Nedap Ons en ZorgDomein optimaliseren decentrale verwerking berichten

Nedap Ons en ZorgDomein hebben samengewerkt aan een uitbreiding van de koppeling, waardoor het nu ook mogelijk is voor decentrale wijkteams om verwijzingen en aanvraagformulieren (plaatsingsverzoeken, uitvoeringsverzoeken, leveringsverzoeken) decentraal te ontvangen op basis van een identificatienummer.

Waarom optimalisatie?

Lianne Oskam-Albert, consultant Interoperabiliteit bij ZorgDomein, vertelt waarom deze optimalisatie is gedaan: “De decentrale aflevering van berichten uit ZorgDomein in Nedap Ons kon alleen op basis van een unieke match van de clusternaam in ZorgDomein en de naam van de organisatorische eenheid in Nedap Ons. Als de clusternaam in ZorgDomein niet overeenkwam met de naam in Nedap Ons óf als de inrichtingsstructuur afweek van elkaar, kon de decentrale aflevering niet altijd naar wens worden ingericht. Aflevering van berichten moest dan naar een centrale inbox of verliep voor een aantal organisatorische eenheden zelfs buiten de koppeling om. Met de introductie van een identificatienummer op het cluster in ZorgDomein -de externe code- en een connectie met identificatienummers voor locaties in Nedap Ons, lossen we deze problemen op. Decentrale aflevering moet nu altijd mogelijk zijn, ongeacht het verschil in benamingen of inrichtingsstructuur”.

Wat is er veranderd?

Hoe werkt deze decentrale aflevering

ZorgDomeinberichten komen met deze decentrale aflevering direct binnen bij degenen die in Nedap Ons bevoegd zijn voor de betreffende locatie. Het is niet langer nodig dat een centraal secretariaat alle binnenkomende ZorgDomeinberichten voor alle teams/locaties in Ons Ketenverkeer verwerkt. Een verpleegkundige met de juiste autorisatie ontvangt alleen de berichten voor de locatie waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Dit geldt ook voor berichten over cliënten die nog niet bekend zijn in Ons.

Toevoeging identificatienummer

Het is nu mogelijk om het identificatienummer van een locatie in Ons Administratie te koppelen aan een ZorgDomeincluster, in het veld “externe code”. ZorgDomeinberichten worden dan met dit identificatienummer doorgestuurd naar Ons Ketenverkeer. Met behulp van het identificatienummer toont Ons Ketenverkeer het bericht vervolgens alleen aan de gebruikers met het autorisatierecht –Ons Ketenverkeer niet aan een cliënt gekoppelde berichten voor mijn team beheren-, die daarnaast ook het autorisatiebereik hebben voor de Ons-locatie met hetzelfde identificatienummer.

Eerdere beperking in decentrale verwerking

Voorheen konden berichten ook decentraal verwerkt worden, maar dit was alleen mogelijk als de naam van het cluster in ZorgDomein exact overeenkwam met de naam van de organisatorische eenheid van de medewerker in Ons Administratie en de clusterstructuur overeenkwam. Maar in de praktijk bleek vaak dat de clusterstructuur in ZorgDomein doorgaans generieker was dan het locatiegram/organigram in Ons Administratie. De koppeling via het identificatienummer maakt het mogelijk om de generieke structuur in ZorgDomein te koppelen aan de juiste specifieke locatie(s) in Ons Administratie.

Centrale verwerking verandert niet

De nieuwe optie om decentraal te werken heeft geen gevolgen voor het centraal verwerken van ZorgDomeinberichten. Dit blijft op dezelfde manier mogelijk. 

Wat moet je doen om hier gebruik van te maken?

Stap 1: Instelling in Nedap aanpassen

Lees in het supportportaal van Nedap welke drie stappen je moet uitvoeren om deze functionaliteit te gebruiken. Deze informatie vind je onder het kopje ‘ZorgDomein-berichten decentraal verwerken via identificatienummers bij clusters’.

Stap 2: Externe code instellen in ZorgDomein

Lees op de supportpagina van ZorgDomein hoe je de externe codes kunt instellen in ZorgDomein bij de nodige clusters.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws