Presentatie roadmap ZorgDomein door head of product Bas Vermeulen

Bas Vermeulen: “Meer ruimte maken voor mensenwerk in de zorg”

ZorgDomein heeft de mensen, de middelen én de ambitie om processen in de zorg beter te laten verlopen. Maar welke producten ga je daarvoor verbeteren of nieuw ontwikkelen? En hoe doe je dat, zodat je het grootst mogelijke effect bereikt? Die vragen liggen sinds een half jaar op het bordje van Bas Vermeulen. De antwoorden gaf hij begin oktober tijdens ons hybride event in Kameryck.

Als arts merkte Bas Vermeulen acht jaar geleden al hoeveel tijd hij kwijt was aan faxmachines, papierwerk en het invoeren van medicatiegegevens in een EPD. Tijd die je veel beter kunt besteden aan patiënten, om in begrijpelijke taal te praten over hun aandoening en de behandeling. Er moet toch een manier zijn om meer ruimte te maken voor mensenwerk, vond hij. Inmiddels werkt hij met zijn team aan digitale oplossingen voor dat probleem, zoals ZorgDomein Transfer. In zijn presentatie liet hij zien hoe die oplossingen tot stand komen, samen met de professionals in zijn team én in de zorg.

Een team met een missie

De afgelopen jaren heeft Bas zich binnen ZorgDomein vooral gefocust op de rol van de patiënt in het zorgproces. Sinds een half jaar leidt hij het team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het ZorgDomein-platform. Bas: “De mensen in mijn team zijn gemiddeld al zeven jaar bij ZorgDomein in dienst. Dat is behoorlijk lang, als je het vergelijkt met andere bedrijven in deze sector. En dat zegt wel iets over hun betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze missie: meer ruimte maken voor mensenwerk in de zorg. Veel teamleden hebben hiervoor gewerkt bij sales of support. Ze groeien door in het bedrijf en nemen veel nuttige kennis mee, van de klant én van het platform.”

Zo groot mogelijke positieve impact bereiken

“De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe gaan we met onze mensen, onze kennis én onze beperkte tijd zo veel mogelijk waarde toevoegen voor de zorg? Waarmee kunnen we instellingen, zorgverleners en patiënten het best helpen? Dat is altijd weer een lastige keuze. In Nederland gebruiken 80.000 zorgprofessionals ons systeem, van fysiotherapeut tot neuroloog en van prikpost tot ziekenhuisdirectie. En elk jaar worden miljoenen patiënten via ZorgDomein verwezen. Al die gebruikers hebben weer hun eigen wensen en behoeften. We moeten de belangen van al die gebruikers dus goed tegen elkaar afwegen, zodat de producten die we ontwikkelen een zo groot mogelijke positieve impact op de zorg hebben. Want het kan en moet altijd beter, vinden we zelf. Daarom betrekken we steeds vaker klanten in de vroegste fase van de ontwikkeling, om te kijken of we hun behoeften kunnen matchen met de doelen die we zelf hebben opgesteld. En we toetsen steeds vaker op kleine schaal, zodat we de inzichten van gebruikers altijd op ons netvlies hebben.

Doelen hangen samen met maatschappelijke trends

Wat zijn dan die doelen die we voor onszelf hebben gesteld? Die hangen samen met een aantal maatschappelijk trends. Een daarvan is natuurlijk ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Er moet een perfecte aansluiting zijn tussen de zorgvraag van de patiënt en het zorgaanbod in de buurt. ZorgDomein heeft zich voorgenomen om daarvoor te zorgen, om de beste zorgmatcher te worden.

Verder is er een trend naar ‘samen beslissen’: we onderzoeken bijvoorbeeld hoe patiënten samen met de verwijzer actiever betrokken kunnen worden bij het iezen van een zorgaanbieder. En ‘alle zorg verbonden’: ons doel is dat steeds meer zorgprofessionals elkaar snel en efficiënt kunnen bereiken, om te kunnen overleggen en samenwerken.”

Nieuwe producten die het verschil maken

Inzage in vervolgzorg met ZorgDomein Transfer

“De afgelopen jaren hebben we talloze verbeteringen aan ons platform aangebracht en nieuwe mogelijkheden ontwikkeld. Met ZorgDomein Transfer hebben we het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt dat ziekenhuizen inzage krijgen in de vervolgzorg na hun behandeling. Ook vindt daarmee een gestructureerde overdracht plaats van de patiëntgegevens naar die vervolgzorg, bijvoorbeeld naar VV&T-instellingen. ZorgDomein Transfer helpt bij het oplossen van een veel voorkomend probleem: patiënten die in het verkeerde bed liggen. Een ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een patiënt die klaar is voor ontslag, maar kan geen plek vinden voor de benodigde vervolgzorg. Dat is voor alle partijen nadelig. ZorgDomein Transfer maakt een betere doorstroming in het ziekenhuis mogelijk én natuurlijk een betere plaatsing van de patiënt die gaat revalideren.

Productontwikkeling labdiagnostiek chronische zorg

En tot slot zijn we momenteel druk bezig om labdiagnostiek voor chronische zorg handiger op te zetten. Dat gaat om arbeidsintensief werk, dat zeer regelmatig en in ongeveer dezelfde vorm terugkomt: daar valt logistiek dus iets te winnen. We zitten nu een week lang met betrokken uit de zorg bij elkaar om te kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Want dat zijn de factoren die het succes van productontwikkeling bepalen: goed luisteren naar klanten en gebruikers, en intensief samenwerken met andere partijen in het zorgproces. En natuurlijk een team van bevlogen mensen, die werken met hart voor de zorg.”

Waar houdt productontwikkeling zich allemaal mee bezig?

Bas: “Om te beginnen met de architectuur en infrastructuur: de fundamenten van het platform en de manier waarop verschillende onderdelen samenwerken. Dan development: het onderhoud van bestaande platform zodat het goed blijft werken én de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, die zorgen dat ZorgDomein nog meer te bieden heeft. De mensen van het user experience team zorgen dat het allemaal intuïtief werkt, zodat gebruikers er gemakkelijk mee kunnen werken. Met data doelen we niet alleen op de gegevens die over ons platform worden getransporteerd, maar ook op data over het gebruik. Daaruit kunnen we leren hoe we ons platform kunnen verbeteren om het de gebruiker nog makkelijker te maken. Maar het is bijvoorbeeld ook van belang om te weten hoeveel patiënten er worden verwezen en hoeveel er vervolgens daadwerkelijk worden behandeld. Met die kennis konden we in de afgelopen coronatijd de uitgestelde zorg in kaart brengen: goed om te weten wat er na de pandemie nog aan zorg op ons af komt. En tot slot zorgen we met interoperabiliteit dat we goed met andere systemen kunnen samenwerken. Dat gaat over meer dan techniek alleen, want dankzij die samenwerking zorgen we ervoor dat zorgprocessen goed blijven verlopen.”

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvrage...