Digitale Patiëntreis van ZorgDomein vereenvoudigt het verspreiden én invullen van de Keuzehulp van PATIENT+

De Digitale Patiënt Reis (DPR) is inmiddels een standaard onderdeel van ons platform geworden. Dat betekent dat je nu direct zelf gebruik kunt maken van deze ontwikkeling en daarnaast (betaalde) integraties met onze partners kunt inzetten. Klik hier voor meer informatie.

Om patiënten beter bij de besluitvorming te betrekken, laten veel zorginstellingen ze vooraf een Keuzehulp van PATIENT+ invullen. Vanaf nu kan dat heel eenvoudig als onderdeel van de Digitale Patiëntreis, een oplossing van ZorgDomein om het traject van verwijzing tot en met het eerste consult zo soepel mogelijk te laten verlopen. Michiel Hageman van PATIENT+ is enthousiast over de koppeling: “Techniek moet ontzorgen!”

ZorgDomein biedt zorginstellingen de Digitale Patiëntreis aan. Daarmee kan een patiënt met een verwijzing onder meer zelf de afspraak maken, praktische informatie ontvangen en zich voorbereiden op de behandeling; gewoon op zijn mobiel en in overzichtelijke stappen. De zorginstellingen bepalen zelf welke apps ze in de Digitale Patiëntreis opnemen.

Een nieuwe app is de Keuzehulp van PATIENT+, bedacht en medeontwikkeld door Michiel Hageman. “In de jaren dat ik als arts werkte, merkte ik hoe belangrijk het is om de patiënt bij de besluitvorming te betrekken – maar ook hoe lastig het is”, zegt hij. “Om dat probleem op te lossen, ontwikkelde ik de online Keuzehulp waarmee arts en patiënt nog vóór een consult inzicht krijgen in de situatie en voorkeuren van de patiënt. Dat bleek zeer goed te werken. Inmiddels hebben we in Nederland tachtig keuzehulpen ontwikkeld, werken 32 ziekenhuizen met ons systeem en wordt het hulpmiddel jaarlijks 250.000 maal geraadpleegd.”

Onderdelen Digitale Patiëntreis

De Digitale Patiëntreis bestaat uit verschillende stappen en is modulair opgebouwd. Dit biedt de mogelijkheid voor een zorginstelling om zelf te bepalen welke stappen binnen de Digitale Patiëntreis interessant en van toepassing zijn.

Lees meer over de verschillende onderdelen

Tevreden patiënten, meer efficiency

In de huidige situatie, waarbij de arts een diagnose stelt, één of meer behandelopties bespreekt en informed consent volgt is beperkt sprake van ‘samen beslissen’. Michiel Hageman: “Vaak begrijpt de patiënt de diagnose en behandelopties onvoldoende en kan deze de mogelijke gevolgen niet goed overzien. Dan komt het erop neer dat men het besluit aan de dokter overlaat. De arts adviseert op zijn beurt wat hij denkt dat het beste aansluit bij de patiënt, onder andere gebaseerd op een richtlijn en eerdere ervaringen. Voor het verkennen wat echt belangrijk is voor de patiënt en dit meenemen in de besluitvorming is weinig ruimte.”

En dat terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat het tot betere zorguitkomsten leidt, wanneer de patiënt wél meebeslist. Hageman: “De Keuzehulp zorgt dat patiënten goed kunnen meebeslissen en persoonlijke wensen en omstandigheden beter worden meegenomen. Dat verhoogt de patiënttevredenheid en voorkomt spijt achteraf. De ingevulde Keuzehulp gaat ook naar de arts op de poli: die weet dus ook hoe de patiënt functioneert, denkt over mogelijke vervolgtrajecten én over zijn specifieke situatie. De arts hoeft dus niet alleen maar te ‘zenden’, maar kan direct een gesprek aangaan en zich concentreren op openstaande vragen; veel efficiënter dus. Bovendien kan het ziekenhuis de Keuzehulp gebruiken als triage, zodat men de schaarse tijd aan de juiste patiënt besteedt.”

Goed zichtbaar en gebruiksvriendelijk

De tijd tussen verwijzing en het eerste consult in het ziekenhuis is voor de patiënt een goed moment om zo’n keuzehulp in te vullen. Een verdere integratie tussen beide producten ligt daarom voor de hand, vindt commercieel directeur Paul Simoons van ZorgDomein: “Met de Digitale Patiëntreis geven we de periode tussen de verwijzing en het bezoek aan de specialist een zinvolle invulling. De patiënt kan niet alleen zelf een afspraak maken, maar digitaal handelingen uitvoeren ter voorbereiding op zijn afspraak, een keuzehulp past hier goed bij. Ziekenhuizen gebruiken voor de verschillende functies nu nog losse apps en daarnaast zien ze graag dat deze apps meer gebruikt worden. De Digitale Patiëntreis maakt die apps zichtbaarder en gebruiksvriendelijker, door ze als logische stappen te integreren in het intakeproces.” Hiermee willen we stimuleren dat het gebruik verder wordt verhoogd.

Techniek gebruiken in ons voordeel

Michiel Hageman is enthousiast over de koppeling met Digitale Patiëntreis: ziekenhuizen die beide gebruiken, kunnen de Keuzehulp nu veel beter aan patiënten presenteren. “Techniek moet ontzorgen!”, zegt Hageman. “De koppeling voorkomt veel handmatige acties en aanspraak op schaarse capaciteit. Medewerkers van ziekenhuizen hoeven geen folders meer uit te reiken om patiënten op de keuzehulp te wijzen. Patiënten hoeven niet in te loggen of hun gegevens in te voeren, maar ze krijgen direct de juiste keuzehulp voorgeschoteld. Je hoort wel eens dat zorg en IT elkaar bijten, maar ik vind dat we juist de verantwoordelijkheid hebben om de zorg slimmer in te richten. We staan voor enorme uitdagingen qua capaciteit, dus laten we de techniek in ons voordeel gebruiken: minder bureaucratie, minder administratieve last en ervoor zorgen dat het juiste gesprek gevoerd wordt.”

Meer focus op de patiënt

Ook Paul Simoons is tevreden met de samenwerking: “Om te beginnen is de Keuzehulp een heel waardevolle app. Het is belangrijk dat patiënten weten wat ze van een behandeling kunnen verwachten. En het zorgt ervoor dat specialisten een beter gesprek met de patiënt kunnen voeren. Daarnaast richt ZorgDomein zich naast zorgprofessionals en verzekeraars, ook steeds meer op de patiënt. We willen de patiënt op allerlei manieren ondersteunen in zijn of haar zorgproces door o.a. meer grip en regie. Hier draagt de Keuzehulp van PATIENT+ goed aan bij. Dat is dan ook de reden dat we graag samenwerken”.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

In de wereld van gezondheidszorg en technologie is het belangrijk om de menselijke kant in het vizier te ...

Sinds 2022 is het mogelijk dat huisartsen gebruik maken van een digitaal laboratoriumformulier...