Interview met Voorzitter RvC Pauline Meurs
"Meer samenwerking met behoud van innovatiekracht "

Voorzitter RvC Pauline Meurs: “Meer samenwerking met behoud van innovatiekracht “

Sinds begin 2021 is Pauline Meurs, oud-Hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en ervaren bestuurder in de zorg, de onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen. Als voorzitter is het haar rol om het publieke belang te bewaken. In dit interview legt ze uit hoe ze dit doet en welke stappen ze de komende jaren als voorzitter wil zetten. 
ZorgDomein is een mooi bedrijf met mensen die vol passie hun digitale kennis inzetten om de zorg beter te maken. Voor elk probleem dat zich aandient, weten ze een nieuwe oplossing te vinden. Mijn opdracht is te zorgen dat de positie van ZorgDomein beklijft, ZorgDomein gezien en gewaardeerd blijft door het zorgveld en het innovatievermogen verder wordt uitgebouwd. 

Uitdagingen

ZorgDomein is snel gegroeid de laatste jaren. Daarbij is het soms makkelijk om ZorgDomein weg te zetten als een commercieel bedrijf dat alleen uit is op winst. Ik wil me persoonlijk inzetten voor een betere beeldvorming door te zoeken naar vormen waarin er meer samenwerking mogelijk is, mét behoud van die innovatiekracht. Daarnaast moeten we erop letten dat ZorgDomein niet alleen nieuwe diensten ontwikkelt, maar ook blijft investeren in wat er al is. De digitale ontwikkelingen gaan razendsnel, maar vernieuwing van het platform moet gepaard gaan met het onderhoud van datzelfde platform. Tot slot is ZorgDomein een bedrijf dat vaart op gepassioneerde deskundigen. De laatste uitdaging is dan ook: hoe houden we de mensen gezond en vitaal, en hoe zorgen we dat voldoende nieuwe mensen zich aangetrokken voelen om voor ZorgDomein te komen werken? 

Trots

Met de digitale vaardigheden van ZorgDomein is ook complexe besluitvorming mogelijk. Dat zien we terug in de digitale oplossing Transfer, waarmee ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg binnen een regio naar elkaar kunnen verwijzen. Ze krijgen inzicht in elkaars capaciteit en kunnen zo makkelijker patiënten of cliënten plaatsen. Een groot succes dat we ook terugzien in de hoge waardering van onze dienstverlening en het toenemend aantal zorgaanbieders dat zich bij ons aansluit. Voor het publieke belang heeft ZorgDomein tijdens corona wekelijks verwijsinformatie over de reguliere zorg geleverd aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit kostte veel werk en inspanning, maar het is gelukt en daar ben ik trots op. 

Samenwerken

De samenwerking met de directie loopt heel goed; er wordt scherp gediscussieerd en gedebatteerd. De vergaderingen zijn inhoudelijk en gericht op de strategische opgaven. Iedereen zit daar met hetzelfde doel, dat is prettig. Daarnaast zijn we blij dat er een raad van advies is, waarin de verschillende domeinen van de zorg vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen meedenken over de toekomst van ZorgDomein. 

Plannen voor de toekomst

Ik ben een groot voorstander van het samen beslissen. Dat is toch de toekomst waar we naar op weg zijn: in gezamenlijkheid met het netwerk van patiënten en professionals bepalen wat de vervolgstappen zijn. Daar is veel voor nodig – onder andere meer inzicht in de capaciteit van de zorg – maar met Transfer is de eerste stap gezet. Daarnaast hoop ik dat ZorgDomein meer gezien en gewaardeerd wordt, de mensen nog blij zijn om er te werken, het een financieel gezond bedrijf blijft en dat we de winsten – net zoals in 2021 opnieuw investeren in het verbeteren van de dienstverlening. 

Maatschappelijk Jaarverslag 2021

Maatschappelijk jaarverslag 2021

Het interview met Pauline Meurs is gepubliceerd in het Maatschappelijk Jaarverslag 2021 van ZorgDomein.

In dit Maatschappelijk jaarverslag lees je interviews met leden van onze raad van commissarissen, bijvoorbeeld Michel van Schaik, leden van onze raad van advies, bijvoorbeeld Gita Gallé en Martin Bontje, interviews met gebruikers van het zorgplatform, de missie en focus van de organisatie, een overzicht van activiteiten in 2021, alsook het financieel resultaat. 

Heb jij hem al gelezen? 

Interview delen?

Deel dit interview op je eigen tijdlijn.

Werken bij ZorgDomein

Meer weten of hoe het is om te werken bij ZorgDomein?

Interviews