisarts: “ZorgDomein ondersteunt de samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en verpleeg-, verzorgings- en thuiszorgorganisaties (VTT). Patiënten zijn zo sneller bij de juiste zorgverlener. Dit zal ten goede komen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de patiëntenzorg.”

Regie bij de patiënt

Voor patiënten betekent de komst van ZorgDomein een uitbreiding van de digitale dienstverlening. Alexander Lopes Cardozo, chirurg en CMIO bij Noordwest: “Steeds meer patiënten willen hun zorg online kunnen regelen, zoals hun dossier inzien of online afspraken maken. Doordat we deze digitale omgeving als ketenpartners gezamenlijk inrichten, heeft de patiënt zelf de regie over de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. De technische expertise van ZorgDomein biedt hierbij goede, betrouwbare ondersteuning. Voor de patiënten die hun afspraken in het ziekenhuis liever telefonisch maken, blijft dit natuurlijk mogelijk.”

Rondbellen na ontslag verleden tijd

Met ZorgDomein verbetert ook de samenwerking tussen Noordwest Ziekenhuisgroep en de VTT-organisaties. Het tijdrovende rondbellen voor een geschikte plaats voor de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis is verleden tijd. Wanneer op ZorgDomein de best mogelijke vervolgzorg voor de patiënt gevonden is, volgt een digitaal plaatsingsverzoek. Na goedkeuring van de ontvangende zorgorganisatie gebeurt de daadwerkelijke overdracht van relevante patiëntgegevens. Die worden zodoende niet vaker dan nodig gedeeld. Een succesvolle pilot met deze eOverdracht liep deze zomer bij De Zorgcirkel, Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws